Europarlament bude vědecky posuzovat limity záření nejen u mobilů

Europarlament bude vědecky posuzovat limity záření nejen u mobilů

Evropský parlament ve čtvrtek hlasoval o nastavení elektromagnetických limitů podle nejnovějších medicínských závěrů. Výsledek je vcelku jednoznačný: 559 hlasů bylo pro, 22 proti (8 nehlasovalo). Tomu předcházelo schválení správy belgické zpravodajky za Alianci liberálů a demokratů Frederiky Ries o zdravotních následcích působení elektromagnetických vln 17. února poměrem 43:1 (celá zpráva v češtině).

GSM Asociace (GSMA) vyhlásila, že vítá doporučení parlamentu pravidelně přehodnocovat standardy veřejné bezpečnosti na základě nových vědeckých poznatků. Takový přístup ale může přispět k zneužívání účelovými studiemi, podle našeho názoru nejde nevyhnutně o krok vpřed. GSMA navíc nová doporučení vidí jako podobné těm, které nastolila Světová zdravotnická organizace (WHO) a v současnosti se jimi řídí většina odvětví. Ve zprávě Výboru pro životní prostředí o otázkách zdraví souvisejících s elektromagnetickými poli však je vyjádřené podezření, že WHO „hraje o čas“, protože termín souhrnného hodnocení vlivu elektromagnetických polí na člověka stanovila velmi daleko, až na rok 2015.

Doporučení EU nadále představují hodnoty 41,25 voltů/metr pro 900 MHz vysílače, 58,33 V/m pro 1800 MHz a 61 V/m pro 2100 MHz pásmo. Tyto limity platí i v ČR a na Slovensku. Pro zajímavost, v rozhlasovém FM pásmu je tento limit 28 V/m. Členské státy mohou tyto limity ještě více zpřísnit, v Lucembursku je to například 3 V/m, takže tamní obyvatelé jsou chráněni 14krát lépe. Odpovědi na možné otázky v souvislosti s elektromagnetickým zářením nabízí v tomto PDF mimo jiné i slovenský Orange.

Evropský parlament...

  • naléhavě žádá orgány zodpovědné za umísťování antén mobilní telekomunikace, aby se s operátory v této oblasti dohodli na společném využívaní infrastruktury s cílem snížit její rozsah a vystavení veřejnosti EMP
  • s uznáním zaznamenává úsilí odvětví mobilní komunikace a jiných bezdrátových technologií vysílajících elektromagnetické záření zabránit poškozování životního prostředí, hlavně řešit problémy související se změnami klimatu
  • vyjadřuje politování nad skutečností, že se od roku 2006 systematicky odkládá uveřejnění závěrů mezinárodní epidemiologické studie nazývané INTERPHONE, jejímž cílem je zkoumat, zda existuje spojení mezi mobilním telefonem a některými druhy rakoviny, mozkových nádorů, rakoviny sluchového nervu a příušní žlázy
  • odsuzuje některé obzvlášť agresivní obchodní kampaně telefonních operátorů při příležitosti vánočních svátků a jiných zvláštních příležitostí, jako je prodej mobilů cílený na děti nebo paušál „bezplatné minuty“ zaměřený na dospívající mládež
  • živě se zajímá o skutečnost, že pojišťovny se snaží vyloučit krytí rizika spojeného s EMP z pojištění občanskoprávní zodpovědnosti, což jasně dokazuje, že evropští občané pojišťovny již uplatňují svou vlastní verzi zásady prevence
  • vyzývá členské státy, aby následovaly příklad Švédska, kde osoby trpící syndromem nadměrné citlivosti vůči účinkům elektromagnetického pole uznali za zdravotně postižené, aby jim mohla být poskytnuta odpovídající ochrana a rovnost příležitostí
Diskuze (2) Další článek: Nové telefony Spyker od výrobce sportovních aut

Témata článku: Operátoři, EU, Mobil, Záření, Nádor, Limit, Vědec, Euro, Problém související

Určitě si přečtěte