Samsung představuje tři novinky: dotykové senzory, autofokus a zajímavý vzhled

Diskuze čtenářů k článku

cervas  |  29. 06. 2007 22:03

Pro řadu potenciálních zájemců by bylo jistě zajímavé se dovědět, zda nový E950 má odstraněny zejména následující mínusy D900 :
 velmi slabá hlasitost vyzvánění i na nejhlasitější stupeň, při vyzvánění nedochází k zesilování
 příliš krátké zvukové upozorňování na došlou zprávu SMS/MMS
 v nabídce zvuků jsou obsažené vesměs svérázné (nepoevropštěné) tóny a melodie, týká se to též doprovodné grafiky ( a např. i pojetí u Šablon MMS)
 nepřílišná výdrž telefonu, kdy dobíjet nutno obden, příp. i denně
 absence pohotového zobrazování aktuálního stavu nabití baterie, indikace pomocí 3 miničárek na základním displeji je jen hrubě orientační
 nabízí pro fotografování místo celé sady pouze 2 přednastavené scény snímání, k nimž je navíc nepohotový přístup
 v editoru obrázků nelze ubírat Kontrast, což pořízené fotky skoro vždy vyžadují
 nepropracovanost Uživatelské příručky, návody nejsou úplné, názorné do potřebné hloubky, neuvádějí se praktické příklady
 přibalované CD se softwarem není v češtině, přestože nabízí 14 jiných jazyků
Zveřejněné informace o nové E950 postrádají dále údaj, zda zůstalo zachováno uživatelsky nepříjemné stigma samsungů : středové navigační tlačítko, které spouští WAP a ne Menu, jak je obvyklé.
Odpovědi by měla poskytnout např. některá z Uživatelských recenzí k E950. I proto, že uváděná negativa nejde údajně u D900 dodatečně změnit a je nutné se s nimi smířit. Snad to nebude obdobné u E950...

Souhlasím  |  Nesouhlasím  |  Odpovědět
cervas  |  29. 06. 2007 22:09

Pro řadu potenciálních zájemců by bylo jistě zajímavé se dovědět, zda nový Samsung E950 má odstraněny zejména následující mínusy svého předchůdce Samsungu D900 :
 velmi slabá hlasitost vyzvánění i na nejhlasitější stupeň, při vyzvánění nedochází k zesilování
 příliš krátké zvukové upozorňování na došlou zprávu SMS/MMS
 v nabídce zvuků jsou obsažené vesměs svérázné (nepoevropštěné) tóny a melodie, týká se to též doprovodné grafiky ( a např. i pojetí u Šablon MMS)
 nepřílišná výdrž telefonu, kdy dobíjet nutno obden, příp. i denně
 absence pohotového zobrazování aktuálního stavu nabití baterie, indikace pomocí 3 miničárek na základním displeji je jen hrubě orientační
 nabízí pro fotografování místo celé sady pouze 2 přednastavené scény snímání, k nimž je navíc nepohotový přístup
 v editoru obrázků nelze ubírat Kontrast, což pořízené fotky skoro vždy vyžadují
 nepropracovanost Uživatelské příručky, návody nejsou úplné, názorné do potřebné hloubky, neuvádějí se praktické příklady
 přibalované CD se softwarem není v češtině, přestože nabízí 14 jiných jazyků
Zveřejněné informace o nové E950 postrádají dále údaj, zda zůstalo zachováno uživatelsky nepříjemné stigma samsungů : středové navigační tlačítko, které spouští WAP a ne Menu, jak je obvyklé.
Odpovědi by měla poskytnout např. některá z Uživatelských recenzí k E950. I proto, že uváděná negativa nejde údajně u D900 dodatečně změnit a je nutné se s nimi smířit. Snad to nebude obdobné u E950...

