Oskavalír pomůže deseti školám

Finanční pomoc nadačního projektu Oskavalír v celkové výši 4,570 mil. Kč byla rozdělena, na základě doporučení výběrové komise o.p.s. Člověk v tísni, mezi deset škol.

Nadační projekt Oskavalír vznikl v srpnu 2002 jako okamžitá reakce na rozsáhlé škody způsobené povodněmi. Ve spolupráci s o.p.s. Člověk v tísni směřuje Oskavalír svou podporu k rekonstrukci a obnově základních a středních škol v postižených regionech

„Do projektu Oskavalír se v době uzávěrky sešlo celkem 24 žádostí o finanční pomoc ze čtyř povodněmi nejvíce postižených krajů České republiky. Tříčlenná výběrová komise při výběru kladla důraz jednak na potřebnost finančních prostředků při nápravě povodňových škod, dále na možnosti získání pomoci z jiných zdrojů a předpokládaný způsob využití finanční pomoci,“ uvedl Tomáš Pojar, ředitel společnosti Člověk v tísni.

Nadační program Oskavalír věnuje na opravu a rekonstrukci základních a středních škol v postižených regionech celkem 4,570 milionu korun. Finanční pomoc byla rozdělena mezi deset škol ve čtyřech krajích. Na každý kraj tak připadla přímá finanční pomoc ve výši 1,142 milionu Kč.

Kraj

Škola

Příspěvek Oskavalíra

Jihočeský

Speciální škola České Budějovice

Střední zdravotnická školu Písek

542 000 Kč

600 000 Kč

Středočeský

Základní škola Husinec

Základní škola Křivoklát

Základní škola Komenského v Kralupech nad Vltavou

542 000 Kč

400 000 Kč

200 000 Kč

Ústecký

Základní škola Křešice

Zvláštní škola Štětí

Střední zdravotnické škole v Děčíně

700 000 Kč

221 000 Kč

221 000 Kč

Praha

Vyšší odborná škola ekonomické a Obchodní akademie

Základní škola Zenklova

600 000 Kč

542 000 Kč

Školy využijí Oskavalírovu finanční pomoc zejména na vybavení poškozených tříd, odborných učeben, laboratoří, tělocvičen, ale i na sanace škod a stavební práce. „Přízemní část budovy je stále bez vnitřních omítek, učíme pouze v horních patrech. Peníze použijeme na nábytek a pomůcky. Část dostane i speciální pedagogické centrum zaměřené na děti s lékařskou diagnózou autismus,“ řekla Božena Coufalová, ředitelka Speciální školy v Českých Budějovicích. „Voda nám zatopila všechny suterénní prostory, takže peníze z Oskavalíra půjdou zejména na stavební práce,“ přiblížil osud darovaného příspěvku ředitel děčínské školy Mgr. Zdeněk Volf.

„Věříme, že finanční prostředky z programu Oskavalír pomohou školám rychle řešit akutní problémy, které jim povodně napáchaly,“ řekla Karla Stephens, Oskarova generální ředitelka.

Diskuze (10) Další článek: Kompletní parametry nového Siemensu S55 a jeho příslušenství

Témata článku: Základní škola

Určitě si přečtěte