Eurotel - je sponzorovaná SMS brána legální?

Před dvěma týdny změnil Eurotel podmínky odesílání SMS z jeho internetové SMS brány a doručování SMS na tzv. mobilní e-mailové adresy. Text zprávy byl zkrácen na 60 znaků a zbylých 100 znaků každé zprávy vyplňuje reklama. Je to však legální?
Eurotel - je sponzorovaná SMS brána legální?

Co na to uživatelé

Podle názoru některých uživatelů Eurotelu je doručování nevyžádané reklamy v rozporu se zákonem. Oni si reklamu neobjednali a ani o ni nestojí, přesto jsou ale nuceni si ji přečíst. Také přesměrování e-mailů na adresu ve tvaru +420xxxyyyyyy@sms.eurotel.cz již není tak komfortní, jak bývalo, a pokud stojíte o to alespoň vědět, kdo vám píše, pak musíte strpět reklamu. Eurotel však umožňuje doručování obou typů SMS zpráv vypnout a tím také zamezit doručování oné nevyžádané reklamy. To se ale některým uživatelům prostě nelíbí. Informace o tom, jak doručování SMS z internetu vypnout můžete nalézt přímo na stránkách Eurotelu v sekci SMS brána/Základní informace a nebo vám je kdykoliv sdělí na infolince, přes kterou lze doručování obou typů zpráv taktéž zdarma deaktivovat (uživatelé předplacené karty Go ostatně jinou možnost nemají).

Názor jiných uživatelů Eurotelu je ale naopak takový, že jim reklama doručovaná na mobilní telefony v SMS nevadí. „Ostatně nikdo nás nenutí SMS číst až do konce,“ říkají někteří. Reklama je od textu zprávy vždy viditelně oddělena znakem "#", což čtenáře upozorní, že dále už ve zprávě nenajde nic, co by mu psal odesílatel zprávy.

Konečně poslední uživatelský pohled na danou problematiku je takový, že spojením textu zprávy spolu s reklamou někdy vzniká skutečně kuriózní a někdy také vtipná zpráva, kterou stojí za to si přečíst třeba i víckrát.

Co na to zákon

Spekulovat o tom, zda je zasílání reklamy spolu s textem SMS odesílaných z internetu legální či nikoliv, je bezpředmětné. Neexistuje totiž normativní výklad tohoto problému, a tak je možné tvrdit, že je to legální stejně jako tvrdit, že to legální není – oba dva výklady jsou stejně správné a stejně špatné. Zkusme si teď ale ukázat důležité pasáže zákona, o kterém je v tomto případě řeč. Jedná se o zákon 40/1995 Sb. ve znění pozdějších předpisů (258/2000 Sb., 231/2001 Sb., 256/2001 Sb. a zejména důležitých změn v zákonech 138/2002 Sb. a 320/2002 Sb.).

V tomto případě jsou nejdůležitější §2, odst. 1, písmeno d, který říká:

„Zakazuje se reklama skrytá. Takovou reklamou se pro účely tohoto zákona rozumí reklama, u níž je obtížné rozlišit, že se jedná o reklamu, zejména proto, že není jako reklama označena,“

a §2, odst. 1, písmeno e:

„Zakazuje se šíření nevyžádané reklamy, pokud vede k výdajům adresáta nebo pokud adresáta obtěžuje.“

Je to tedy nelegální?

Pokud bychom se postupně trochu blíže podívali na výše uvedené citace, pak bychom mohli dospět k následujícímu. To, že nás může reklama v SMS obtěžovat, je poměrně jednoduše představitelná věc – reklamní SMS lze však jednoduše deaktivovat. Jinou otázkou je však to, že uživatel nejprve musí dát najevo, že si reklamu nepřeje přijímat, což podle názoru některých právníků nemusí být právně zcela v pořádku. Problém je ale v tom, že Eurotel tuto reklamu neodesílá vědomě, cíleně a pravidelně – odesílá ji totiž uživatel SMS brány nebo e-mailu. Navíc zde existuje jistý precedent v podobě doručování tištěné reklamy do schránek, kde je také nutné výslovně říci, že si reklamu do schránek nepřejete přijímat.

Pokud by tedy Eurotel porušoval toto ustanovení zákona 40/1995 Sb., pak by šlo poměrně oprávněně říci to samé o všech doručovatelích tištěné reklamy do schránek, kde se vzniklá situace již delší dobu obecně považuje za legální postup. V případě, že si navíc sami nastavíte přesměrování příchozích e-mailů na mobilní e-mailovou adresu, pak je jasné, že souhlasíte s tím, že kromě prvních 60 znaků z e-mailu obdržíte také reklamu.

Další otázkou legálnosti či nelegálnosti nové sponzorované SMS brány je oddělení textu zprávy od reklamy. Zde se už skutečně jedná o věc výkladu a lze si představit situaci, že i někteří soudci by se nemuseli shodnout na tom, zda znak „#“ je dostatečným označením reklamy či nikoliv. Podle mého názoru však většina uživatelů pozná, že u sdělení za křížkem se jedná o reklamu. Na druhou stranu, pokud by před reklamou bylo napsáno: „REKLAMA:“, pak by již nebylo o čem diskutovat.

Diskuse: Jaký je váš názor? Vadí vám reklama v SMS? Připadá vám oddělení reklamy křížkem jako dostatečné?

Diskuze (148) Další článek: T-Mobile: tři nové telefony, dubnové ceny mobilů a Twist sad

Témata článku: Operátoři, O2, SMS, EU, Uživatelský pohled, Euro, Brána

Určitě si přečtěte