Oživeno: Paegas versus pevný operátor GTS: kdo seje vítr, sklízí bouři

Na českém telekomunikačním trhu se opět schyluje k další bitvě mezi operátory. RadioMobil přerušil přímé propojení mezi svoji sítí a sítí GTS. GTS tvrdí, že RadioMobil porušil propojovací dohodu a telekomunikační zákon. RadioMobil zase tvrdí, že GTS mu odmítá platit za propojení. Jak to tedy je?
<B>Oživeno:</B> Paegas versus pevný operátor GTS: kdo seje vítr, sklízí bouři

Jak to celé začalo

Celá tato vzniklá situace souvisí s kauzou RadioMobil versus Český Telecom, která se týkala výše ceny za ukončení hovoru z pevné v mobilní síti (více si můžete přečíst zde). Celou tuto kauzu vyřešil ČTÚ ke konci loňského roku tak, že vydal cenové rozhodnutí o maximální ceně za propojení, kterou stanovil na 3,66 Kč/min. bez DPH. Toto cenové rozhodnutí je závazné pro všechny fixní i mobilní operátory v ČR, kteří se nedohodnou na ceně za propojení svých sítí dle Telekomunikačního zákona.

§78, odstavec 2, Zákona 151/2000 Sb. o telekomunikacích říká:

„Nedohodnou-li se smluvní strany o ceně za propojení, použijí způsob výpočtu cen stanovený Úřadem (poznámka: myšleno ČTÚ). Úřad stanoví způsob výpočtu cen za propojení cenovým rozhodnutím. Ve stanovených případech musí cena za propojení vycházet z nákladů na propojení včetně přiměřeného zisku.“

Vzhledem k tomu, že toto rozhodnutí vstoupilo v platnost dne 17. 12. 2001 vydáním Částky 12 Telekomunikačního věstníku, tak od té doby byla maximální cena, kterou mohl RadioMobil účtovat GTS za ukončení hovoru v jeho sítí 3,66 Kč/min. bez DPH.

A přiostřilo se

Podle vyjádření GTS však RadioMobil za propojení dále účtoval cenu vyšší než cenu stanovenou cenovým rozhodnutím ČTÚ. S tímto jednáním GTS přirozeně vyjádřilo nesouhlas odvolávajíc se právě na výše uvedené cenové rozhodnutí. Podle GTS je stanovená cena také zpětně platná od 1. 1. 2001, a to z toho důvodu, že v roce 2001 nebyla s RadioMobilem dohodnuta výše propojovacího poplatku.

RadioMobil si však celou záležitost vyložil jinak: „Dovolujeme si současně upozornit, že rozhodnutí ČTÚ o nových propojovacích cenách, na které se společnost GTS CZECH často odvolává, nabývá účinnosti dnem jeho zveřejnění a nemá zpětnou účinnost. Neexistuje proto žádný důvod, který by společnost GTS CZECH opravňoval k zastavení plateb, k němuž přistoupila od října loňského roku.“

Vzhledem ke zjevnému rozporu v interpretaci cenového rozhodnutí tedy GTS podalo rozpor k výši fakturované částky a požádalo ČTÚ o potvrzení správnosti své domněnky, že cena za ukončení hovoru v síti RadioMobil z jeho sítě může být maximálně 3,66 Kč/min a že díky tomu, že pro rok 2001 nebyla uzavřena mezi GTS a RadioMobilem dohoda o výši propojovacího poplatku, je tato cena platná také zpětně od 1. 1. 2001.

RadioMobil si však celou vzniklou situaci vysvětlil takto: „Propojení telekomunikačních sítí mezi společnostmi RadioMobil a GTS CZECH je realizováno na základě smlouvy o Propojení telekomunikačních zařízení a sítí podepsané již v roce 2000. Společnost GTS CZECH v minulém roce začala tento smluvní závazek závažně porušovat tím, že přestala za propojovací služby poskytované naší společností platit. Společnost GTS CZECH ani po opakovaných písemných výzvách učiněných v období 4. čtvrtletí loňského roku nebyla ochotná dostát svým smluvním povinnostem. V lednu letošního roku jsme se v reakci na pokračující jednání a negativní postoje společnosti GTS CZECH obrátili v souladu s telekomunikačním zákonem s podnětem k řešení této situace na regulátora telekomunikačního trhu – Český telekomunikační úřad.“

U ČTÚ se tedy vyskytly hned dvě žádosti o vyřešení vzniklé situace. RadioMobil však pokračoval v řešení po svém a 4. 2. 2002 přerušil propojení se sítí GTS přes přímý propojovací bod. GTS na to reagovala slovy, že RadioMobil tím porušil Telekomunikační zákon a Dohodu o propojení a podalo na RadioMobil stížnost k ČTÚ.

