Duel technologií: Eurotel CDMA versus T-Mobile EDGE

Mnozí o tom přemýšlejí, řada čtenářů se o tom baví v diskusích, Eurotel a T-Mobile to jemně naznačují – je lepší 1xEV-DO v síti Eurotelu a nebo prozatím nespuštěné EDGE v síti T-Mobile? Vyplatí se počkat na EDGE a nebo je lepší pořídit si rovnou CDMA od Eurotelu?
Duel technologií: Eurotel CDMA versus T-Mobile EDGE

Trocha teorie - EDGE

Nejprve si pojďme trochu vysvětlit, o čem bude vlastně řeč. EDGE (Enhanced Data for GPRS Evolution) je technologie, která přináší vysokorychlostní datové přenosy formou několika změn v radiové části stávající GSM/GPRS sítě. Původně využívaná a poměrně neefektivní modulace GMSK se nahradí efektivnější 8PSK modulací (ta se jako jedna z mnoha používá i v sítích CDMA2000 1xEV-DO).

Aby ale změna nebyla vyloženě jen kosmetická, je kompletně předělána také struktura kódovacích schémat. Ty se nazývají Modulation and Coding Scheme, je jich devět a jsou rozděleny do tří skupin podle přístupu k opravě chyb vzniklých při přenosu. EDGE je tedy méně náchylné na odstup signálu od šumu a intenzitu signálu než bylo GPRS. Podmínky, ve kterých se dalo používat CS-4 jsou tak velmi podobné s podmínkami potřebnými pro MCS-9.

Se zvýšením počtu MSC a jejich dělením do tří tříd se však poněkud zkomplikoval algoritmus výběru správného MCS. Poměrně jednoduše totiž může nastat, že v praxi s MCS-7 dosáhnete vyšší přenosové rychlosti než s MCS-9. U EDGE tedy záleží na vhodné volbě modemu či telefonu ještě více než u CS-3 a CS-4 v případě GPRS.

MCS Modulace Skupina Maximální rychlost
MCS-1 GMSK C 8,8 kbit/s
MCS-2 GMSK B 11,2 kbit/s
MCS-3 GMSK A 14,8 kbit/s
MCS-4 GMSK C 17,6 kbit/s
MCS-5 8PSK B 22,4 kbit/s
MCS-6 8PSK A 29,6 kbit/s
MCS-7 8PSK B 44,8 kbit/s
MCS-8 8PSK A 54,4 kbit/s
MCS-9 8PSK A 59,2 kbit/s

EDGE nejsou jen paketové přenosy

Obrovskou výhodou EDGE, na kterou se stále více (a to bohužel i při implementaci EDGE) zapomíná, jsou vysokorychlostní vytáčené datové přenosy ECSD (Enhanced Circuit Switched Data). Ty paketové se totiž správně nazývají EGPRS (Enhanced GPRS). Z nějakého důvodu se však klade mezi EGPRS a EDGE čím dál tím častěji pomyslné rovnítko.

ECSD nabízí přenosové rychlosti až 38,4 kbps na jeden timeslot. ECSD je však v EDGE ekvivalentem HSCSD a nikoliv CSD, což znamená, že se zde setkáte také s konfiguracemi 3+1 (115,2 + 38,4 kbps) a 2+2 (76,8 + 76,8 kbps) timeslotů. ECSD je velice vhodné zejména pro ty aplikace, které vyžadují kontinuální datový tok a vysokou spolehlivost. V praktickém nasazení by našla tato technologie uplatnění zejména u videokonferencí a telemetrii (např. vzdálené sledování obrazu z kamer u hlídaného objektu).

ECSD je tedy velkým želízkem v ohni, na které čistá 1xEV-DO nemá odpověď. Jeho implementace v síti T-Mobile je však zatím otázkou, na kterou pravděpodobně bude znít odpověď ne (po vzoru T-Mobile Hungary, T-Mobile Slovakia – přesněji tedy EuroTel SK a řady jiných EDGE sítí).

Trocha teorie – 1xEV-DO

Zatímco u EDGE lze poměrně lehce předvídat přenosové rychlosti – maximum implementované v síti T-Mobile je konfigurace 4+2 (nejvýše 5 timeslotů najednou) neboli až 237,2 + 118,6 kbps (ten uplink je hodně teoretická hodnota), tak v síti 1xEV-DO je jasná pouze přenosová rychlost dostupná na jeden sektor – ta je teoreticky 2457,6 kbps, přičemž reálné hodnoty, kterých Eurotel při testování dosahoval byly 2,2 Mbps, což je velice slušné. Tato přenosová kapacita je však rozdělena mezi všechny uživatele v daném sektoru s tím, že jeden uživatel může získat přenosovou rychlost nejvýše 800 kbps (a té v závislosti na lokalitě reálně krátkodobě dosahuje). Pokud bychom měli v jednom sektoru 10 uživatelů lze poměrně reálně dosáhnout přenosové rychlosti okolo 200 kbps pro každého z nich. Reverse link (neboli uplink, v CDMA se mu ale z nějakého důvodu tak neříká) používá však jen první 3 schémata, jeho rychlost tak končí na 153,6 kbps. Při využití externí antény dodávané s modemem, jejím uzemnění a dobrém odstupu signálu od šumu lze reálně a dlouhodobě dosahovat rychlostí okolo 150 kbps.

