Definitivně: Eurotel a T-Mobile musí zaplatit pokutu za diskriminaci Oskara

Úřad pro ochranu hospodářské soutěže rozhodl, že Eurotel s T-Mobilem musí zaplatit pokutu 63 milionů korun. Oba operátoři dle Úřadu zneužili své dominantní postavení na trhu.
Definitivně: Eurotel a T-Mobile musí zaplatit pokutu za diskriminaci Oskara

Těm, kteří nepamatují, připomenu, že ještě před rokem se z Eurotelu do Oskara volalo dráže než do T-Mobilu a z T-Mobilu byl zase Eurotel levnější než Oskar. Tento přístup se nelíbil nejen zákazníkům operátorů, ale také Uřadu pro ochranu hospodářské soutěže. Ten také loni v červenci těmto operátorům udělil pokutu, proti které se obě společnosti odvolaly.

Nyní je však definitivně konec, rozhodnutí Úřadu pro ochranu hospodářské soutěže nabylo právní moci: Eurotel musí zaplatit pokutu 48 milionů korun, T-Mobile 15 milionů korun.

Jedinou šancí mobilních operátorů je podat žalobu k Vrchnímu soudu. Eurotel této možnosti využil už v pátek a jakmile zjistíme podrobnosti, připravíme další článek. Rovněž T-Mobile je rozhodnut podat žalobu.


Rozhodnutí Úřadu pro ochranu hospodářské soutěže

Úřad pro ochranu hospodářské soutěže ve svých druhostupňových rozhodnutích ze dne 9. května 2002 potvrdil pokuty společnosti Eurotel Praha, spol. s r.o. ve výši 48 milionů Kč a společnosti RadioMobil a.s., ve výši 15 milionů Kč a navázal tak na své prvoinstanční výroky z července loňského roku. Zmiňované společnosti působí na trhu poskytování mobilních radiotelefonních služeb ve veřejných mobilních telekomunikačních sítích.

Úřad ve dvou samostatných správních řízeních rozhodl, že uvedené společnosti svým jednáním v roce 2000 a 2001 zneužily svého dominantního postavení tím, že obě účtovaly svým zákazníkům za minutu volání do sítě společnosti Český Mobil a.s. částku vyšší než za minutu volání, jakou si účtovaly navzájem za volání mezi svými sítěmi.

Tímto jednáním účastníci řízení porušili zákon o ochraně hospodářské soutěže k újmě společnosti Český Mobil, která nezískala z důvodu vyšších cen, které společnosti Eurotel Praha a RadioMobil účtovaly svým zákazníkům za volání do sítě společnosti Český Mobil takový počet nových zákazníků, jako za podmínek rovné hospodářské soutěže. Z důvodu těchto vyšších cen došlo k nižšímu objemu odchozího provozu ze sítě provozované účastníky řízení do sítě společnosti Český Mobil oproti provozu v opačném směru, čímž byla společnost Český Mobil znevýhodněna v  hospodářské soutěži. Zavedení vyšších cen do sítě společnosti Český Mobil přitom odrazovalo potenciální zákazníky, aby využívali služeb právě této společnosti. Jestliže zájemce o mobilní telefon společnosti Český Mobil při svém rozhodování zjistil, že by hovory vycházející k němu od převážné části majitelů mobilních telefonů byly dražší, z hlediska spotřebitelského chování zcela logicky zvolil operátora na trhu již zavedeného.

Chování účastníků řízení lze kvalifikovat jako velmi příznačné pro soutěžitele v dominantním postavení za situace, kdy na trh do konkurenčního vztahu vstupuje nový soutěžitel. Přitom především v počáteční fázi vstupu nového soutěžitele na trh soutěžitel v dominantním postavení stanovením vyšších cen do sítě nového operátora v zásadě vlastní újmu neriskoval, neboť počet volání ze sítě účastníků řízení do nové sítě byl nízký.

Jednání účastníků řízení mělo za následek také újmu spotřebitelů – zákazníků účastníků řízení, kteří za srovnatelnou službu při volání do sítě společnosti Český Mobil platili na hovorném v některých tarifech částku vyšší, než za volání do sítě druhého účastníka řízení.

Při stanovení výše pokuty Úřad v obou případech zohlednil, že každý z účastníků řízení přistoupil po zahájení správních řízení k částečné nápravě svého chování.

Josef Bednář, předseda Úřadu pro ochranu hospodářské soutěže

Diskuze (31) Další článek: Oskar: deset mobilů je levnějších

Témata článku: Operátoři, T-Mobile, O2, EU, Oskar, Mobil m, Euro, Disk, Mobil

Určitě si přečtěte