ČTÚ radí: Za výpadek sítě můžete u operátora požadovat přiměřenou slevu

ČTÚ radí: Za výpadek sítě můžete u operátora požadovat přiměřenou slevu

Výpadky mobilních sítí nejsou v českých poměrech časté, ale občas se s nimi zákazníci mohou setkat. Ať už se jedná o technickou závadu nebo o výpadek služeb provozního typu (např. údržba části sítě), kvůli kterým nejde telefonovat nebo přenášet data, má operátor povinnost zajistit rychlé odstranění závad a zákazníkům by měl také přiměřeně snížit cenu, kterou za služby hradí. Uvádí to Český telekomunikační úřad (ČTÚ) ve svém rádci pro spotřebitele.

Teoreticky pokud by některému operátorovi nefungovala síť celý den (tzn. nebylo by možné čerpat služby – volat, posílat SMS, přenášet data), měl by zákazníkovi snížit paušál o 1/30 jeho výše. U nejčastějších paušálů za 800 Kč by tak sleva činila necelých 30 korun. Výpočet kompenzované částky je ale zcela v režii operátora. Dále může zákazník zkusit reklamovat i náklady ušlého zisku – vždy ale záleží, co má napsáno ve smlouvě.

Operátor může poskytnout zákazníkovi služby náhradním způsobem, např. zajistit jeho připojení do sítě jiného poskytovatele, pokud by to bylo technicky možné. V takovém případě by zákazník na kompenzaci nárok neměl. V případě výpadku by měl zákazník neprodleně kontaktovat svého operátora a potíže nahlásit. Ten poté rozhodne o případné výši kompenzace, s přihlédnutím ke konkrétním okolnostem. Nárok na odškodné může samozřejmě také zamítnout. 

Jak reklamovat výpadek?

K uplatnění nároku na přiměřené snížení ceny dané služby je nezbytné její nefunkčnost prokazatelným způsobem reklamovat u operátora, a to nejpozději do dvou měsíců od okamžiku, kdy dojde k výpadku služeb. Součástí reklamace by měl být požadavek spotřebitele na snížení ceny dané služby. ČTÚ upozorňuje, že jako regulátor nemá žádnou pravomoc výši slev určovat, protože zákon o elektronických komunikacích nestanovuje bližší pravidla pro způsob určení výše přiměřené náhrady.

Nevyhoví-li operátor tomuto požadavku, nebo nebude-li reklamace vyřízena včas, může účastník do jednoho měsíce od (ne)doručení vyřízení reklamace podat námitku k ČTÚ. Je ale potřeba počítat s tím, že pokud se k tomu operátor ve smlouvě vyloženě nezavázal, nemá v případě výpadku zákonnou povinnost uhradit uživatelům škodu, kterou jim způsobí přerušení nebo vadné poskytnutí služby, a vše záleží na jeho „dobré vůli“ nebo ochotě při jednání se zákazníky.

Navíc je potřeba rozlišovat příčiny výpadku. Ne u každého přerušení dodávek služeb je zákazník oprávněn požadovat přiměřené snížení ceny. Pokud dojde k závažnému narušení bezpečnosti a integrity sítě operátora kvůli poškození nebo zničení elektronického komunikačního zařízení, například v důsledku živelné pohromy, může operátor přerušit poskytování služby na dobu, po kterou je to nezbytně nutné.

Diskuze (18) Další článek: DxOMark testuje i modely střední třídy. Samsung Galaxy A50 získal 83 bodů

Témata článku: Operátoři, ČTÚ, SMS, Výpadek, Služba, Zákaznický servis, Podpora, Případ výpadku, Sleva, Zákazníci, Část sítě, Síť, Operátor, Reklamace, Výpadek sítě


Určitě si přečtěte