V Indii se přes SMS žení, v Malajsii zase rozvádí

Fenomén mobilní komunikace bourá všechny hranice. Dokonce i tradiční bašty odporu před mobilním telefonem nakonec skloní hlavu a přijmou tuto vymoženost dvacátého, potažmo jednadvacátého století za svou. Důkazem tohoto tvrzení budiž zprávy přicházející z Indie a Malajsie. Obě nábožensky silně založené, na tradicích lpící země, si mobilní komunikaci vysvětlily po svém a dokonale přizpůsobily svým kulturním zvykům.

Kupříkladu v Indii zavedl tamější mobilní operátor bezplatnou službu, díky níž mohou rodiče pomocí textové zprávy zaregistrovat své dítě ve speciální databázi. Vedle jména obsahuje databáze další důležité údaje jako společenskou třídu, sociální postavení atd. Na základě těchto informací pak není problém vyhledat ideálního partnera, jehož osobní profil se nejvíce přibližuje profilu jiné registrované osoby. 

Zatímco v Indii na základě textové zprávy nová manželství vznikají, v Malajsii budou stejným způsobem zřejmě brzo zanikat. V zemi s dominantním islámským náboženstvím řešil soud první případ rozvodu pomocí krátké textové zprávy. Návrh ze strany muže se na soudní stůl dostal na popud zavrhnuté manželky, která označila rozvod textovou zprávou za netradiční a tudíž neplatný.

Dle islámského práva se rozvod provádí mužovým vyřčením slov „rozvádím se s tebou“ po třikráte za sebou nebo před soudem. Tradiční cestou jsou tato slova vyřčena v přítomnosti manželky, tedy z očí do očí. Ačkoliv soud netradiční rozvod nakonec uznal, malajský ministr Shahrizat Jalil zodpovědný za záležitosti žen a rodiny označil tento způsob ukončení manželství za urážku žen. „Jestliže do manželství tradičně vstupujeme, měli bychom z něho také tradičně vytupovat,“ uvedl ministr.

Diskuze (6) Další článek: Zazpívejte Oskarovi k svátku a vystřídejte Karla Gotta!

Témata článku: SMS

Určitě si přečtěte