Eurotel: Krizové řízení v praxi

Počátkem letošního roku byl vybrán Eurotel jako operátor pro zajištění mobilních telekomunikačních služeb pro Krizového řízení. Neuplynulo ani půl roku a celý systém se musel použít hned dvakrát. Jak změnily krizové telefony řešení krizových situací a co vlastně krizové telefony jsou?
Eurotel: Krizové řízení v praxi

Co je Krizové řízení

Krizové řízení ČR je v podstatě právně ošetřené spojení a koordinace činnosti několika nezávislých složek v případě vyhlášení tzv. Krizové situace (záplavy, rozsáhlý požár, válečný stav, jiná přírodní či člověkem způsobená katastrofa apod.). Pro vybrané instituce, které jsou jeho součástí (Policie ČR, Hasiči, Záchranná služba, starostové obcí, bezpečnostní rady, krizové štáby, vybraní ministři, atd.) má Eurotel zajistit 19000 souprav mobilních telefonů včetně SIM karet se speciálními tarify (v současné době jich bylo vydáno přes 8500, dalších 7000 se momentálně vyrábí a o zbytek státní správá reprezentovaná MVČR doposud nepožádala). Kromě toho však Eurotel má také povinnost v případě nutnosti dovykrýt některé dosud nepokryté oblasti a v případě vyhlášení Krizové situace také do daných oblastí v případě potřeby přivézt mobilní BTS, včetně VSAT BTS, o které jsme již psali v tomto článku.

Co používají členové Krizového řízení

Každý člen Krizového řízení od Eurotelu obdržel nebo obdrží mobilní telefon Siemens ME45, náhlavní soupravu (bondovku), stolní nabíječku, těžkou HF sadu do auta i s anténou a pouzdro. To vše za pouhých 1,22 Kč s DPH, včetně tříleté záruky a obměny telefonu zdarma po jejím uplynutí. Mnohem důležitější než telefon je ale asi ona SIM karta. Ta může mít na sobě dvě čísla (klasická Kombi SIM karta) – krizové a pracovní. Pokud má účastník Krizového řízení aktivní obě dvě, pak pro něj platí Speciální tarif I., jestliže má aktivní pouze krizové číslo, pak pro něj platí Speciální tarif II. Oba dva tyto tarify jsou navíc obohacené o sčítání a převádění volných minut a SMS za poslední 3 měsíce (tj. když 3 měsíce nevoláte, tak máte 15 volných minut a 15 SMS zdarma) a mají volací dobu rozdělenu na tři časová pásma. Eurotel standardně dodává Kombi SIM karty pouze s krizovým číslem, k němu si ale její majitel může zdarma zažádat o aktivaci pracovního čísla, které se mu buď převede z jeho stávající SIM karty od Eurotelu a nebo se aktivuje spolu s novým tarifem.

Pracovní číslo může mít aktivováno pouze tarifní program. Členové Krizového řízení si pro něj mohou vybrat ze standardní nabídky tarifních programů Eurotelu obohacené o tarif VS24. Aktivace pracovního čísla však rozhodně není nutností, neboť v tzv. Krizové situaci (pro její vyhlášení jsou přesně stanovené podmínky) je veškeré volání a přístup na Internet pomocí HSCSD či GPRS zcela zdarma.

Speciální tarif I. Speciální tarif II. VS24
Paušál 0 Kč 0 Kč 420 Kč
Volné minuty 5 5 70
SMS zdarma 5 5 0
Eurotel (6:00 – 24:00) 2,10 Kč 10,40 Kč 2,55 Kč
Eurotel (0:00 – 3:00) 0,10 Kč 0,10 Kč 2,55 Kč
Eurotel (3:00 – 6:00) 1,05 Kč 1,05 Kč 2,55 Kč
Ostatní mobilní operátoři (6:00 – 24:00) 5,04 Kč 10,40 Kč 6,80 Kč
Ostatní mobilní operátoři (0:00 – 6:00) 5,04 Kč 5,04 Kč 6,80 Kč
Pevná síť (6:00 – 24:00) 5,04 Kč 10,40 Kč 5,10 Kč
Pevná síť (0:00 – 6:00) 5,04 Kč 5,04 Kč 5,10 Kč
SMS (6:00 – 24:00) 0,53 Kč 2,63 Kč Dle standardního ceníku
SMS (0:00 – 6:00) 0,53 Kč 0,53 Kč Dle standardního ceníku
Hlasová schránka 2,10 Kč 2,10 Kč 1,70 Kč
Data a fax (6:00 – 24:00) 2,10 Kč 6,30 Kč Dle standardního ceníku
Data a fax (0:00 – 3:00) 0,10 Kč 0,10 Kč Dle standardního ceníku
Data a fax (3:00 – 6:00) 1,05 Kč 1,05 Kč Dle standardního ceníku
WAP (6:00 – 24:00) 2,10 Kč 2,84 Kč Dle standardního ceníku
WAP (0:00 – 3:00) 0,10 Kč 0,10 Kč Dle standardního ceníku
WAP (3:00 – 6:00) 1,05 Kč 1,05 Kč Dle standardního ceníku
*ceny jsou uvedeny včetně DPH, všechny výše uvedené služby jsou v Krizové situaci u Speciálních tarifů zdarma