Maximální přenosová rychlost [kbps] Počet slotů na paket Velikost paketu [b] Typ modulace
38,4 16 1024 QPSK
76,8 8 1024 QPSK
153,6 4 1024 QPSK
307,2 2 1024 QPSK
307,2 4 2048 QPSK
614,4 1 1024 QPSK
614,4 2 2048 QPSK
921,6 2 3072 8PSK
1228,8 1 2048 QPSK
1228,8 2 4096 16QAM
1843,2 1 3072 8PSK
2457,6 1 4096 16QAM

Jak vypadá Eurotel CDMA

CDMA od Eurotelu využívá frekvenční pásmo 450 MHz. Jeho nespornou výhodou je velký dosah od základnové stanice (až 54 km) a výborné vlastnosti pro pokrytí uvnitř budov ale i v členitějším terénu. Síť CDMA u Eurotelu je ryze datová a nemusí se tudíž vůbec starat o hlasový provoz, což je další nesporná výhoda. Navíc již dnes je v podstatě jasný budoucí rozvoj této technologie v podobě Rev. A s rychlostmi 3,1 Mbps na downlinku na sektor a 1,6 Mbps na uplinku na uživatele.

Nevýhodou CDMA v tomto pásmu je právě velikost buněk (tu lze ale snížit snížením výkonu BTS, nicméně počtu možných buněk, kterých dosahuje EDGE na GSM1800 se prostě v tomto pásmu dosáhnout nedá) a nutnost povolení od ČTÚ pro každou jednu BTS zvlášť (což patrně souvisí s tím, že CDMA je v pásmu sousedícím s trunkovými sítěmi využívanými složkami IZS a Armády ČR).

Jak bude vypadat EDGE od T-Mobilu?

Pokud bychom si měli zahrát trochu na věštce a měli se podívat na EDGE u našich bývalých spoluobčanů, pak bychom se mohli těšit na přenosové rychlosti 150 až 200 kbps s cenou stejnou jako u GPRS. Tato rychlost by se pak při prohlížení webových stránek samozřejmě ještě zrychlila při využití T-Mobile GPRSpeed Plus a to maximálně tak o třetinu. T-Mobile CZ má však oproti T-Mobilu (EuroTelu) na Slovensku jednu obrovskou výhodu – při nákupu UMTS licence získal od ČTÚ jako bonus pásmo GSM1800 určené původně pro případného čtvrtého GSM operátora. Pokud by tak T-Mobile zvolil inteligentní strategii de facto oddělené EDGE sítě, mohl by reálně a dlouhodobě udržovat přenosové rychlosti skutečně okolo 200 kbps. V jeho stávající GSM/GPRS síti (stejně jako u Eurotelu a Oskara) má totiž stále zatím hlas prioritu, čímž probíhající datové přenosy může dočasně zpomalit nebo pozastavit. V samostatné EDGE síti by se nic podobného nestávalo. Volba této strategie by s sebou však patrně přinášela také vyšší náklady a vyšší koncovou cenu.

Praktické zkušenosti 1xEV-DO versus (E)GPRS

Datové spojení u 1xEV-DO podává nesrovnatelně lepší výkony než GPRS (či budoucí EGPRS), co se do jejich spojitosti týče – streamované audio či video není problém (můj osobní rekord byl dva pořady z TV Nova + Rádio Akropolis v nejvyšší kvalitě a to vše současně). Rychlost občas kolísá, nicméně v lokalitě, kde CDMA testujeme (Praha 6) neklesá pod 200 kbps (což je pro 1xEV-DO spíš nutné zlo, zatímco pro EGPRS hodně dobrý výsledek). 1xEV-DO spojení je také stabilní a „nekouše“ se (na rozdíl od (E)GPRS). Obrovskou silou CDMA je 10× rychlejší uplink než u GPRS a přibližně 5× rychlejší než u EDGE (to totiž na uplinku slibné teoretické rychlosti nedosahuje ani omylem). CDMA nabízí také přibližně 4× rychlejší odezvu (ping) než (E)GPRS. Eurotel CDMA lze využít i pro IP telefonii (i když by to jít nemělo), což u EDGE nepřipadá (díky dlouhým odezvám) v úvahu.

GPRS spojení se občas na pár jednotek až desítek sekund přerušuje, což je patrně způsobené prioritou hlasového provozu (dalším vysvětlením je v řadě případů problém v mobilním telefonu a jeho firmware). Samostatná EDGE síť by tak toto patrně odstranila. GPRS nabízí řádově větší kapacitu (jen u Eurotelu jej využívá přes 50 000 uživatelů) než v současné době nabízí 1xEV-DO. Přidávání kapacity u (E)GPRS je značně jednodušší než u CDMA (zejména po té právní stránce). V pásmu 1800 MHz navíc lze vytvořit poměrně slušnou EDGE síť. CDMA 1xEV-DO se v pásmu 450 MHz potýká právě s velikostí buněk.

