C35/S35Expl - prozkoumejte svůj Siemens!

Vlastníte mobilní telefon značky Siemens? Potřebujete spravovat rozsáhlý telefonní seznam? Chcete si poslat SMS a nechce se vám psát se s ní na malé klávesničce vašeho mobilu? Chcete si do telefonu nahrát logo či melodii? Přečtěte si následující článek - C35/S35Expl vaše požadavky hravě zvládne a umí toho víc...
C35/S35Expl - prozkoumejte svůj Siemens!
Kapitoly článku

Vlastníte mobilní telefon Siemens a PC? Proč tedy tato dvě zařízení spolu nespojit? Stačí si pořídit kabel či v případě modelu S35 spíše IrDA port pro PC (pokud ho ovšem již nemá) a můžete jít na věc. Kromě softwaru dodávaného s kabelem můžete na Internetu najít velké množství aplikací které vám usnadní práci s vaším mobilním telefonem. Mezi takové aplikace patří i C35/S35Expl.

Autorem aplikace C35/S35Expl je M.Barth. Na jeho stránkách naleznete i software pro spravování starších modelů telefonů Siemens - C25/S25Explorer, a také pro modely nejnovější - S45/SL45Expl a M45/ME45Expl. Uživatelé kapesních počítačů s Windows CE si zde také přijdou na své - naleznou zde verzi C25/S25Exploreru pro PPC s procesory SH3 a MIPS. Ovládání je ve všech verzích programu shodné.

Instalační soubor aplikace C35/S35Expl má pouhých 292kB a instalace je pohodlná a rychlá. Aplikace po instalaci zabírá pouze 569kB místa na vašem disku. Po spuštění aplikace se zobrazí její hlavní okno, kde najdete veškeré informace o svém mobilním telefonu. Sem autor soustředil veškeré ovládací prvky určené pro přístup k dalším funkcím aplikace.

Některé funkce jsou však řešeny příliš komplikovaně - pokud chcete například poslat určité osobě z vašeho telefonního seznamu SMS,  musíte kliknout na tlačítko Phonebook, čekat než aplikace načte telefonní seznam z mobilního telefonu, vybrat jméno příjemce ze seznamu, kliknout na ně a ze zobrazivší se nabídky vybrat položku "Send SMS". Vše by se dalo vyřešit mnohem lépe - například umístěním tlačítka pro přístup k této funkci na hlavní okno aplikace. Pak by stačilo pouze kliknout na již zmiňované tlačítko a v následujícím dialogovém okně vybrat ze seznamu příjemce zprávy a donastavit další parametry pro odeslání SMS.

Klepněte pro větší obrázek

Vraťme se ale zpět na hlavní okno aplikace. Jak již bylo řečeno, naleznete zde veškeré údaje o vašem telefonu. Ty jsou zobrazeny na levé straně okna v přehledné "tabulce" (jejich výčet naleznete níže).

Informace o vašem telefonu:

 • výrobce telefonu
 • model telefonu
 • verze firmware
 • sériové číslo telefonu
 • stav baterie doplněný jejím grafickým znázorněním (imituje indikátor baterie na vašem telefonu)
 • informace o síti
 • intenzita signálu doplněná grafickým znázorněním, které stejně jako u stavu baterie imituje indikátor signálu na vašem telefonu
 • informace o vašem operátorovi
 • kód IMSI (International Mobile Subscriber Identity)
 • sériové číslo vaší SIM karty

Volba a test tónů

Pod tabulkou zobrazující údaje o vašem telefonu je zobrazena skupina ovládacích prvků pojmenovaná "Ringtones"  sloužící k nastavení typu zvonění a jeho hlasitosti. Tlačítky nahoru/dolů nastavíte požadovanou melodii (počet melodií závisí na modelu telefonu - Siemens C35 nabízí 21 melodií + jednu vlastní, zatímco Siemens S35 nabízí melodií hned 40 a samozřejmě také jedno místo pro editaci vlastní melodie).

Někoho by mohlo zmást, že zatímco v telefonu jsou melodie číslovány od 1 do 22 (C35i) či od 1 do 41 (S35), v seznamu je zobrazeno vždy o jednu melodii méně - je to dáno jednak tím, že aplikace počítá melodie od nuly, a také tím, že bylo vynecháno diskrétní pípnutí místo kterého mobilní telefon pouze vibruje. Chcete li změnit hlasitost zvonění, můžete tak učinit pomocí tlačítek nahoru/dolů, zobrazených vlevo vedle tlačítek pro výběr melodie. Své nastavení můžete ihned otestovat kliknutím na tlačítko OK.

