Dlouholeté tajemství: kolik si platí operátoři navzájem

Společnost RadioMobil včera odhalila dlouhá léta pečlivě utajovanou výši propojovacích poplatků, které si platí Eurotel, Oskar, Paegas a Telecom mezi sebou. Navíc se nám podařilo zjistit vývoj výše propojovacích poplatků od začátku historie mobilních sítí.
Dlouholeté tajemství: kolik si platí operátoři navzájem

Co je to propojovací poplatek

Jak pravděpodobně většina z vás již ví, tak všechny mobilní a pevné sítě v ČR (a nejen u nás) musí být mezi sebou propojeny. Kdyby propojeny nebyly pak byste se například z Paeagasu nemohli dovolat do sítě Eurotelu (existují i jisté provizorní výjimky, kdy je jedna síť s druhou propojena nepřímo, přes jinou telefonní sít).

Propojovací poplatek má sloužit k tomu, aby pokrýval náklady na technickou realizaci a údržbu propojení mezi sítěmi. Tím, že třeba z Oskara voláte na Eurotel, tak Eurotelu vznikají náklady, které souvisejí s propojením hovoru z jiné sítě a také s realizací hovoru v rámci jeho vlastní sítě. Eurotel tudíž Oskarovi naúčtuje tzv. propojovací poplatek (otázka zní, jestli v adekvátní výši). Kromě hovorů se musí platit propojovací poplatek také za textové zprávy.

To, jaké jsou náklady mobilních operátorů za ukončení hovoru v jejich síti je však poněkud nejasnou záležitostí. Zatímco RadioMobil tvrdí, že je schopen doložit, že jeho náklady na zakončení jedné minuty hovoru z jiné sítě činí kolem 6,40 Kč, tak Oskar tvrdí, že částka 3 Kč za minutu, kterou účtuje za zakončení hovoru ze sítě Českého Telecomu ve své sítí, pokrývá jeho náklady s tím spojené. RadioMobil tuto částku napadá a osočuje Český Mobil (Oskar), že se pouze spolu s Českým Telecomem snaží vzbudit dojem, že 3 Kč je „nová tržní cena.“

Jaké jsou propojovací poplatky

Paegas–Eurotel 6,50 Kč
Eurotel–Paegas 6,50 Kč
Paegas–Oskar 6,50 Kč
Oskar–Paegas 6,50 Kč
Oskar–Eurotel 6,50 Kč
Oskar–Český Telecom 1,78 Kč***
Český Telecom–Oskar 3,00 Kč
Český Telecom–Paegas 3,00 Kč*
Paegas–Český Telecom 1,78 Kč
Český Telecom–Eurotel 3,00 Kč*
Eurotel–Český Telecom 1,78 Kč
SMS 1,40 Kč**

* Tato cena prozatím nebyla přesně ustanovena, podrobnosti najdete v druhém dnešním článku.

** Cena je shodná jak pro Eurotel–Paegas, tak Eurotel–Oskar, tak Oskar–Paegas.

*** Průměrná cena dle nabídky RIO (dle cenového rohodnutí ČTÚ).

Výše uvedená cena označuje částku, kterou operátor uvedený jako první zaplatí druhému operátorovi za ukončení hovoru ze své sítě v jeho síti.

Například Český Telecom – Paegas 3,00 Kč označuje, že když zákazník Českého Telecomu bude volat do sítě Paegas, zaplatí za něj Český Telecom Paegasu (RadioMobilu) 3 Kč/min.

Jak se vyvíjela výše propojovacích poplatků

1991 – 1996 Český Telecom – Eurotel 0 Kč, cena je hrazena volaným i volajícím a každý operátor si ponechává svoji část výnosů.
1996 – 08/1998 Eurotel stanovil cenu za ukončení hovoru ve své sítí na 7,60 Kč.
08/1998 – 12/1998 Eurotel snížil cenu za ukončení hovoru ve své sítí na 7,37 Kč.
1996 – 12/1998 RadioMobil určil cenu za ukončení hovoru ve své síti na částku 7,60 Kč.
01/1999 – 12/1999 Eurotel a ČTc se dohodli, že si vzájemně nic nedluží, platila se dále původní cena 7,37 Kč/min, kterou si ČTc kompenzoval drahými mezinárodními hovory.
01/1999 – 12/1999 RadioMobil a ČTc se dohodli, že si vzájemně nic nedluží, platila se dále původní cena 7,60 Kč/min, kterou si ČTc kompenzoval drahými mezinárodními hovory a reakcí RadioMobilu byl Paegas Internet Call.
01/2000 – 1/2001 Eurotel ani RadioMobil se s Českým Telecomem nedohodli na ceně za propojení, nadále platila cena původní.
02/2001 – 06/2001 Český Telecom přestal hradit RadioMobilu náklady na propojení.
07/2001 až doposud ČTc se v souladu se zněním obchodního zákoníku rozhodl do doby rozhodnutí ČTÚ o maximální ceně hradit od 07/2001 cenu „běžnou“ na trhu ... 3,00 Kč/min. Ona „běžnost” byla dána tím, že Český Telecom se na této ceně dohodl s Českým Mobilem a že tato propojovací dohoda byla jedinou propojovací dohodou mezi Českým Telecomem a mobilním operátorem, která byla letos uzavřena. Eurotel ani RadioMobil propojovací dohodu s Českým Telecomem pro rok 2001 dosud neuzavřeli.

Všechno o tom, jak se v souvislosti s propojovacími poplatky v současné době vyostřila situace v ČR v oblasti telekomunikací se dozvíte v druhém našem dnešním článku.

 

Diskuze (18) Další článek: Eurotel S@T prakticky: funguje i nefunguje

Témata článku: Operátoři, O2, Vodafone, T-Mobile, Ostatní, Uvedená cena, Tajemství, Paegas internet

Určitě si přečtěte