Z pohledu uživatele, který chce pouze prohlížet webové stránky však vyjde 1xEV-DO a EDGE (případně s T-Mobile GPRSpeed Plus) zhruba nastejno. Při rychlostech nad 150 kbps totiž pocítí spíše zpomalení serverem a prohlížečem než připojením (pokud tedy stránka neobsahuje obrázky, videa apod.). Radikální rozdíl je znát při stahování souborů, kde 1xEV-DO od Eurotelu reálně dosahuje rychlostí až okolo 480 kbps, což je pro EDGE technicky nemožná hodnota. Radikální rozdíl mezi EDGE a 1xEV-DO by se tedy dal popsat tak, že 1xEV-DO je broadband připojení s možností streamování videa či internetových rádií a IP telefonie (i když to má spolehlivě umět až Rev. A).

Je lepší EDGE nebo 1xEV-DO?

Každá technologie je jen tak dobrá, jak dobří jsou ti, kdo ji implementují. Pokud T-Mobile půjde cestou samostatné EDGE sítě v pásmu 1800 MHz, které dodatečně získal od ČTÚ, může postavit velice dobrou EDGE síť, která bude důstojným doplňkem budoucí UMTS sítě. Pokud Eurotel bude stíhat reagovat na rostoucí zájem o CDMA výstavbou nových BTS a udrží tak současný stav, bude jeho 1xEV-DO (zejména pak po upgradu na Rev. A, který by se dal označit za pověstné želízko v ohni) vždy rychlejší než EDGE a co hůř, možná rychlejší než celé slavné a zastaralé UMTS, které zatím nepodává ve světě zrovna přesvědčivé výkony.

Eurotel CDMA 1xEV-DO je síť třetí generace nabízející broadband připojení, a tím EDGE nikdy nebude, což je také důvod, proč ho někteří odborníci vytlačují z kategorie 3G, kam bylo původně zařazováno, do kategorie 2,75G nebo nedej bože 2,5G (tedy k HSCSD a GPRS). Pro surfování po webu však EDGE je pro 1xEV-DO důstojným konkurentem.

Hlavní kámen úrazu u EDGE ani není tak v tom, že je pomalejší na downlinku, ale v tom, že je nesrovnatelně pomalejší na uplinku, což silně znepříjemňuje až znemožňuje uploady velkých souborů na FTP a nebo odesílání objemných mailů.

ECSD, které nabízí něco, co zase pro změnu 1xEV-DO nabídnout nemůže, patrně nebude implementováno, což by mohlo vést k závěru, že by EDGE bylo definitivně odsouzeno do kategorie: „technicky horší než 1xEV-DO.“ Pokud by však EDGE bylo za poměrně nižší cenu než 1xEV-DO (například za cenu současného tarifu T-Mobile GPRS Unlimited) byl by patrně poměr cena/výkon u obou technologií velice podobný (pokud by Eurotel u 1xEV-DO ponechal stávající cenu).

EGPRS versus 1xEV-DO

EDGE 1xEV-DO
Reálný downlink 160-200 kbps 200-250 kbps
Maximální downlink 236,8 kbps 800 kbps
Spojitý downlink Ne* Ano
Reálný uplink 20 kbps 150 kbps**
Maximální uplink 118,4 kbps 153,6 kbps
Reálná latence 550 – 750 ms 130 – 270 ms
Pokrytí až 99% populace*** více než 70% populace
* lze vyřešit vyhrazením sítě jen pro data
** tato rychlost byla měřena s uzemněnou externí anténou dodávanou spolu s modemem, bez uzemnění se rychlost pohybovala na hranici 70 až 80 kbps.
***při instalaci EDGE do celé GSM/GPRS sítě
Diskuze (146) Další článek: Recenze sluchátka Aligator BT- 03

Témata článku: Operátoři, O2, T-Mobile, EU, CDMA, Duel, Nesporná výhoda, Snížení výkonu, Euro, Přenosová kapacita, Edge, Hlavní kámen, Budoucí rozvoj, Mobil, Teoretická hodnota


Určitě si přečtěte

RECENZE: Nokia 6.1 a Android One mají trumfy, které z tabulky nevyčtete

RECENZE: Nokia 6.1 a Android One mají trumfy, které z tabulky nevyčtete

** Výrazně vyšší výkon ve srovnání s předchůdcem ** Čistý Android není pro každého, má ale svoje kouzlo ** Moderní pojetí klasiky bez zbytečných módních výstřelků

Martin Herodek | 14

RECENZE: Xiaomi Redmi 5 Plus — znovu trefa do černého

RECENZE: Xiaomi Redmi 5 Plus — znovu trefa do černého

** Redmi 5 Plus nabízí velký 6palcový FullHD+ displej i dostatečný výkon ** Oproti minulé generaci dokázalo Xiaomi zapracovat na fotoaparátu ** Celková vyváženost vč. rozumné ceny ho předurčuje k úspěchu

Milan Měchura | 34