Alcatel One Touch 512: inženýrské pohlazení (test)

Alcatel OT 512 je mladším sourozencem známého modelu 511. I přesto, že jsme už dopředu věděli, s jakými novinkami pětsetdvanáctka přijde, teprve nyní můžeme podrobit telefon důkladnému testování.
Alcatel One Touch 512: inženýrské pohlazení (test)

Alcatel OT 512 je dlouho očekávaný bráška povedeného prcka OT 511. Zdědil po něm téměř vše, od proporcí až po software. Inženýři Alcatelu se při tvorbě moc nezapotili, ale to ani nebylo v úmyslu. Alcatel má s OT 512 jiné plány. Tento model si výrobce opět označil jako mobil pro zábavu, kde jsou funkce vlastně zbytečné, protože uživatelé raději loga, melodie, obrázky…

Poznámka: Oba modely OT 511 i 512 jsou téměř stejné. Jestliže jste četli recenzi na 511, můžete si přečíst první odstavec o odlišném vzhledu a pak skočit až na konec, kde změny shrneme. Jestliže neznáte ani Alcatel OT 511, čtěte dál. Všechny připomínky lze vztáhnout i na starší model.

Jiný kabátek, jiné kukátko

Alcatel OT 512 se již na první pohled liší jinou barvou kabátku. Stříbrobarevná kombinace byla vystřídána za platinově stříbrnou či šampaňsky metalízovou barvu. Barevné postranní pruhy byly přemalovány na tmavě šedou. Celkově lze vzhled telefonu považovat za elegantní, nebude však mládež spíše preferovat barevné kombinace OT 511? Přední strana těla přístroje je z aluminia, které údajně mnohem lépe pohlcuje záření z mobilu. Zadní plastová skořepina je však již z plastu. Poznáte to jednoduše – zkuste si obě strany přístroje přiložit na tvář. Zjistíte, že přední strana kovově „studí“. Celkové zpracování telefonu je opravdu solidní, zadní plastová skořepina dá o sobě vědět až při opravdu silném (rozuměj – nepřirozeném) stisku.

Klepněte pro větší obrázek  Klepněte pro větší obrázek

Pocit výjimečnosti navodí nové podsvícení displeje. Klasickou zelenou vystřídala světlounce modrá barva a pouhé dvě diody navíc neobvykle umístěné levé straně podsvítí displej kupodivu velmi rovnoměrně. Displej si můžete ozdobit jedním z pětačtyřiceti základních obrázků, další lze stáhnout z internetu prostřednictvím AlcatelClanu nebo i zasláním textovou zprávou. Displej v pohotovostním stavu zobrazuje digitální hodiny, datum, název operátora, sílu signálu i baterie a další stavové informace – to vše v případě zvolení malého obrázku. Vyberete-li velký obrázek, budete se muset obejít bez datumu. Displej je mírně zapuštěn pod okolní povrch, čímž se pravděpodobnost poškrábání podstatně sníží.

Klepněte pro větší obrázek

Tlačítka jsou vyvedena z tvrdého plastu, což byl bezesporu dobrý krok. Stisk je jistý a při psaní budete stoprocentně přesní. Klávesnice je velmi povedená, ale co to podsvícení? Nejen, že je vyvedeno v oranžové barvě, ale navíc svítí jedno tlačítko víc a jedno míň. Zatímco hvězdička, nula a křížek září, tlačítka 4,7,6 a 9 se utápí ve tmě. Když jsem poprvé dostal Alcatel OT 512 do ruky, myslel jsem si, že dioda mezi čtyřkou a sedmičkou nesvítí a že mám vadný kus. Večer jsem se přesvědčil, že tomu tak bohužel není. Nemůžu zodpovědně říct, jestli je pro výrobce velký problém v dnešní době udělat kvalitní podsvícení.

Ovládání a menu

Ovládání je realizováno opět pomocí třísměnového joystiku. Ten zajišťuje pohyb nahoru a dolů. Stiskem potvrzujeme volby. Nalevo od hlavního ovládacího prvku je korekční tlačítko, které též slouží pro vynoření z menu o úroveň na horu. Osobně nepovažuji ne/intuitivnost ovládání za podstatnou vlastnost telefonu, jelikož zvyknout si na cokoli je jen otázkou času. Menu je strukturováno logicky a přehledně.

Klepněte pro větší obrázek  Klepněte pro větší obrázek

Již od dob Alcatelu OT 30x lze hluboko vnořené položky menu přesunout do hlavní nabídky. Jak na to? Najeďte na kýženou volbu – třeba hlasitost vyzvánění – a podržte dlouze jedničku. Odsouhlaste informaci o přesunutí a položka je v hlavním menu. Další položky vyberete stejným způsobem, jen zvolíte dvojku, trojku atd. Položky se budou podle zvoleného čísla řadit. Položku z hlavního menu vymažete jednoduše: najeďte na nechtěnou položku, podržte nulu a odsouhlaste informaci o vymazání.

