ČTÚ: „Trh selhal, regulace je třeba“

Peklo zamrzlo a ČTÚ si chystá možnost regulovat ceny pro koncové zákazníky. Úřad připouští selhání své i celého trhu.
ČTÚ: „Trh selhal, regulace je třeba“

Zamrzlo snad peklo? Tuto otázku jsem si položil po pročtení návrhu opatření obecné povahy č. OOP/1/XX.2011-Y, kterým se mění opatření obecné povahy č. OOP/1/02.2008-2, kterým se stanoví relevantní trhy v oboru elektronických komunikací včetně kritérií pro hodnocení významné tržní síly. Že nevíte, co je to za blábol? Český telekomunikační úřad (ČTÚ) se po letech rozhoupal a připouští, že je něco shnilého na trhu českém. Úplně zjednodušeně řečeno si úřad chystá půdu možnost regulace koncových cen!

Jak už jste možná vytušili z předchozího textu, jde jako obvykle o hutnou porci ne příliš srozumitelného textu. Celý čtyřiatřicetistránkový dokument si můžete za dlouhých zimních večerů sami pročíst, připomínkovat návrh můžete přímo na webu ČTÚ. Já se nyní pokusím celý dokument převést do srozumitelnější podoby a vypíchnout klíčové body.

Klepněte pro větší obrázek
Úředníci na ČTÚ se konečně chytili za nos. Náhoda nebo důsledek tlaku odborné i laické veřejnosti?

Jádro pudla je v tom, že ČTÚ nemůže nijak regulovat maloobchodní ceny. Jednoduše řečeno ceny pro obyčejné koncové zákazníky. V jeho současných možnostech (zaklínadlo členů Rady ČTÚ, že mohou dělat jen to, co jim dovoluje zákon) je například regulace tzv. propojovacích poplatků. Ty ČTÚ nařídil kontinuálně snižovat a také se tak stalo. Výrazný pokles propojovacích poplatků však měl zanedbatelný dopad na ceny pro koncové uživatele.

ČTÚ vykročil správným směrem a směřuje k vymezení dalšího relevantního trhu v oboru elektronických komunikací, včetně kritérií pro hodnocení významné tržní síly. Nový trh s pořadovým číslem osm (RT 8) je charakterizován jako „původ volání (originace) ve veřejných mobilních telefonních sítích.“ Zbylé trhy jsou definovány v návrhu hned na první straně. Jistě není bez zajímavosti, že ČTÚ se možnosti regulovat tento trh vzdal před pěti lety, když jej prohlásil za efektivně konkurenční.

ČTÚ připouští negativní vývoj, hurá...

Po letech tvrzení, že vše je v nejlepším pořádku přišlo prozření. V dokumentu se uvádí: „Na základě poznání, že na určitém segmentu trhu dochází nebo může docházet k negativnímu vývoji hospodářské soutěže, je Úřad v souladu s § 52 odst. 2 Zákona oprávněn vymezit další relevantní trhy, na nichž lze uplatnit regulaci ex ante.“

Jak už bylo řečeno, k vymezení RT 8 je třeba provést test tří kritérií. Ten ČTÚ provedl a kritéria byla naplněna. Aby také ne, však posuďte sami:

  • přítomnost velkých a trvalých překážek vstupu na trh,
  • struktura trhu nesměřuje v příslušném časovém úseku k účinné hospodářské soutěži,
  • uplatňování práva hospodářské soutěže samo o sobě dostatečně neřeší dotčené(á) selhání trhu.

Důležitá větička: „Trh, který splňuje kumulativně výše uvedená tři kritéria, bude zařazen na seznam relevantních trhů v České republice, na kterých lze uplatnit regulaci ex ante.“

V návrhu dále následuje hodnocení maloobchodního trhu, závěr najdete na straně 15. Docela zajímavé čtení. ČTÚ říká, že v posledních letech došlo ke zpomalení dynamiky trhu a prakticky k zafixování tržních podílů jednotlivých poskytovatelů služeb. Jde o důsledek nasycenosti trhu s ohledem na vysokou penetraci. Na druhou stranu faktory, které by mohly dynamiku trhu podpořit, nejsou dostatečné.