RadioMobil však Telekomunikační zákon pravděpodobně neporušil, protože i po přerušení přímého propojení s GTS umožnil alespoň propojení nepřímé, přesně jak mu káže §37, odstavec 2, Telekomunikačního zákona. Co ale určitě porušil je, podle GTS, Dohoda o propojení. Naopak RadioMobil tvrdí, že: „Přerušení poskytování služeb nám umožňuje platná Propojovací smlouva a považujeme je za zcela logický a oprávněný způsob, jak reagovat na situaci, kdy někteří telekomunikační operátoři využívají propojovací služby, za které potom neplatí vůbec nebo si cenu jednostranně určují podle svých představ. Prvořadou povinností všech smluvních partnerů musí vždy být respektování vzájemně sjednaných smluvních povinností.“

V tomto případě je ale rozhodující hlas ČTÚ, který dal GTS za pravdu, a v pátek 8. 2. 2002 vydal rozhodnutí, že RadioMobil musí do 24 hodin od doručení tohoto rozhodnutí znovu zprovoznit přímé propojení s GTS. RadioMobil však ještě v pondělí 11. 2. 2002 krátce před šestou hodinou večerní prohlásil, že: „Pokud společnost RadioMobil obdrží od regulačního orgánu předběžné opatření nařizující obnovení přímého propojení, budeme je respektovat, avšak použijeme všech zákonných opravných prostředků k ochraně svých práv.“

Z tohoto výroku a z toho, že tou dobou bylo ještě přímé propojení stále nefunkční lze tedy usoudit, že RadioMobil rozhodnutí ČTÚ, které GTS obdrželo již 8. 2. 2002 po 14. hodině, doposud neobdržel. Proti výrokům z tiskové zprávy citovaným v tomto článku, které pronesl RadioMobil na adresu GTS se společnost ještě včera ostře ohradila. Celou záležitost GTS komentovala již v pátek ústy svého marketingového ředitele: „Kdo seje vítr, sklízí bouři.“ GTS pak včera komentovala celou situaci ve své tiskové zprávě: „Přestože Český telekomunikační úřad (ČTÚ) na podnět společnosti GTS nařídil v pátek 8. 2. 2002 předběžným opatřením společnosti RadioMobil okamžité obnovení propojení sítí obou operátorů, RadioMobil tak dosud neučinil. Namísto toho začala společnost RadioMobil od včerejšího dne šířit nepravdivé informace o důvodech, které vedly k přerušení propojení. Společnost GTS hodlá v této souvislosti podat na RadioMobil žalobu na ochranu svého dobrého jména. Z našich zákazníků se stali rukojmí Radiomobilu. Za šíření nepravdivé informace o GTS čeká Radiomobil žaloba.“

Zmatek nad zmatek

Poněkud sporné je také to, kdy a kdo vlastně přestal platit za propojení. Podle GTS je tím, kdo přestal platit RadioMobil, který mu dluží 37,6 milionu korun, což je ve světě propojovacích poplatků naprosto směšná částka. Podle RadioMobilu přestalo zase platit GTS, a to v říjnu roku 2001.

Nejpodstatnější na celém tomto sporu je ale to, že se jedná o téměř stejnou situaci, která nastala v případě s Českým Telecomem a RadioMobilem. ČTc totiž přestal RadioMobilu platit za propojení jím požadovanou částku, a to proto, že pro rok 2001 nebyla stanovená cena za propojení. ČTc pak v polovině loňského roku nabídl RadioMobilu stejnou cenu, na které se dohodl s Českým Mobilem. S tím RadioMobil nesouhlasil, a tak nakonec rozhodlo ČTÚ o výše zmiňované ceně 3,66 Kč/min. Celá causa GTS versus RadioMobil se tak v podstatě přenesla také na causu RadioMobil versus ČTc. Uvidíme tedy, jak se bude situace dále vyvíjet.


Oživeno: Ve středu 13. 2. 2002 RadioMobil na příkaz ČTÚ opět zprovoznil přímé propojení se sítí GTS.

 

Diskuze (9) Další článek: To je vražda, napsala

Témata článku: Operátoři, T-Mobile, Operátor, Okamžité obnovení, GTS, Paegas


Určitě si přečtěte

RECENZE: Nokia 6.1 a Android One mají trumfy, které z tabulky nevyčtete

RECENZE: Nokia 6.1 a Android One mají trumfy, které z tabulky nevyčtete

** Výrazně vyšší výkon ve srovnání s předchůdcem ** Čistý Android není pro každého, má ale svoje kouzlo ** Moderní pojetí klasiky bez zbytečných módních výstřelků

Martin Herodek | 14

RECENZE: Xiaomi Mi Mix 2S — keramický umělec bez rámečků i kompromisů

RECENZE: Xiaomi Mi Mix 2S — keramický umělec bez rámečků i kompromisů

** Bezrámečkovost ve známé podobě se špičkovou výbavou i foťákem ** Vítanou novinkou je podpora bezdrátového nabíjení ** V neposlední řadě zaujme také svou lákavou cenou.

Martin Miksa | 39

Aplikace pro Android, bez kterých nedokážu žít [Jakub Vrbacký]

Aplikace pro Android, bez kterých nedokážu žít [Jakub Vrbacký]

** Donedávna jsem používal Windows 10 Mobile, změna bolela ** Co není na očích, neexistuje, takže mám jedinou plochu ** Důležitým pomocníkem je Nova Launcher s bohatým nastavením

Jakub Vrbacký | 31

RECENZE: Huawei P20 Pro — mistr nočního vidění

RECENZE: Huawei P20 Pro — mistr nočního vidění

** Špička portfolia Huawei nepřipouští žádné kompromisy ** Má atraktivní, zapamatovatelný design a spoustu výkonu ** Hlavním lákadlem je unikátní fotoaparát Leica se třemi objektivy

Jan Láska | 70