4.11.2001 20:25 Tajemství Waves, Silicon, Data a Energy odhaleno

Citujeme ze stránek hry: "Život dávných civilizací závisel na čtyřech elementech: na zemi, větru, ohni a vodě. Stejně tak život moderních lidí závisí na silikonu (Silicon), vlnách (Waves), energii (Energy) a datech (Data). A nejen aby mohli žít, ale aby mohli komunikovat (Communicate), navazovat spojení (Connect) a hrát si (Play). Budete potřebovat velkou zásobu těchto novodobých elementů, abyste prošli hrou Nokia Game."

Témata článku: Data, Tajemství