Pod skupinou "Ringtones" naleznete ještě několik zaškrtávacích polí pro vypnutí všech tónů, aktivaci handsfree či vibračního vyzvánění, a také tlačítko "Refresh" (obnovit), sloužící k znovunačtení údajů o vašem telefonu. Ve spodní části okna se zobrazují dodatečné údaje - např. upozornění na nové SMS atd.

Přes menu aplikace můžete zobrazit možnosti nastavení (např. na kterém COM portu je telefon připojen, nastavení pro třídění čísel a SMS, dodatečné nastavení SMS, zda se má použít kabel pokud používáte operační systém Windows 2000, také zde můžete aktivovat spolupráci aplikace se staršími modely telefonů Siemens - zejména C10 a S10, podporován je i telefon Sony CMD-X2000!), a můžete přes něj také rychleji přistupovat k funkcím jako je zasílání loga či zvonění, uložit informace o svém mobilním telefonu či aktivovat ovládání aplikace přes SMS (tato funkce není v shareware verzi dostupná). Informace o aplikaci naleznete v menu "?".

Telefonní seznam

Telefonní seznam patří podle mne k nejpoužívanějším funkcím aplikace(hned po funkci nahrání loga či melodie;). Vstoupíte do něj kliknutím na tlačítko "Phonebook" nacházejícím se na hlavním okně aplikace. Následuje načítání údajů  telefonního seznamu ze SIM karty a (nebo) z paměti telefonu , které je poněkud zdlouhavé (testováno se 135 záznamy z celkového počtu 225). Zobrazí se okno přehledně zobrazující záznamy telefonního seznamu uloženého na SIM kartě (můžete si nechat zobrazit také záznamy z paměti telefonu či z paměti pro fixní volby), dále zde naleznete záznamy ze seznamu vlastních čísel, výpis VIP seznamu (Redbook), seznam odchozích, příchozích či přijatých hovorů a v neposlední řadě také číslo SMS centra, které můžete přímo editovat.

Klepněte pro větší obrázek

Užitečnou funkcí je také zobrazení údajů o celkovém a maximálním počtu záznamů na SIM kartě (či podle volby v interní paměti telefonu či paměti pro fixní volby). Pokud na některý záznam kliknete pravým tlačítkem, zobrazí se seznam příkazů pro práci s telefonním seznamem. 

Operace, jenž lze provést se záznamem telefonního seznamu:

 • poslat SMS právě zvolenému kontaktu
 • vytvořit nový záznam 
 • modifikovat právě vybraný záznam telefonního seznamu
 • odstranit právě zvolený záznam z telefonního seznamu
 • vytočit číslo právě zvoleného záznamu
 • přijmout hovor
 • znovu vytočit právě vybraný záznam
 • vytisknout aktuální záznam
 • exportovat právě zvolený záznam do formátu CSV (Comma Separated Values - hodnoty oddělené čárkou)
 • exportovat právě zvolený záznam do formátu XML
 • exportovat právě zvolený záznam jako vCARD (velmi užitečné ve spolupráci s MS Outlook)
 • importovat záznam(y) ze souboru formátu CSV
 • uložit údaje z telefonního seznamu do externího telefonního seznamu v PC
 • normalizovat položky podle normalizačního řetězce nastaveného v možnostech aplikace
 • poslat SMS skupině uživatelů
 • smazat telefonní seznam (!!! - tuto volbu raději nevyužívejte bez předchozí zálohy telefonního seznamu - !!!)

Operace, jenž můžete provést s VIP seznamem:

 • poslat SMS

Operace, jenž lze provést se seznamy odchozích, příchozích a přijatých hovorů:

 • kopírovat vybraný záznam do telefonního seznamu
 • volat zpět zvolenému záznamu
 • znovu vytočit zvolený záznam
 • přijmout hovor

Organizér

Klepněte pro větší obrázek

Organizér slouží k prohlížení záznamů z plánovače vašeho mobilního telefonu. Spustíte jej kliknutím na tlačítko "Organizer" na hlavním okně aplikace. V levé části okna organizéru naleznete seznam jednotlivých událostí (seznam zobrazených informací naleznete níže) a v pravé pak zobrazení aktuálního (či jiného vámi vybraného) měsíce a pole pro vložení nové události. Vkládání událostí je jednoduché - stačí na grafickém znázornění měsíce vybrat požadované datum, tlačítky nahoru/dolů (či přímým zadáním) nastavit čas, vybrat patřičnou kategorii (máte na výběr z kategorií  "výročí", "schůze", "vyjímečné" a "telefonický hovor" - na telefonu pojmenováno jako "narozeniny", "setkání", "memo" a "volání") aktivovat alarm, nastavit opakování, napsat krátký popis události a kliknout na tlačítko "Add" (vložit). Údaj vymažete označíte-li jej a kliknete na tlačítko "Delete".

