Oskarův tržní podíl dosáhl 15,8 %

Tisková zpráva, 5. listopadu 2003 – Oskar ve třetím čtvrtletí získal 100 650 nových zákazníků. Celkový počet zákazníků, kteří využívají jeho služby, tak vzrostl na 1 438 142, což představuje meziroční nárůst o 26,2 %. Oskarův tržní podíl na konci třetího čtvrtletí dosáhl 15,8 %, zatímco k 30. září 2002 činil 14,1 %.

„Oskar ve třetím čtvrtletí úspěšně pokračoval v zacílení na tarifní zákazníky – plných 49 % z nově získaných zákazníků si aktivovalo tarifní plán. Tento ojedinělý výsledek je u Oskara způsoben především trvalým zájem o Tarify nové generace, které byly ve třetím čtvrtletí obohaceny o Dárkový koš a cílené nabídky pro malé a střední firmy,“ říká generální ředitelka Oskara, Karla Stephens. Ke konci září 2003 tak z každého sta Oskarových zákazníků 41 využívalo tarifní plán, zatímco o rok dříve to bylo 29.

kvartál

I

II

III

zákazníci

1 270 600

1 337 500

1 438 142

tržby*

2,250

2,601

2,846

ARPU**

590,7

641,5

656,4

* v mld. Kč
** v Kč/měsíc

Jak je patrné z tabulky, tržby ze služeb vzrostly ve třetím čtvrtletí na 2,846 mld. Kč (99,4 mil. USD), což představuje nárůst o 47,2 % oproti třetímu čtvrtletí roku 2002, kdy tržby dosáhly 1,933 mld. Kč (62,9 mil. USD). Tento nárůst je výsledkem zvyšujícího se počtu uživatelů a výše průměrného příjmu na zákazníka (ARPU). Ukazatel ARPU ve třetím čtvrtletí dosáhl hodnoty 656,4 Kč (22,93 USD), zatímco v předchozím čtvrtletí činil 641,5 Kč (23,18 USD) a ve třetím čtvrtletí loňského roku 559,6 Kč (18,20 USD).

Ukazatel EBITDA (zisk před zdaněním, úroky a odpisy) dosáhl 748 mil. Kč (26 mil. USD), zatímco ve stejném období roku 2002 činil 259,5 mil. Kč (8,4 mil. USD). Za tímto výsledkem stojí zvýšení tržeb vyvolané soustavným růstem počtu uživatelů, zaměření na tarifní zákazníky a realizované úspory z rozsahu.

Oskar dosáhl ve třetím čtvrtletí kladného provozního zisku ve výši 94,5 mil. Kč (3,1 mil. USD), zatímco ve třetím čtvrtletí roku 2002 vykázal provozní ztrátu ve výši 334,3 mil. Kč (10,9 mil. USD).

Tržby za služby během ledna až září letošního roku vzrostly oproti stejnému období roku 2002 o 46,7% ze 5,247 mld. Kč (159,1 mil. USD) na 7,697 mld. Kč (269,7 mil. USD). Ukazatel EBITDA za toto období dosáhl hodnoty  2,044 mld. Kč (71,7 mil. USD). Oproti stejnému období roku 2002, kdy jeho hodnota činila 422 mil. Kč (12,9 mil. USD), se jedná o zlepšení o 1,622 mld. Kč (58,8 mil. USD).

Diskuze (24) Další článek: Sony plánuje konkurenta N-Gage

Témata článku: Tržní podíl, Oskar, Podíl

Určitě si přečtěte