Když nastane krize

V okamžiku, kdy nastane nějaká krizová situace jako například záplavy, tak se musí začít neprodleně jednat. Každá minuta je v tu chvíli drahá. Kromě hasičů, policistů a záchranářů, kteří vyrážejí na místo katastrofy, se musí sejít krizový štáb pro danou oblast. Ten pak má k dispozici celou řadu prostředků, upravených mimo jiné v zákonech 239 – 241/2000 Sb., kterých může využít k řešení vzniklého stavu. Jedním z nich je samozřejmě také vyhlášení Krizové situace, která opravňuje členy Krizového řízení v dané oblasti, z hlediska krizových telefonů, ke dvěma věcem – volání zdarma a k nastavení priority jejich SIM karet (na krizových číslech). Co to ale v praxi ta priorita SIM karty znamená?

Pokud si přiblížíme situaci, která nastala například v Českých Budějovicích, tak v okamžiku, kdy se lidé probudili a zjistili, co se děje, tak chtěli zatelefonovat svým známým či příbuzným. K tomu mohli použít svůj mobilní či pevný telefon. Vzhledem k tomu, že pevná síť v postižené části Českých Budějovic přestala fungovat, tak zbyla jen ta první možnost. Na rozdíl od pevné sítě však mobilní síť není stavěná na to, aby volali všichni uživatelé najednou. Zkusme si teď pro názornost uvést jeden příklad - BTS pokrývající dva panelové domy, z nichž každý má 6 pater (+přízemí) a 4 vchody - to obnáší 168 bytových jednotek. Jestliže v každé bytové jednotce v průměru bydlí 3 lidé, pak tu máme 504 obyvatel, z nichž (podle celkové penetrace mobilními telefony v ČR) má cca. 350 lidí mobilní telefon, z čehož v průměru 50 z nich používá Oskara, 150 T-Mobile a 150 Eurotel. Za normálních okolností takové dva panelové domy pokrývá 1 až 2 základnové stanice, každá z nich má však kapacitu pouze 7 až 8 najednou probíhajících hovorů. To znamená, že v případě dvou BTS by si z oněch 50 respektive 150 uživatelů mohlo v jednu chvíli zavolat pouze 8 až 16 uživatelů (což v normálním provozu bohatě stačí). Ostatní by se již nedovolali. Pokud byste ale byli oním 17. uživatelem, který si chce zavolat a měli byste SIM kartu s nastavenou vyšší prioritou, pak by síť vašeho operátora ukončila některý z právě probíhajících hovorů a vy byste mohli normálně telefonovat. To se v krizové situaci může více než hodit, ale za běžných podmínek by to mohlo ostatním uživatelům jen znepříjemňovat život. To je také důvod, proč nemají krizová čísla za normálních podmínek nastavenou vyšší prioritu než ostatní uživatelé. V okamžiku, kdy krizový štáb postižené oblasti ale ohlásí Krizovou situaci (podle smluvně stanovených podmínek s Eurotelem), tak Eurotel musí na daných číslech neprodleně priority aktivovat. To byl také kamén úrazu v případě záplav v Českých Budějovicích, kdy nedošlo včas k vyhlášení Krizové situace, a tudíž nebyly pro členy Krizového řízení v dané oblasti aktivovány priority. Naštěstí se celá tato záležitost odpoledne vyřešila.

Co se volání zdarma týče, tak to se, z pochopitelných důvodů, řeší až dodatečně, kdy pověřená osoba z krizového štábu nahlásí Eurotelu všechny členy Krizového řízení, kteří se na řešení krize po vyhlášení Krizové situace v dané oblasti podíleli. Na těchto číslech jsou pak stornovány veškeré faktury za volání z krizového čísla v dané době.

Jak to vypadá v praxi

O tom, jak funguje celý nově vytvořený systém Krizového řízení, se měli možnost jako první přesvědčit jeho členové v Jihomoravském kraji, kde byla kvůli záplavám na Blanensku a přilehlém okolí vyhlášena od 17. do 22. července Krizová situace. To opravňovalo více než 50 členů tamního Krizového řízení k využívání všech výše uvedených výhod. Na to, jak to vypadalo v praxi, jsme se zeptali vedoucího oddělení Krizového řízení a bezpečnosti a tajemníka Bezpečnostní rady Jihomoravského kraje, kterým je Ing. Peter Macko.