Údaje zobrazené v seznamu událostí:

 • pozice záznamu
 • opakování
 • údaj o aktivovaném alarmu
 • datum události
 • čas události
 • kategorie
 • popis události

Má hlavní výtka organizéru patří seznamu událostí - u položek, které se opakují týdně, měsíčně či ročně naleznete vždy datum jejich příštího konání, to by bylo v pořádku, ale u typu opakování naleznete údaj "Denně".

Nahrávání a mazání loga

Nahrávání loga patří určitě k nejoblíbenějším funkcím této aplikace a všech aplikací podobných. Aplikace C35/S35Expl podporuje nahrávání loga ze souborů BMP a GIF. Velké množství log pro váš mobilní telefon naleznete na Internetu. Na většině českých serverů zabývajících se telefony značky Siemens naleznete celou nabídku log v jednom ZIP souboru, takže si jej můžete v klidu stáhnout a pak si jen vybrat z řady velmi pěkných log. Stačí když ve svém oblíbeném Internetovém vyhledávači zadáte "Siemens loga" či podobnou slovní vazbu. Logo nahrajete kliknutím na tlačítko "Send logo" na hlavním okně aplikace a vybráním patřičného souboru BMP či GIF obsahujícího logo v zobrazivším se dialogovém okně (současně s vybráním souboru se ve spodní části dialogového okna zobrazí i jeho náhled).

Pokud se vám již vaše logo nelíbí a chtěli by jste se vrátit k obyčejnému nápisu se jménem operátora, klikněte na tlačítko "Delete logo" na hlavním okně. Logo bude smazáno.

Nahrávání melodie

Neméně oblíbenou funkci je také nahrávání nové melodie zvonění. Melodie musí být ve formátu jednohlasého MIDI (soubory .MID). Stejně jako loga, i melodie pro váš telefon můžete nalézt na Internetu a pro jejich získávání můžete použít stejný postup jako při získávání log. Pokud chcete nahrát novou melodii, klikněte na tlačítko "Send Tone" na hlavním okně a vyberte soubor MIDI s vámi zvolenou melodií ze zobrazeného dialogového okna, kde si také můžete vámi zvolený soubor poslechnout. Po nahrátí melodie si ji můžete otestovat vybráním pozice 21 ze seznamu melodií a stisknutím tlačítka test na hlavním okně. Pokud se vám už aktuální melodie nelíbí, prostě místo ní nahrajte jinou, nebo si vyberte některou z melodií připravených výrobcem telefonu.

Seznam podporovaných  sítí

Klepněte pro větší obrázek

Seznam podporovaných sítí zpřístupníte kliknutím na tlačítko "Net info" na hlavním okně aplikace. Zobrazí se okno se seznamem podporovaných a preferovaných sítí, a také seznam sítí dostupných v místě ve kterém se právě nacházíte. 

Informace zobrazované u seznamů sítí:

 • kód sítě
 • název sítě
 • mód (pouze u seznamu dostupných sítí)

Témata článku: Siemens, Propracovaná aplikace, Net Monitor, Diskrétní pípnutí


Určitě si přečtěte

RECENZE: Honor 10 drtí konkurenci nejen duhovými odlesky, ale i výbavou a cenou

RECENZE: Honor 10 drtí konkurenci nejen duhovými odlesky, ale i výbavou a cenou

** Honor 10 opět přichází se skvělým poměrem ceny a výkonu ** Za přijatelnou cenu nabízí bohatou ochutnávku ze světa nejlepších ** Nastávající tuctovost displejů s výřezem zahání zády s odlesky duhy

Jakub Vrbacký | 40

RECENZE: Nokia 6.1 a Android One mají trumfy, které z tabulky nevyčtete

RECENZE: Nokia 6.1 a Android One mají trumfy, které z tabulky nevyčtete

** Výrazně vyšší výkon ve srovnání s předchůdcem ** Čistý Android není pro každého, má ale svoje kouzlo ** Moderní pojetí klasiky bez zbytečných módních výstřelků

Martin Herodek | 14

RECENZE: Nokia 8 Sirocco — luxusně nepraktická

RECENZE: Nokia 8 Sirocco — luxusně nepraktická

** Vzhled na prvním místě, vše ostatní se musí podrobit ** Nejedná se však pouze o převlečenou Nokii 8, nabídne víc ** Za nevšední design platí samozřejmě jistou daň, a ne jednu **

Milan Měchura | 10