T-Mobile umožnil dobíjet kredit bez placení (+ vyjádření operátora)

Dostali jsme tiskovou zprávu Sdružení obrany spotřebitelů ČR a Asociace mobilního marketingu. Zbývá se podvody s dobíjením kreditu v síti T-Mobile.


Dobití kreditu – riziko pro spotřebitele?

Chyba v systému sítě T-Mobile umožnila na přelomu roku dobíjet kredit i bez zaplacení. Toho využili podvodníci, kteří lákali spotřebitele pod pláštíkem speciálních akcí k nákupu kreditu za zvýhodněných podmínek. Ovšem společnost T-Mobile následně veškerý nelegálně nabitý kredit zrušila, a někteří spotřebitelé tak ztratili vše.

Na Radu pro stížnosti v oblasti mobilního marketingu a služeb, kterou společně provozují Sdružení obrany spotřebitelů České republiky (SOS) a Asociace mobilního marketingu (AMM), se obrátil spotřebitel poškozený při dobíjení kreditu na své Twist kartě. Sdělil, že v nákupním středisku ho oslovil člověk, kterého považoval za dealera T-Mobile, mimo jiné s nabídkou dobití kreditu se slevou 25 %. Vzhledem k tomu, že kredit byl skutečně připsán, jak si na svém telefonu ověřil, zaplatil. O několik dní později ale dostal od operátora zprávu, že za kredit nebylo zaplaceno, a proto byl zrušen. Spotřebitel tak přišel o peníze i dobitý kredit.

„Z jednání Rady pro stížnosti v oblasti mobilního marketingu a služeb se společností T-Mobile vyplynulo, že jde o problém většího rozsahu. Dobíjecí systém provozovaný T-Mobile za určitých okolností umožňoval připsání kreditu bez zaplacení, což někteří podvodníci zjistili a využili, aby od spotřebitelů inkasovali peníze za dobití jejich mobilního telefonu,“ doplňuje Karel Pavlík z SOS.

„Spotřebitelé, kteří byli podvedeni, mohou kontaktovat Policii ČR či státní zastupitelství a podat v této věci trestní oznámení na neznámého pachatele,“ doporučuje předseda AMM Michal Zálešák, který ji v Radě zastupuje, a dodává: „Aby se spotřebitelé vyhnuli problémům, měli by kredit kupovat jen z oficiálních zdrojů uvedených operátorem.“

„Požadavek sdělený naší Radou pro stížnosti, aby T-Mobile odškodnil spotřebitele, kteří byli v důsledku jeho chyby poškozeni, T-Mobile zamítl, a to bohužel i v případech, kdy spotřebitelé budou aktivně spolupracovat na shromažďování důkazů v trestním řízení,“ uvedl Karel Pavlík, který v Radě zastupuje SOS.

Na Radu pro stížnosti v oblasti mobilního marketingu a služeb se může kdokoli zdarma obrátit se svým problémem v uvedené oblasti. V možnostech Rady sice není obratem řešit problémy dotčeného spotřebitele, ale poskytne mu odborné stanovisko k technické i právní stránce problému, což může být první důležitý krok k mimosoudnímu řešení sporu.

Spotřebitelé mohou svůj podnět předat prostřednictvím internetové adresy www.mobil.spotrebitele.info nebo stránek Asociace na www.amm.cz, kde je interaktivní formulář přímo navede k vyplnění všech nezbytných údajů. Alternativně se lze obrátit písemně na adresu Sdružení obrany spotřebitelů České republiky, Ve Smečkách 7, 110 00 Praha 1.

Stížnost musí obsahovat informace o stěžovateli včetně kontaktních údajů, vůči komu je stížnost podávána, podrobný popis případu (kdy, komu a kde se co stalo) včetně všech dostupných důkazů a zdůvodnění stížnosti. Rada se ve svém rozhodování řídí svým statutem, který je zveřejněn na www.mobil.spotrebitele.info. Podle něj se Rada k přijatým stížnostem vyjadřuje obvykle nejpozději do jednoho měsíce.


Získali jsme vyjádření T-Mobilu k popsanému problému:

Ve dnech 4. 12. 2004–3. 1. 2005 společnost T-Mobile zaznamenala neautorizované transakce při SMS dobíjení Twist karet. Tento fakt byl způsoben chybou upgrade systému dobíjení, která se projevovala tím, že systém umožnil dobití i těm zákazníkům, kteří v dané chvíli neměli dostatečné krytí na svém účtu či měli zablokovanou kartu. Požadovaná částka byla dobita, aniž byla stržena ze zákazníkova účtu. Operátorovi byla způsobena újma, neboť nekryté transakce mu nemohly být uhrazeny. Zmíněné skutečnosti využilo několik podvodníků, kteří nabízeli občanům možnost "výhodného dobití" či dokonce prodávali podvodně nabité karty za nízké ceny.

Chyba systému byla odstraněna 3. 1. 2005 a nemůže se již opakovat. Dne 4. 1. 2005 jsme přistoupili ke stržení Twist kreditů u všech zákazníků, kteří v daném období uskutečnili neautorizovanou transakci. Ćástka dobitá zmíněným způsobem nebyla v žádném případě odečtena z bankovního účtu zákazníka (lze zkontrolovat na bankovním výpisu). V případě, že strhávaná částka byla vyšší než zůstatek konkrétního kreditu, bylo strženo pouze tolik, aby se zákazník dostal na nulu, nikoli do záporné hodnoty kreditu. Pokud zákazník již v mezidobí nelegálně dobitou částku utratil, byla sražena z již standardně dobitého kreditu.

Existovala skupina lidí, kteří záměrně dobíjeli nejen sobě, ale i dalším osobám, většinou vysoké částky, a způsobili tak naší společnosti a našim zákazníkům značnou škodu. Na tyto osoby, které uskutečnily velké množství podvodných transakcí, podala společnost T-Mobile 7. 1. 2005 trestní oznámení.

Doporučení zákazníkům

Pokud se stal zákazník obětí výše zmíněného podvodníka (např. výhodně koupil Twist kartu nabitou extrémně vysokou částkou, či si nechal dobít osobou, která se jevila jako dealer TMCZ) doporučujeme mu, aby se s nárokem na úhradu škody obrátil přímo na osobu, která tuto transakci provedla.

Naše společnost podala prostřednictvím Městského státního zastupitelství v Praze dne 7. 1. 2005 trestní oznámení. Zároveň chceme zákazníky ujistit, že naše společnost poskytne orgánům činným v trestním řízení maximální součinnost, neboť má na objasnění celého případu a nahrazení škody našim zákazníkům maximální zájem.

Obecné doporučení

Transakce, při nichž zákazníci koupili kartu s vysokým kreditem či si nechali dobít vysokou částku od neznámého člověka, probíhaly za podezřelých okolností. Při standardní transakci (např. dobití či koupě Twist karty ve Značkové prodejně) je na zakoupené zboží/dobití vystaven daňový doklad či v případě dobití prostřednictvím bankomatů písemná potvrzenka. Ochrana zákazníka je především v jeho rukou, proto všem zákazníkům doporučujeme, aby se transakcím za podezřelých okolností vyhýbali a vždy vyžadovali daňové doklady.

Společnost T-Mobile se omlouvá všem zákazníkům za případné potíže, které jim vinou neautorizované transakce mohly vzniknout.

Diskuze (86) Další článek: Ke druhé miliardě mobilů pomocí telefonků za pár stovek

Témata článku: Kredit, Zakoupené zboží, Plac, Operátor, Mobil, Placení, Požadovaná částka, Uvedený operátor

Určitě si přečtěte