ČTÚ řešil stížnosti na minutové účtování. Přinutit operátory účtovat férově po sekundách nemůže

ČTÚ řešil stížnosti na minutové účtování. Přinutit operátory účtovat férově po sekundách nemůže

Český telekomunikační úřad (ČTÚ) v uplynulých týdnech řešil stížnosti ze strany zákazníků na minutové účtování hovorů u našich operátorů. Operátoři tímto neférovým manévrem uměle navyšují spotřebu volání a zákazníkům rychleji ukrajují z volných minut. Typ účtování je ovšem považován za jeden z mnoha parametrů operátorských tarifů, a tím pádem jej nelze ani režimu 60 + 60 (sekund) postihovat jako nekalou obchodní praktiku.

ČTÚ nicméně upozornil ve své aktuální zářijové monitorovací zprávě na případy stížností nově zavedeného účtování u Vodafonu. Úřad správně upozorňuje, že operátor může jednostranně změnit parametry smlouvy, ale v takovém případě má zákazník právo ji okamžitě bez sankcí vypovědět. Naopak úřad nemůže operátora nijak donutit, aby službu provozoval nadále za původních podmínek.

Z monitorovací zprávy:

Vodafone v červenci přistoupil ke změně tarifikace z účtování po sekundách po první provolané minutě na účtování po celých minutách. To vyvolalo stížnosti účastníků, kteří žádali ČTÚ o zásah spočívající v zákazu provedení této změny a zachování stávajícího způsobu tarifikace. Poskytovatelé služeb elektronických komunikací jsou za splnění zákonem stanovených podmínek oprávněni provést jednostrannou změnu smlouvy, a to i takovou změnu, která může pro spotřebitele představovat zhoršení jejich postavení. Takovou změnou může dojít například ke zvýšení celkové úhrady za služby.

Zákazník má na druhou stranu právo změnu odmítnout a smlouvu bez jakýchkoliv sankcí ukončit. K tomu, aby toto své právo stihl využít, potřebuje se včas o změně dozvědět. Operátor proto má povinnost nejméně 1 měsíc před nabytím změny smlouvy uveřejnit informaci o této změně v každé své provozovně a na webu a zároveň zákazníky informovat o tomto uveřejnění. Pokud se navíc změna týká zákonem taxativně vymezených náležitostí smlouvy, musí operátor informovat účastníky způsobem sjednaným ve smlouvě také o jejich právu ukončit smlouvu bez sankcí ke dni nabytí účinností této změny.

ČTÚ nemá žádné zákonné pravomoci, jejichž prostřednictvím by mohl změně smlouvy, byť i pro účastníky nevýhodné, zabránit. Zákazníci ale mají již zmiňovanou možnost změnu smlouvy odmítnout, smlouvu bez sankce ukončit a zvolit si jiného poskytovatele. U předplacených služeb, u nichž zpravidla nejsou sjednávány závazky, je v případě nesouhlasu se změnou možné smlouvu okamžitě ukončit a telefonní číslo v nejkratší možné době přenést k jinému poskytovateli.

Stojí za zmínku, že po nabytí platnosti novely Zákona o elektronických komunikacích v dubnu 2020 budou smluvní závazky u operátorů a sankce za předčasné ukončení smlouvy prakticky eliminovány. Odejít od operátora tak bude mít každý zákazník možnost prakticky kdykoli bez obav o finanční postih. To by mělo spolu se snazší přenositelností čísla do 2 pracovních dnů výrazně zvýšit konkurenci na trhu. Pak už je jen na zákaznících, aby se naučili pravidelně od operátorů odcházet a trestat je tak za jejich přiškrcenou nabídku dat a přemrštěnou cenovou politiku.

Diskuze (24) Další článek: Samsungy řady Galaxy Note10 jsou prvními smartphony s certifikací Wi-Fi 6

Témata článku: Vodafone, ČTÚ, Kauzy, Neférové praktiky, Smlouvy, Účtování, Zákazníci, Smlouva, Stížnost, Změna, Změna smlouvy, Sekunda, Operátor


Určitě si přečtěte