Souhlasím  |  Nesouhlasím  |  Odpovědět
30. 06. 2007 13:26

Každý od svého mobilu vyžaduje něco jiného a v jiném pořadí důležitosti. U mne, průměrného uživatele, to jsou hlavně hovory, SMS/MMS a používání fotoaparátu. K těmto aplikacím je zaměřeno i moje uživatelské hodnocení tohoto korejského fotomobilu po jeho čtvrtletním používání. Hodnocení však obsahuje i obecné poznatky z jeho používání. Všechny poznatky jsou určené pro zainteresované uživatele, měly by však zajímat i jeho výrobce.
Samsung SGH-D900 mne lákal integrovaným 3 Mpx foťákem s automatickým zaostřováním. A to při nízké hmotnosti (93 g), velkém displeji (33 x 43 mm), malé tlouštce (13 mm), při velikosti tak akorát do kapsy, vyspělém ovládání a při elegantním vzhledu. Zakoupil jsem si ho proto, že dle zveřejněných údajů vyhovoval těmto mým požadavkům. Nyní, po 3 měsíčních zkušenostech, se jen potvrdila správnost mé volby. Váhám pouze konstatovat, že jde o mobil s promyšleně pohotovým ovládáním, i když rychlé spouštění menu číslem je skutečně šikovné. Jsem si přitom vědom,že tento manažérský mobil dost vysoké kategorie i ceny toho umí daleko více a tomu že odpovídá i určitá složitost jeho ovládání.
Zatímní mé zkušenosti a reakce výrobce jsem se pokusil shrnout do následujících bodů s důrazem na to, co se při používání tohoto mobilu nejeví příliš pozitivní.Očíslování bodů jsem zvolil k usnadnění orientace těm, kteří chtějí reagovat.
1.Hlasitost vyzvánění mobilu Samsung SGH-D900 je i na nejhlasitější stupeň slabá. Není téměř slyšet z kapsy kalhot a už vůbec ne z nesené tašky a při okolním (nevelkém) městském hluku. Při vyzvánění nedochází k zesilování. Vyšší hlasitost je údajně nenastavitelná, se slabým vyzváněním je nutno se smířit.
2.Zvukové upozornění na přijatou zprávu SMS/MMS trvá až příliš krátce, pár vteřin. Je sice možné nastavit jeho opakování každou 1-2 minuty, ale je to z praktického pohledu málo vhodné. O mnoha došlých zprávách se uživatel proto dozví až při pohledu na displej tohoto mobilu.Nesmí to však být za slunečného počasí. Popsané vlastnosti nelze změnit.
3.V nabídce mobilu obsažené tóny a melodie (např.vyzváněcí, při příchodu SMS/MMS) a dále doprovodná grafika i pojetí přednastavených Šablon (zejména MMS) jsou dost svérázné a nezvyklé, nepoevropštěné. Řešení je problematické, neboť témata ani nabídku zvukového upozornění pro příchozí SMS/MMS nelze rozšířit.
4.CD se softwarem, přibalené k mobilu, není v češtině. Nabízí přitom 14 jiných jazyků … Při instalaci se vyžaduje mít na počítači operační systém Wi/XP nebo alespoň Wi 2000. Chybějící čeština značně vadí, neboť CD obsahuje i počítačový program Samsung PC Studio 3.0 a uživatelskou příručku s příklady (142 stran).
Jinak je ale mobil SGH-D900 velmi dobře do češtiny lokalizovaný a komunikuje s uživatelem pravopisně i slovně česky bezchybně.
Českou diakritiku lze pro psaní písmen také nastavit, používá se však málo, neboť zmenší maximální počet znaků ve zprávě SMS cca na 70, oproti 160 znakům při psaní písmen bez háčků a čárek. V manuálu k D900 se však o podpoře české diakritiky vůbec nedočtete.
5.Korejský výrobce přirovnává používání tohoto fotomobilu k letu první třídou. Ale k jeho vyspělému ovládání ve stylu one-touch (na jedno zmačknutí klávesy) dost chybí. Přístupy k aplikacím v něm totiž vedou přes opětovné vstupování do nabídek, zejména však přes víceré stiskávání (i těchže) kláves, což zdržuje. Např. pro odbavení SMSky stiskávám klávesy i přes využití jedné usnadňující Zkratky více jak 10x (psaní textu nezapočítávám), s použitím Šablony dokonce ještě vícekrát. Že by SGH-D900 trpěla vychytávkami, které konkurenti již odstranili ? Udivuje také, že zůstalo zachováno uživatelsky nepříjemné stigma Samsungů: středové navigační tlačítko OK/i, které spouští WAP a ne očekávané Menu. Nejde to změnit…