Podle něj je celá myšlenka krizových mobilních telefonů fantastická. I když podle zákonů 239 – 241/2000 Sb. existuje od 1. 1. 2001 řada možností, jak v krizových situacích získávat potřebné prostředky, včetně mobilních telefonů, tak celý projekt krizových telefonů v podstatě řeší komunikaci v případě krize ještě dříve než tato krize nastane, což umožňuje výrazně zefektivnit a hlavně zrychlit veškeré další postupy. Možná se vám teď může zdát celý projekt krizových mobilních telefonů trochu zbytečný, když existuje zákonem daná možnost, kdy můžete nařídit libovolnému operátorovi, aby vám ihned poskytl všechny své dostupné telefony (například v prodejně), ale není tomu tak. Pokud totiž využijete výše uvedenou možnost, pak budete muset za dané telefony následně zaplatit cenu obvyklou (včetně platby za volání, atd.). Druhá, možná i větší nevýhoda, je pak v tom, že pokud byste přišli do značkové prodejny nějakého operátora a přikázali byste mu, aby vám vydal všechny dostupné mobilní telefony a SIM karty, pak budete muset urychleně vytvořit nějaké telefonní seznamy jejich následných uživatelů a telefony dopravit těm, kteří je potřebují (což v případě záplav není zrovna jednoduché). Oproti tomu jsou krizové telefony připraveny kdykoliv k použití s tím, že všichni, kdo by je mohli potřebovat, je již mají u sebe. Kromě toho Eurotel všem držitelům krizových telefonů udělal speciální školení k jejich používání a dal jim také speciální příručku, kde měli znovu vysvětleno, jak ovládat například Kombi SIM kartu, která se pro mnohé stala pravděpodobně největším oříškem.

Při záplavách na Blanensku se krizové telefony více než osvědčily. Všichni potřební záchranáři, hasiči a policisté byli ihned k zastižení a i následná komunikace s nimi byla podstatně jednodušší. Kromě toho na Blanensku selhala pevná síť, takže mobilní telefon (kromě vysílaček, které ovšem nepoužívají jednotné pásmo) zůstal jediným komunikačním prostředkem. „Celá situace ohledně vzájemné komunikace se nedala s povodněmi v roce 1997 vůbec srovnávat,“ říká pan Macko, „tehdy to bylo mnohem horší.“ Kromě toho i všichni mobilní operátoři tentokrát zvládli situaci nesrovnatelně lépe než v roce 1997, což umožnilo všem majitelům mobilních telefonů zůstat ve spojení. A i když Eurotelu vypadlo několik málo BTS, tak na pokrytí to nemělo vliv, neboť vypadlé BTS se nahradily buď mobilními a nebo je prostě překrýval signál z jiných vysílačů. V takovém případě se sice snížila kapacita sítě, nicméně při nastavení priorit to mohlo být členům Krizového řízení jedno. Na Blanensku tak krizové telefony pomohly a i kdyby zachránily třeba jen jediný lidský život, tak to určitě mělo smysl.

Diskuze (32) Další článek: Prohlížeč Opera oficiálně i na Nokii 9210!

Témata článku: Operátoři, O2, EU, Siemens ME45, Lidský život, Koordinace, Euro, Krizový štáb, Krizová situace, Záchranná služba


Určitě si přečtěte

RECENZE: Honor View 10 — prvotřídní výkon za polovic

RECENZE: Honor View 10 — prvotřídní výkon za polovic

** Velmi zajímavý poměr cena/výkon ** Na špičku ztrácí jen v okrajových oblastech ** Správný mix užitečných technologií bez moderních výstřelků

Martin Herodek | 15

RECENZE: Nokia 8 Sirocco — luxusně nepraktická

RECENZE: Nokia 8 Sirocco — luxusně nepraktická

** Vzhled na prvním místě, vše ostatní se musí podrobit ** Nejedná se však pouze o převlečenou Nokii 8, nabídne víc ** Za nevšední design platí samozřejmě jistou daň, a ne jednu **

Milan Měchura | 10

Amazfit BIP: Vyzkoušeli jsme nejlevnější chytré hodinky od Xiaomi

Amazfit BIP: Vyzkoušeli jsme nejlevnější chytré hodinky od Xiaomi

Odlehčená verze prvních hodinek Xiaomi Huami Amazfit Xiaomi Huami Amazfit Bip míří do ČR za cenu 2 500 Kč Mají vestavěnou GPS a slibují výdrž až 45 dní

Petr Březina | 136

Xiaomi Redmi Note 5A Prime: levný neznamená odbytý [recenze]

Xiaomi Redmi Note 5A Prime: levný neznamená odbytý [recenze]

** Překvapivě schopný mix parametrů s rozumnou cenovkou ** Slabší výkon kompenzuje HD rozlišením a dostatkem paměti ** Přítomná trojice slotů na karty a infraport se nevidí často

Martin Herodek | 11

RECENZE: Xiaomi Mi Mix 2S — keramický umělec bez rámečků i kompromisů

RECENZE: Xiaomi Mi Mix 2S — keramický umělec bez rámečků i kompromisů

** Bezrámečkovost ve známé podobě se špičkovou výbavou i foťákem ** Vítanou novinkou je podpora bezdrátového nabíjení ** V neposlední řadě zaujme také svou lákavou cenou.

Martin Miksa | 39