Telefonní seznam a hovory

Do telefonního seznamu se z pohotovostního režimu dostanete šipkou dolů. Jednou z mála novinek Alcatelu OT 512 je paměť na 250 položek seznamu. Ke každému jménu lze přiřadit tři různá telefonní čísla (položky) – mobil, práce a domov a každé telefonní číslo si uzme jednu pozici. Paměť telefonu i obsah SIM karty se zobrazuje najednou, dejte si tedy pozor při kopírování obsahu karty do telefonu. Zvolíte-li přesun bez výmazu SIM karty, bude váš seznam obsahovat každé jméno dvakrát pod sebou což je velmi nepřehledné a nepraktické. Stane-li se vám stejně jako mně tato nepříjemnost, nezbývá, než desítky záznamů vymazat postupně. Řešením je i kompletní reset telefonu (zadáním ###847#OK) ale pamatujte na to, že přijdete o všechna nastavení, uložená slova ve slovníku Zi, předdefinované zprávy i vlastní melodie. Osobně tedy ukládám záznamy na SIM kartu a až bude plná, začnu ukládat do telefonu.

Klepněte pro větší obrázek

Jednotlivá jména lze zařadit do jedné ze tří skupin: Osobní, Práce, Jiné a tyto skupiny lze odlišit jiným zvoněním. Seznam lze též setřídit – na prvních pozicích budou jména ze skupiny osobní, pod nimi budou jména kategorie práce a pak teprve ostatní. Hlasem lze vytáčet celkem 50 (!) jmen ze seznamu. Dal jsem si tu práci a všech padesát záznamů přiřadil ke jménům. I v této situaci byl telefon překvapivě přesný a obdivuhodně rychlý. Jakmile jsem se však pohyboval v hlučném prostředí, hlasové vytáčení už příliš přesné nebylo. Řekl bych, že hlasové vytáčení svou přesností nijak nevybočuje z průměru ostatních telefonů.

Dobrý tip: Používejte co nejméně položek hlasového vytáčení. Telefon bude při rozpoznání přesnější. Navíc – počet hlasových vytáčení se odrazí na kapacitě hlasového záznamníku i paměti pro stažené obrázky a melodie – paměť je totiž sdílená.

Práce s textovkami

Hned na úvod si musím postesknout nad absencí přímé paměti na textové zprávy. Někteří čtenáři však vědí, že se do Alcatelu několik desítek textových zpráv vleze, jen se na to musí oklikou. V příchozích zprávách vyberte danou textovku, zvolte prohlížet a nyní z menu vyberte Uložit předdef. Zvolit si můžete dokonce i název textovky. Zprávy se však samozřejmě neukládají automaticky a tak jsme při přijímání více textovek najednou omezeni kapacitami našich SIM karet.

Do menu textových zpráv se dostaneme z pohotovostního stavu šipkou nahoru. Máte-li telefon nový, doporučuji zapnout doručenky zpráv v menu Parametry – Doručenka. Doručenku musíte aktivovat také po každém vyjmutí baterie – telefon tuto volbu, stejně jako čas i datum zapomene.

Klepněte pro větší obrázek

Rozdělení zpráv na Nepřečtené a Přečtené, a ty na přijaté, k odeslání a uložené se může zdát na první pohled nepřehledné a matoucí, zvyknout si je však otázka několika textovek. V základním menu textových zpráv nalezneme i onu položku MéPředdef., o které se zmiňuji v prvním odstavci.

Pro novou textovku vybereme ze základního menu Vytvořit. Telefon nám dá na výběr pět základních předdefinovaných zpráv typu Zavolám za chvíli plus naše vlastní zprávy uložené do předdefinovaných. Zkouším napsat novou zprávu těšíce se na pohodlí díky českému slovníku Zi. Jaké však bylo mé zklamání z kvalit a schopností zetíčka. Když Petr Broža v Mobilitách číslo 12/2001 srovnával oba slovníky T9 a Zi, zmínil se o tom, že je Zi mnohem méně kvalitnější – resp. se musí učit víc slov než T9. Toto se bohužel při psaní na Alcatelu OT 512 více než potvrdilo. Pro představu: telefon neumí slova jako tobě, uspořádám, myš, slunce, Barboro, nádraží, autobusem, nějak, bych a naopak zná slova, která by rozhodně redakční cenzurou neprošla. Připravte se tedy na to, že budete svůj Alcatel učit, učit a učit…. Do slovníku starého Alcatelu OT30x se vlezlo zhruba půl třetího sta vlastních slov a stejnou kapacitu bude mít jistě i Alcatel OT 512. Alcatel na rozdíl telefonů s T9 obsahuje vlastní položku v menu (je to Nastavení – Slovník), která nabízí ukládání, změnu či mazání vlastních slov ve slovníku.