6.K některým aplikacím-službám se mi nepodařilo pohotové přepnutí vůbec objevit, natož nastavit. Zřejmě neexistuje, viz např. body 8-10. A tak nezbývá než zmíněné víceré stiskávání kláves. Případně také ještě metoda pokusu a omylu, neboť 108mi stránkový český překlad Uživatelské příručky (manuálu) není způsobem podání návodů konkrétní do potřebné hloubky. Přitom se části návodů leckde opakují jen aby bylo formálně dodrženo jednotné schéma zpracování. Neuvádějí se žádné praktické příklady, např.pořadí operací při editaci pořízených fotek. Průměrný uživatel se tak ledabylostí zpracování manuálu dostává nezřídka do potíží. Přispívá k tomu používání nikde nevysvětlených výrazů (Obrazovka pro vytáčení) a k tomu ještě nejednotně (pro totéž jinde Obrazovka základního režimu).Vysvětlení chybí vůbec i u některých nabídek, např. pro Režim hledáčku a jeho nesrozumitelně pojmenované možnosti nastavení. Zvládnout praktické používání funkce Bluetooth se podaří jen málokomu,.pokud má k dispozici pouze (dost zmatený) návod z manuálu.Navíc je český manuál vytištěn ve srovnání s anglickým originálem jen černobíle a na řadě stránek ještě vybledle a s nedotištěnými písmeny i ikonami, takže je nutné je luštit. Tiskárna v Koreji neskrývá na anglickém návodu svá označení, na rozdíl od tiskárny české, která raději při takových tiskových vadách zůstala zcela anonymní.
7.Mobil samozřejmě nabízí subjektivně nastavitelné klávesové zkratky zjednodušující přístupy k nejpoužívanějším aplikacím. Vadí však, jsou-li již ve výchozím nastavení omezeny zúženou nabídkou možností. Např. Pokročilé zkratky nabízejí jen 4 aplikace, navíc výrobcem přesně specifikované (Budík,Převodník měn,SMS a Kalendář). Chcete-li si nastavit rychlý a jednoduchý přístup třeba do Šablon, neuspějete vůbec, neboť aplikace Šablony není uváděna mezi specifikovanými.
8.Prostředí fotoaparátu nabízí překvapivě místo celé sady pouze 2 scény snímání. U aplikace s názvem Program Krajina je možné zvolit jen přednastavení Normální nebo Noční. Chybí přednastavení dalších scén snímání. Portrét je prý brán jako součást scény snímání Normální…
9.Během fotografování nejsou k dispozici některé klávesové zkratky, např. právě zkratka pro přepínání scény snímání, zmiňovaná v bodu 8, nebo zkratka pro nastavení Měření expozice. Nezbývá než zdlouhavé jejich přepínání přes Nastavení fotoaparátu neboť tyto funkce již ke zkratkám nelze přiřadit. Dost sice dokáže aplikace automatiky (je volitelná ale jen u 2 funkcí), přesto je někdy žádoucí zkoušet různá manuální nastavení.
10.V Editoru obrázků se při aplikaci funkce Upravit nabídne dodatečná možnost ovlivnit Jas, Kontrast, Barvu. Zatímco u Jasu a u Barvy se jezdec na stupnici objeví uprostřed, takže Jas i Barvu lze jak přidávat tak i ubírat, u Kontrastu se jezdec na stupnici objeví vždy v levé krajní poloze, nikoli tedy uprostřed stupnice. Nelze tedy Kontrast ubírat, což pořízené fotky z tohoto fotomobilu skoro vždy vyžadují. Lze pouze kontrast přidávat. Údajně pro to neexistuje řešení...Ale později mi ze Zákaznického centra Samsungu ochotně sdělili, že editaci testovali a doporučují: nejdříve zvolit ze seznamu Efekty ten, kterým má být fotka poupravena. Poté provést eventuelní úpravu Barvy a následně Jasu. Kontrast nechat až jako jednu z posledních úprav.
