Oskar dostal milionovou pokutu od ÚOHS (+ vyjádření operátora)

Úřad pro ochranu hospodářské soutěže dnes vydal zprávu, že společnosti Český Mobil, provozovateli sítě Oskar, udělil pokutu 6,5 milionu korun. Důvodem byly smlouvy s distributory dobíjecích kupónů, kteří byli nuceni prodávat kupóny za pevně stanovené ceny. To ÚOHS chápe jako jeden z nejzávažnějších protisoutěžních deliktů.

Následuje oficiální zpráva a pod ní vyjádření Oskara k této záležitosti.

Oficiální zpráva

Předseda Úřadu pro ochranu hospodářské soutěže Josef Bednář svým rozhodnutím ze dne 10. května 2004 uložil pokutu ve výši 6,5 milionů korun za porušení zákona o ochraně hospodářské soutěže společnosti Český Mobil.

Uvedená společnost uzavřela s distributory dobíjecích kupónů pro předplacenou službu Oskarta devět kupních či distribučních smluv, jež obsahují zakázané a neplatné dohody o přímém určení cen. Distributoři byli vázáni povinností dodržovat při prodeji dobíjecích kupónů ceny stanovené ceníkem Českého Mobilu nebo jim byla stanovena jejich pevná cena.

Dohody o přímém určení cen představují jeden z nejzávažnějších protisoutěžních deliktů. Již samotná existence dohod, jež přímo určují cenu pro prodej konečným zákazníkům, totiž způsobuje narušení hospodářské soutěže.

V daném případě jednání společnosti Český Mobil omezilo nejen svobodnou vůli distributorů stanovit si pro prodej dobíjecích kupónů pro předplacenou službu Oskarta cenu dle vlastního uvážení tam, kde jsou dobíjecí kupóny prodávány konečným spotřebitelům, ale rovněž omezilo konkurenční prostředí ve prospěch účastníka řízení. A to tím, že vlastním distribučním kanálem nemusela tato společnost čelit cenové konkurenci ostatních distributorů, která by z odlišných, tj. nižších cen při prodeji konečným zákazníkům vyplynula, pokud by nebyli vázání omezujícím opatřením ze strany Českého Mobilu. Neexistence konkurence při prodeji dobíjecích kupónů tedy nepřinesla žádný benefiční efekt pro téměř půl milionu koncových spotřebitelů.

Při stanovení výše pokuty bylo přihlédnuto zejména k závažnosti a délce protisoutěžního jednání. Sankce 6,5 mil. korun dostatečným způsobem plní funkci represivní i preventivní a odpovídá prokázanému protisoutěžnímu jednání. Výše pokuty nemohla být v rozkladovém řízení snížena ani prostřednictvím aplikace tzv. Leniency programu (program mírnějšího režimu při ukládání pokut u zakázaných dohod), kterého se společnost Český Mobil dovolávala. Ve správním řízení totiž nebyla splněna ani jedna z podmínek nezbytných pro aplikaci tohoto programu. Účastník řízení totiž neposkytl jako první Úřadu relevantní důkazy o existenci zakázané dohody sám z vlastní vůle v době, kdy Úřad o existenci takové dohody nevěděl. Dále po celé správní řízení porušení zákona popíral a konečně jednání dle zakázaných a neplatných dohod nejpozději v okamžiku poskytnutí relevantních informací Úřadu neukončil.

Vyjádření Oskara

Závěry, ke kterým dospěl Úřad na ochranu hospodářské soutěže nás velmi překvapily. Nedomníváme se, že bychom porušili příslušné zákony. Jednání Českého Mobilu vycházelo ze snahy dodržovat zejména podmínky vyplývající z telekomunikačního zákona.

Považujeme za zásadní upozornit na fakt, že žádnému z našich zákazníků nebyly účtovány nesprávné ceny za poskytnuté služby.

Rozhodnutí ÚOHS se týká dřívějších smluvních ujednání mezi společností Český Mobil a distributory kupónů pro předplacenou službu Oskarta do roku 2002. V té době jsme s distributory uzavírali dohody s cílem zajistit našim zákazníkům možnost zakoupit dobíjecí kupóny za cenu shodnou s jejich nominální hodnotou. Předpisy v oblasti regulace telekomunikací přitom stanoví, aby operátor zajistil dostupnost stejných cen za telekomunikační služby bez ohledu na to, kdy a kde je zákazník zakoupil. Chápali jsme
to jako jeden z požadavků vyplývajících ze zákona o telekomunikacích.

Rozhodnutím ÚOHS se v současné době podrobně zabýváme a v nejbližší době se rozhodneme, jak bude Český Mobil dále postupovat.

Témata článku: ÚOHS, Mil, Koncový spotřebitel, Operátor, Konečný spotřebitel, Oskar

Určitě si přečtěte

ÚOHS naznal, že se operátoři nedomlouvají. Zpráva budí rozpaky

ÚOHS naznal, že se operátoři nedomlouvají. Zpráva budí rozpaky

** Úřad, který má potírat nekalou soutěž, hledal opatrně a nic nenašel ** Závěr: operátoři v minulosti měli stejné ceny, ale kartel to nebyl ** Čtyři strany opatrné úředničiny překládáme do srozumitelného jazyka

16.  11.  2017 | Pospíšil Aleš | 41

Domlouvají se operátoři na cenách? ÚOHS bude šetřit, ČTÚ analyzuje

Domlouvají se operátoři na cenách? ÚOHS bude šetřit, ČTÚ analyzuje

** Na operátory si posvítí ÚOHS, šetření si vyžádal premiér Sobotka ** ČTÚ provádí tříkriteriální analýzu, hotovo bude během jara ** Trio operátorů v ČR je učebnicovým oligopolem, pociťujeme to všichni

14.  3.  2017 | Pospíšil Aleš | 75

ÚOHS: „Účtování hovorů po minutách je v pořádku“

ÚOHS: „Účtování hovorů po minutách je v pořádku“

V září 2010 podal Tomáš Kapler stížnost na Úřad pro ochranu hospodářské soutěže. Nelíbilo se mu účtování hovorů u operátorů. Dnes dostal odpověď.

15.  5.  2012 | Pospíšil Aleš | 63

ÚOHS posvětil sňatek T-Mobile s ČRa

ÚOHS posvětil sňatek T-Mobile s ČRa

18.  10.  2009 | Pospíšil Aleš