MobilMania spolupracuje se serverem Novinky.cz

Navázali jsme spolupráci s největším zpravodajským serverem Novinky.cz, který je provozován portálem Seznam a deníkem Právo. Spolupráce bude fungovat na principu přebírání článků (zejména recenzí a analýz), které budou k dispozici čtenářům Novinek v rubrice Internet & PC. Rozsáhlé recenze budou kráceny pro potřeby čtenářů Novinek. Doufáme, že tímto způsobem tamější čtenáře odborně obohatíme a zároveň zvýšíme povědomí o MobilManii.

Témata článku: Mobil