Druhy blokování

Kolik možností vlastně máte?
Existuje několik druhů blokování:
  • Všech hovorů – nebudete moci provádět odchozí hovory, ani žádné hovory přijímat. Budete však moci přijímat krátké textové zprávy, což je zdarma, nebo je odesílat, za což už zaplatíte.
  • Všech odchozích hovorů – budete moci hovory jen přijímat, a budete moci odesílat krátké textové zprávy. Hodí se to např. tehdy, když půjčujete mobilní telefon proto, aby bylo možné dotyčnému jen zavolat.
  • Všech příchozích hovorů – hovory budete moci jen uskutečňovat; krátké textové zprávy však dostanete.
  • Všechny příchozí při roamingu – vylepšená předchozí varianta, která funguje jen tehdy, když jste v roamingu.
  • Všech mezinárodních hovorů – ze svého mobilního telefonu nebudete moci provádět hovory do zahraničí. To je opět ideální volba pro zapůjčené či firemní mobilní telefony, stejně jako ochrana „před sebou“. Znamená to ale i to, že při tomto blokování budete moci v roamingu volat jen po státě, ve kterém roamujete – domů si nezavoláte. Hovory budete moci přijímat bez omezení, totéž platí i o odesílání krátkých textových zpráv.
  • Všech mezinárodních hovorů s výjimkou domácí země – vylepšená předchozí varianta. Kromě všeho jako v předchozí variantě budete moci ze zahraničí volat také na všechna telefonní čísla v ČR.
Nastavení blokování se provádí v menu mobilního telefonu, nebo s pomocí kódů sítě.
Váš názor Další článek: Pozor na přesměrování u roamingu

Témata článku: Ostatní, Roaming, Telefon, Česká republika, Příchozí hovor, Odchozí hovor, Druh, Moc, Hovor, Blok, Domácí země, Mobilní telefon, Ideální volba, Mezinárodní hovor, Předchozí varianta, Telefonní číslo, Blokování, Textová zpráva

Určitě si přečtěte