APVTS a ČTÚ podepsali dohodu o přenositelnosti čísel

Včera, těsně před jedenáctou hodinou ranní, byla podepsána dohoda o přenositelnosti telefonního čísla v pevných sítích, kterou se zavázali dodržovat všichni operátoři. Podívejme se na to, co se v rámci dohody bude dít dál.
APVTS a ČTÚ podepsali dohodu o přenositelnosti čísel

Podepsaná dohoda nemá ve své podstatě sílu právního dokumentu, ale všechny strany se jí zavázaly dodržovat. Za všechny zúčastněné dohodu signovali předsedové Asociace provozovatelů veřejných telekomunikačních sítí (APVTS) a Českého telekomunikačního úřadu (ČTÚ), Svatoslav Novák a David Stádník.

Podepsáním této dohody by měly být splněny všechny zákonem stanovené podmínky, které posléze umožní zákazníkům nabídnout od 1.1.2003 služby spojené s přenositelností telefonního čísla (zkráceně NP - Number Portability). Podepsaná dohoda řeší vztahy mezi sítěmi různých operátorů u geografických telefonních čísel (tj. účastnická čísla) a u negeografických čísel (služby - různé zelené linky, atd.). Proto, aby se dalo požadavkům dohody dostát, APVTS zřizuje a uvádí do provozu Národní referenční databázi pro přenositelnost čísel (RPNDB) a nabízí telekomunikačním provozovatelům pevných sítí (všem operátorům) databázi k užívání. Zjednodušeně, RPNDB umožní všem stávajícím vlastníkům pevného telefonního čísla ponechat si toto číslo, a to i při přechodu k jinému telekomunikačnímu operátorovi. Například přejdu-li od Českého Telecomu (ČTc) k TELE2, pořád mně zůstane stejné telefonní číslo.

Za zajištění technického a organizačního řešení a následnou implementaci RPNDB odpovídá společnost CNPAC s.r.o, kterou APVTS založilo z pověření ČTÚ. Logo společnosti CNPAC (Czech Number Portability Administrative Centre) také vychází z loga APVTS. Peníze na zřízení CNPAC poskytli všichni provozovatelé telekomunikační sítě. Dodavatelem technického řešení databáze je společnost Hewlett-Packard a v první fázi se cena pohybuje řádově od 2 do 4 miliónů korun, kde ale nejsou zahrnuty provozní poplatky. S rostoucím zájmem lidí o přenositelnost čísla se počítá s postupným rozšiřováním technického zázemí databáze, kde je celý vývoj rozfázován do pěti částí. Jak můžete vidět na přiloženém obrázku, poslední fáze je naplánována na rok 2005, kdy by měla být možná i přenositelnost mobilních telefonních čísel.

Klepněte pro větší obrázek

Z dalšího obrázku jsou vidět jednotlivé vztahy mezi provozovateli telekomunikační sítě (operátory), RPNDB a ČTÚ.

Klepněte pro větší obrázek

ČTÚ si ponechává dohled nad očíslovacím plánem, v rámci kterého dostal každý operátor určitý rozsah telefonních čísel k vlastnímu použití. V rámci služby „Přenositelnost čísla“, kdy je uživatelům umožněno přecházet mezi jednotlivými operátory beze změny telefonního čísla, bylo nutné vyřešit správu těchto čísel. Se změnou operátora totiž nedochází k přenesení telefonního čísla k novému operátorovi (provozovateli sítě), ale číslo zůstává neustále tomu, komu bylo podle ČTÚ přiděleno v očíslovacím plánu! Proto vznikla již zmiňovaná RPNDB spravovaná a vlastněná společností CNPAC, které budou operátoři platit za dotazování do databáze a její správu.

Hned v úvodu jsem zmínil, že podepsáním dohody o přenositelnosti telefonního čísla „by měly být splněny …“ Schválně jsem uvedl podmiňovací způsob, protože ke splnění chybí ještě jedna podstatná věc a tou je dohoda mezi operátory o provizích za jednotlivé služby spojené s přenositelností čísla. Bitva o peníze bývá vždy nejtěžší a sami se v přiložené prezentaci můžete přesvědčit kolik toho ještě zbývá dohodnout. Dominantní operátor již zaslal referenční nabídku ostatním operátorům, ale ta jistě bude připomínkována. Veřejnost má být s jednotlivými cenovými modely seznámena v Telekomunikačním věstníku 12 v dodatku číslo 3, ale mám silné obavy, že se to v řádném termínu nestihne.

Od příštího roku si tak budeme moci vybrat jiného operátora, ale nikdo nám s největší pravděpodobností nezaručí za kolik! Podíváte-li se na stranu 14 zmíněné databáze najdete například na posledním řádku pravidelnou cenu, kterou bude platit operátor k němuž jste přešli původnímu vlastníku telefonního čísla podle očíslovacího plánu za jeho přenesení. Tato cena je zcela zásadní pro další výpočty a tak budeme mít sice možnost změnit operátora, ale troufnu si říct, že od ledna to bude stěží. Dohoda o cenách totiž ještě nebude.

Je hezké, že se operátoři dohodli na principech fungování, ale ještě chybí jasná představa o tom za kolik.

Diskuze (3) Další článek: Krásy a záludnosti „fotofonů“

Témata článku: Operátoři, Ostatní, Přenos

Určitě si přečtěte