Samotné psaní textových zpráv je velmi rychlé, což osobně považuji za podstatnou vlastnost mobilního telefonu pro mladé. Zpomalení není patrné ani na konci textovek. Přepínání mezi velkými/malými písmeny a režimem číslic se přepíná křížkem. Pod křížkem nalezneme i grafické vkládání speciálních znaků, což nepovažuji za nejšťastnější řešení – musíte totiž překliknout na velké písmo, malé písmo, vložit znak a pak se vrátit přes vkládání číslic. Opět se vrátím do minulosti – starší Alcately měly výběr speciálních znaků pod hvězdičkou, která je nyní nevyužitá. Alcatel ani dnes neumí odpočítávat napsané znaky, což je nepříjemné, jelikož OT512 respektuje dlouhé textové zprávy, které nelze vypnout. To, do kolika SMS bude zpráva rozdělena, se dozvíte až před odesláním a pak musíte dodatečně zprávu zkracovat - nechcete-li odeslat víc jak jednu zprávu. Trochu nešikovné.

Sám Alcatel presentuje svou řadu OT 51x jako telefon pro zábavu. K tomu patří i rozšířené textové zprávy EMS, které umí spolu s textem odeslat i obrázek či melodii. Jak známo, kompatibilita poněkud pokulhává což dokazuje i drobný test. Odeslal jsem z Ericssona T39m na Alcatel OT 512 vlastní obrázek a melodii. Alcatel zobrazil obrázek korektně, melodie však byla úplně jiná. Stejného výsledku jsem se dočkal i v opačném směru – tedy při posílání z Alcatelu na Ericsson. Jeden obrázek si v textovce na obou telefonech uzmul celkem 151 znaků, obyčejný zvuk pět a melodie deset znaků, tyto hodnoty se však mohou lišit.

Přijaté obrázky i melodie můžete na Alcatelu ukládat, obrázek můžete posílat dál nebo si jej uložit na pozadí displeje. U melodie platí to samé, jen chci upozornit, že budou na dvou telefonech různé značky velmi odlišné (melodie z T39m je v Alcatelu opravdu neposlouchatelná).

Všechna stažená data (obrázky, melodie) naleznete v záložce Moje Volby - Stažená data. Upozorňuji, že každý obrázek i melodie zabírají určité místo a kapacita telefonu není nekonečná. Paměť pro obrázky je sdílená s pamětí na hlasové poznámky a hlasová vytáčení.

Témata článku: Alcatel, Recenze, Alcatel One Touch 512, Test, Půl třetí, Vadný kus, Procentuální stav


Určitě si přečtěte

RECENZE: Sony Xperia XZ3 — Japonci jsou zpátky v extralize

RECENZE: Sony Xperia XZ3 — Japonci jsou zpátky v extralize

** Sony výrazně zmodernizovalo vlajkový model ** OLED displej patří mezi nejlepší na trhu ** Opět se zlepšil i fotoaparát

Jan Láska | 101

RECENZE: Nokia 7 Plus — takhle se zadělává na bestseller

RECENZE: Nokia 7 Plus — takhle se zadělává na bestseller

** Nokia 7 Plus je smartphone vyšší třídy s rozumnou cenovkou. ** Lákadlem je čistý Android, skvělá výdrž i fotoaparát Zeiss ** Bonusem je dostatek výkonu i paměti

Martin Miksa | 61

Technologický zázrak a prudká facka pro Google. Huawei Watch GT vydrží dva týdny

Technologický zázrak a prudká facka pro Google. Huawei Watch GT vydrží dva týdny

** Huawei nás na tiskové konferenci zahltil novinkami ** Jednou z nich jsou kruhové chytré hodinky Watch GT ** Mají GPS, vlastní systém a nabité vydrží až 2 týdny.

Filip Kůžel, Jan Láska, Martin Miksa | 38

RECENZE: Xiaomi Redmi Note 5 je téměř bez chyby a má skvělou cenu

RECENZE: Xiaomi Redmi Note 5 je téměř bez chyby a má skvělou cenu

** Kvalitně zpracovaný telefon, na kterém se obtížně hledají chyby ** NFC je zejména v ČR klíčovým parametrem, který zde bohužel chybí ** Povedený mix funkcí si může držet přijatelnou cenovku

Martin Herodek | 75

RECENZE: Pocophone F1 — extrémní výkon za dostupnou cenu

RECENZE: Pocophone F1 — extrémní výkon za dostupnou cenu

** Výkonově zvládne vše, co byste po dnešním telefonu mohli chtít ** Chybějící NFC bude pro mnohé nepřekonatelnou vadou ** Drobné nedostatky se vyhnuly důležitým funkcím

Martin Herodek | 43