Český Mobil a jeho nové tarify: vyplatí se?

Oskar přikročil 29. května 2002 vůbec poprvé od svého vstupu na trh k zásadní změně svých tarifů. Aby měl stávající nebo potenciální uživatel sítě Oskar jasno, co tyto změna přináší doopravdy, připravili jsme další srovnání cen v předchozích a nových tarifech.
Český Mobil a jeho nové tarify: vyplatí se?

Článek pochází z pera majitele firmy MobilAudit, která se zabývá analýzou volání firem. Z toho pohledu je také nutné na článek nahlížet.

Metodika

Vývoj cen u jednotlivých operátorů demonstrujeme na čtyřech typických modelových uživatelích, jejichž popis se nachází u každého grafu. Vlastní srovnávací metodika je popsána v např. v časopise Podnikání v praxi 2/2002 nebo na www.mobilaudit.cz a vychází z přepočtu podrobného rozpisu hovorů pro každý model.

Grafy a čísla

Klepněte pro větší obrázek

Popis modelu: Tento případ je jeden telefon – SIM karta používaná jako kontakt s rodinou a zbytkem světa. Žena nemá k dispozici pevný telefon, vše vyřizuje mobilem, počínaje lékařem a konče matkou nebo manželem. Některé hovory by se mohly na první pohled jevit delší, než je nezbytně nutné.

Klepněte pro větší obrázek

Popis modelu: Jedná se servisní marketingovou firmu se 6 zaměstnanci, u nichž 5 má mobil, všichni dělají v podstatě všechno a to 16 hodin denně. Nejméně jednu čtvrtinu hovorů si volají mezi sebou, protože se v kanceláři prakticky nepotkávají. Jedno telefonní číslo využívá datových služeb ve větším množství, neboť majitel si zvykl na komfort Internetu přes mobilní modem.

Klepněte pro větší obrázek

Popis modelu: Tato firma je výrobní a používá celkem 15 mobilních telefonů, které jsou požívány v širokém spektru, především ale v režimu nižšího používání („aby byl na telefonu“), náročné užívané manažerské telefonování je výjimečné (jeden telefon)

Klepněte pro větší obrázek

Popis modelu: Uvedený model používá 100 mobilních telefonů. Jde o renomovanou obchodní firmu, která má centrálu v zahraničí, je významným zákazníkem svého operátora. S telefony se nakládá jako všude jinde, když nastane problém, každý bez přemýšlení vyjme mobil z kapsy, sem tam se volá příbuzným a kamarádům a žádné restrikce za soukromé hovory zaměstnanců se nekonají. Cenové porovnání zahrnuje všechny nám známé nestandardních služby a cenové výhody, na které má této firma nárok.

Co se stalo

Původní tarify Volám málo, Volám často a Volám stále jsou nahrazeny tarify Řekni mi, Povídej a Nezavěšuj. Měsíční paušál se mírně zvyšuje a zvyšuje se také počet volných minut. Zatímco dříve byla cena za minutu hovoru do všech sítí jednotná, v nových tarifech je cena do vlastní sítě levnější a cena do jiných sítí buď zůstává nebo je o dražší (Nezavěšuj).

Tarif Slyším Vás, který má nový ekvivalent v tarifu Odepiš, je kompletně přepracován a vesměs zlevněn. Cena měsíčního paušálu i počet volných minut zůstaly zachovány, tarif už nerozlišuje volání ve špičce a mimo špičku a odpadly extrémy typu 28 Kč za minutu do jiných sítí. Na běžné volání se i přesto příliš nehodí, na textovky však ano; rovněž můžete provolat 40 volných minut do Oskarovy sítě.

V případě původního tarifu Dohoda s Oskarem, který má novou podobu Mezi námi není nyní rozlišováno mezi cenou ve špičce a mimo špičku a tarif Mezi námi se jednotně ustálil na ceně ve špičce, což je ta vyšší. Volné minuty jsou jen do sítě Oskara.

Pro firemní zákazníky jsou namísto tarifu Oskar Extra nyní k dispozici tarify Na jistotu a Na zisk. Základní charakteristikou je malý měsíční paušál a žádné volné minuty, přičemž cena za provolanou minuti do sítě Oskar dramaticky klesá po určitém provolaném množství až na např. jednu korunu po 250. minutě v tarifu Na zisk. V rámci doplňkového programu existuje Oskar VPN, kde uváděná jednotná cena koruna za minutu platí jen v síti Oskar a platí jen pro volání mezi telefony zařazenými do VPN skupiny.

Pokud se týká GPRS dat je zajímavé, že ve variantě Business není žádný paušál a cena za jeden přenesený kB v síti Internet je 0,025 Kč což je nejméně ze všech tří našich operátorů.

Závěr

Změna tarifů operátora Český Mobil má tedy několik aspektů. Především se nejedná pouze o zlevnění, ale v některých případech i o zdražení. Nové tarify mohou tedy pro zákazníky představovat ve svých důsledcích i mírné zvýšení placených částek, nikoliv jen zlevnění, jak bývá při změnách tarifů zvykem. Změna je zaměřena především na podporu velkých zákazníků, kteří představují pro operátora stabilitu příjmů. Pro ně budou ceny ještě nižší než doposud.

Většina změn směřuje ke zvýhodnění volání do vlastní sítě Oskar. Pokud tedy Oskarův zákazník volá hlavně svým známým s Eurotelem a T-Mobilem, změna se mu může prodražit (záleží ale na tarifu). Před přechodem k novým tarifům je tedy vhodné, aby si každý zákazník vše dobře promyslel a spočítal.

Diskuze (24) Další článek: Oskar: Dohoda a Slyším Vás definitivně končí!

Témata článku: Operátoři, Vodafone, Tarify, Jednotná cena, Český Mobil, Tarif, Mobil, Český

Určitě si přečtěte