Hodnocení produktu uživateli

 z 5 Celkové hodnocení:

K tomuto produktu si můžete přečíst

Napište vlastní uživatelskou recenzi
Napište první uživatelskou recenzi
Fotogalerie

Recenze

Další články

Vývoj cen


~/PubSystem.Controls.Run.Catalogs/CatalogDetail.ascx
System.Data.SqlClient.SqlException
Cannot insert the value NULL into column 'id_form', table '@res'; column does not allow nulls. INSERT fails.
.Net SqlClient Data Provider
at System.Data.SqlClient.SqlConnection.OnError(SqlException exception, Boolean breakConnection) at System.Data.SqlClient.TdsParser.ThrowExceptionAndWarning(TdsParserStateObject stateObj) at System.Data.SqlClient.TdsParser.Run(RunBehavior runBehavior, SqlCommand cmdHandler, SqlDataReader dataStream, BulkCopySimpleResultSet bulkCopyHandler, TdsParserStateObject stateObj) at System.Data.SqlClient.SqlDataReader.HasMoreRows() at System.Data.SqlClient.SqlDataReader.ReadInternal(Boolean setTimeout) at System.Data.Common.DataAdapter.FillLoadDataRow(SchemaMapping mapping) at System.Data.Common.DataAdapter.FillFromReader(DataSet dataset, DataTable datatable, String srcTable, DataReaderContainer dataReader, Int32 startRecord, Int32 maxRecords, DataColumn parentChapterColumn, Object parentChapterValue) at System.Data.Common.DataAdapter.Fill(DataSet dataSet, String srcTable, IDataReader dataReader, Int32 startRecord, Int32 maxRecords) at System.Data.Common.DbDataAdapter.FillInternal(DataSet dataset, DataTable[] datatables, Int32 startRecord, Int32 maxRecords, String srcTable, IDbCommand command, CommandBehavior behavior) at System.Data.Common.DbDataAdapter.Fill(DataSet dataSet, Int32 startRecord, Int32 maxRecords, String srcTable, IDbCommand command, CommandBehavior behavior) at System.Data.Common.DbDataAdapter.Fill(DataSet dataSet) at PubSystem.DB.Catalogs.CatalogData.GetCatalogItem(Int32 id_item, Int32 id_catalog, Int32 id_user, DataSet ds) at PubSystem.Controls.Run.Catalogs.CatalogDetail.DataBind() at ASP.pubsystem_controls_run_catalogs_catalogdetail_ascx.DataBind() at PubSystem.Controls.Run.Catalogs.CatalogDetail.Page_Load(Object sender, EventArgs e) at System.Web.UI.Control.OnLoad(EventArgs e) at System.Web.UI.Control.LoadRecursive() at System.Web.UI.Control.AddedControl(Control control, Int32 index) at PubSystem.Controls.Run.CacheControl.CreateChildControls()