Dále se náš regulátor zabýval otázkou, zda pokles terminačních cen promítají operátoři do maloobchodních cen. Zjištění opět není překvapivé: snížení maloobchodních cen zcela neodpovídá snížení vstupů z regulovaného velkoobchodního relevantního terminačního trhu. Jinými slovy, operátorům výrazně klesly náklady, oni ale s cenami dolů nešli.

ČTÚ také vadí, že u nás nemáme žádného legálního virtuálního operátora, který by mohl přispět ke zlepšení konkurenčního prostředí a zvýšení prospěchu spotřebitelů. A co pro to ČTÚ v minulosti udělal? Podmínil snad tímto prodej licencí v minulosti? Nikoli. Doufejme, že si ČTÚ napraví svou pošramocenou reputaci při veledůležité aukci, která nás čeká v létě 2012.

Trh selhal, regulace je třeba

V návrhu dále následují zevrubné pasáže o věnující se velkoobchodním trhům a onen test tří kritérií. Toto vskutku zajímavé čtení začíná na straně 24. Jak už jsem naznačil výše, závěr testu je jasný:

ČTÚ analyzoval, že na trhu vymezeném jako velkoobchodní trh přístupu a původu (originace) volání ve veřejných mobilních telefonních sítích existují vysoké a trvalé překážky vstupu, trh nesměřuje k trvalé hospodářské soutěži a uplatňování práva hospodářské soutěže samo o sobě dostatečně neřeší dotčené(á) selhání trhu.

To není příliš dobrá vizitka pro činnost ČTÚ… Buďme ale rádi, že se tuzemský regulátor konečně chytil za nos a pustil se do opětovného vymezení tohoto trhu. Až návrh projde, bude mít ČTÚ na operátory silnou páku.

Témata článku: Operátoři, Virtuální operátoři, Ostatní, Kauzy, Regulace, Velkoobchodní trh, Maloobchodní trh, Celý dokument, Trh

Určitě si přečtěte

Chtěli „flat“ se 100 GB, operátoři se jim vysmáli. Přesto má Nové Město tarify pro občany

Chtěli „flat“ se 100 GB, operátoři se jim vysmáli. Přesto má Nové Město tarify pro občany

** Tarif A měl mít 100 GB, „béčko“ 5 GB. Nakonec mají 150 MB až 1 GB ** Tarif pro lidi, kteří hodně volají nabízí 3000 minut za 499 Kč ** Veřejnou soutěž vyhrál brněnský virtuální operátor Fayn

12.  12.  2017 | Pospíšil Aleš | 65

ÚOHS naznal, že se operátoři nedomlouvají. Zpráva budí rozpaky

ÚOHS naznal, že se operátoři nedomlouvají. Zpráva budí rozpaky

** Úřad, který má potírat nekalou soutěž, hledal opatrně a nic nenašel ** Závěr: operátoři v minulosti měli stejné ceny, ale kartel to nebyl ** Čtyři strany opatrné úředničiny překládáme do srozumitelného jazyka

16.  11.  2017 | Pospíšil Aleš | 41

Síťoví a virtuální operátoři na ostří nože. Obhájí si ČTÚ regulaci trhu?

Síťoví a virtuální operátoři na ostří nože. Obhájí si ČTÚ regulaci trhu?

** ČTÚ naznal, že na trhu je něco shnilého, síťoví operátoři ale nesouhlasí ** Naopak virtuálové tvrdí, že stav je ještě mnohem horší ** Pozadí telco byznysu v ČR není tak líbivé, jako reklamy v televizi

14.  11.  2017 | Pospíšil Aleš | 26