ČTÚ: operátoři porušili zákon, nechte si vrátit pokutu

Pětinové sankce za výpověď smlouvy měli dle ČTÚ operátoři účtovat od účinnosti Husákovy novely. Ti to odmítají. Nedejte se, vyzývá úřad, stojíme při vás.
ČTÚ: operátoři porušili zákon, nechte si vrátit pokutu

Mobilní operátoři a Český telekomunikační úřad (ČTÚ) jsou ve při. Spor se vede o tzv. Husákovu novelu, respektive pravidlo výpovědi s pětinovou sankcí. Operátoři ve shodě tvrdí, že pravidlo neplatilo po přechodné půlroční období, tedy do okamžiku, kdy ho oni sami promítli do všeobecných podmínek. ČTÚ trvdí opak, tedy, že levnější výpovědi platily už od 8. srpna 2013 a změna podmínek ze strany operátorů byla jen formalita...

APMS Vs. ČTÚ

Minulý týden „udeřili“ svými argumenty mobilní operátoři, když skrz svou asociaci pustili do světa zprávu, že výklad novely v podání ČTÚ je lichý. Úplné znění najdete zde, ale APMS říká následující:

Tak jak to je v novelách zákonů běžné, i tato novela obsahuje přechodné ustanovení. To stanovuje poskytovatelům služeb elektronických komunikací standardní šestiměsíční lhůtu na to, aby změnu zákona zohlednili ve svých smlouvách se zákazníky a rovněž provedli změny příslušných postupů a systémů umožňujících sníženou kompenzaci účtovat. Tato šestiměsíční lhůta skončila 8. února 2014.“

„Jelikož právo zákazníka ukončit smlouvu za uvedených podmínek vyplývá ze smlouvy, nikoli ze zákona, je jednoznačné, že až okamžikem změny smlouvy vzniká poskytovateli služeb povinnost účtovat pouze sníženou kompenzaci. Tento názor ostatně zastával i samotný ČTÚ v monitorovací zprávě za červenec 2013.“

Dle APMS z výše odkazované monitorovací zprávy plyne, že ČTÚ zastával (a zveřejnil již za účinnosti novely) výklad, že poskytovatelé služeb elektronických komunikací jsou povinni změnit smluvní podmínky nejpozději 8. února 2014, a že ukončit smlouvu před uplynutím sjednané doby určité při zaplacení snížené kompenzace bude možné až od okamžiku změny smluvních podmínek, tedy nikoliv již od 8. srpna 2013, kdy novela nabyla účinnosti.

Lepší pozdě nežli později

Tuzemský regulátor ale tvrdě vrací úder a spotřebitelům vzkazuje, že si stojí za svým výkladem novely:

Proti nezákonné výši smluvní pokuty ze strany mobilních operátorů se lze účinně bránit. Počínaje 8. srpnem 2013 zákon nedovoluje při výpovědi smlouvy účtovat více než pětinu součtu zbývajících měsíčních paušálů nebo součtu minimálního sjednaného měsíčního plnění. Toto zákonné omezení se týká všech účastnických smluv uzavřených v době před 8. srpnem 2013 i následně.“

V praxi tak zákazník, který předčasně vypověděl smlouvu na dobu určitou a po kterém operátor požadoval vyšší než pětinovou pokutu, může ve lhůtě dvou měsíců od doručení vyúčtování proti němu podat reklamaci. Úřad upozorňuje, že podání reklamace nemá odkladný účinek vůči povinnosti uhradit vyúčtovanou cenu, ale naznačuje, že pokud o odklad ČTÚ požádáte, bude stát při vás.

Tím se dostáváme k situaci, kdy by zákazník pokutu za odchod reklamoval a operátor by reklamaci zamítl. V takovém případě se obraťte na ČTÚ s návrhem na zahájení řízení o námitce proti vyřízení reklamace, a to ve lhůtě do jednoho měsíce ode dne, kdy jste se o výsledku vyřízení reklamace dozvěděli. Námitkové řízení je zpoplatněno správním poplatkem ve výši 200 Kč, spadající mezi náklady řízení. O jejich náhradě úřad rozhodne podle výsledku sporu.

Postoj ČTÚ je tak zcela jasný – pětinové sankce platily už od srpna loňského roku.

Diskuze (3) Další článek: Moff: I děti chtějí mít chytré náramky

Témata článku: Operátoři, Hospodaření a finance, Kauzy, ČTÚ

Určitě si přečtěte