11.Velmi chybí možnost pohotového zobrazování aktuálního stavu nabití baterie, např. v procentech. Indikace pomocí 3 miničáreček na základním displeji je jen hrubě orientační a při nepříliš velké výdrži mobilu nevyhovující. Vůbec neodpovídá realitě jak firmou Samsung udávaná Pohotovostní doba 260h (tj.přes 10 dnů) tak Doba hovoru 198 minut (tj.přes 3h). Dobíjím při nepříliš intenzivním používání mobilu obden. To je při dnes již obvyklém dobíjení v týdenních cyklech citelným mínusem.K plnému nabití stačí ale dobíjet baterii jen něco přes 2 hodiny. Nabíjíte-li vypnutý telefon, naskočí poté na displeji místo nápisu Nabíjení nápis Plně nabito. V manuálu k mobilu tyto bližší informace o nabíjení nepochopitelně nenajdete…
12.Můj mobil obsahuje firmware verze D900XDFH5. Domníval jsem se,že firma Samsung bude moci v dohledné době nabídnout k upgrade verzi vylepšenou, aktualizovanou, která řeší i některé z uváděných mínusů. Pokusil jsem se to zjistit v obou pražských Autorizovaných servisních střediskách Samsungu, bezúspěšně. A tak jsem se obrátil na Zákaznické centrum Samsungu v zahraničí (Samsung Elektronics Service). Odtud mi sdělili, že upgrade firmware v současné době není k dispozici ani ve vývoji.
13. K používání SGH-D900 se získávají informace a pomoc z oficiálních míst dost obtížně.V obou pražských Autorizovaných firemních servisech není ochota k tomuto mobilu něco bližšího vysvětlovat, snad kvůli nízké informovanosti o něm. Přesvědčil jsem se o tom, když jsem měl dotaz na nastavení při fotografování. Neubránil jsem se dojmu, že spíše než o servisy jde o sběrny, neboť např. ke zjištění stavu baterie mi tam nabízeli, že mobil zašlou kamsi do Brna na 7-10 dnů, nikoli tedy provedení testu u nich a v rozumnějším termínu. A tak nezbývá než se obracet na telefonní linku zmíněného Zákaznického centra 844000844, která je však obsluhována v zahraničí a není bezplatná, ale dotazy ochotně a v češtině zodpoví.
14. Závěrem ještě pro mne podstatná pozitiva: ● Mobil SGH-D900 se velmi dobře drží, padne do ruky, a v nevyboulené kapse při jeho příjemné hmotnosti i rozměrech ani nevíte, že ho tam máte. ● Jeho uživatelské prostředí je velmi působivé, přinášející až požitek, zejména je-li zvoleno efektní bílé provedení na černém podkladě a s oranžovým podbarvováním zvolených funkcí. ● Výsuvná konstrukce je u něho povedená, nikde se nic neviklá ani nevrže. Nenašel jsem též žádný náznak nějaké vůle. Otevírání se dá zvládnout bez potíží i jednou rukou, dopomáhá při tom pružina.
Podtrženo, sečteno, verdikt :
Fotomobil SGH-D900 si mne přes uvedené mínusy získal.
Za jeho slabiny však považuji jeho slabou hlasitost vyzvánění, nepřílišnou výdrž telefonu, absenci pohotového zobrazování aktuálního stavu nabití baterie a příliš krátké zvukové upozorňování na došlou zprávu. Dále i jeho relativně vysokou cenu. Také je málo pochopitelné nabízet pro fotografování pouze 2 volitelné scénické režimy, k nimž je navíc ještě nepohotový přístup. Vadí též, že přibalované CD se softwarem není v češtině. Zdokonalení by prospělo funkcím pro fotografování-editaci (viz body 8-10), vhodné by bylo i pohotovější ovládání mobilu (viz body 5-7).
Pro můj verdikt VYHOVUJE MI … jsou rozhodující uváděná pozitiva (viz bod 14), setkávám se však i s názorem, že za stejně vysokou a dost značnou částku peněz si lze pořídit mobil celkově povedenější a s pečlivěji propracovaným manuálem.

Souhlasím  |  Nesouhlasím  |  Odpovědět
Zasílat názory e-mailem: Zasílat názory Můj názor