Eurotel podává žalobu k Vrchnímu soudu

Jak jsme psali již v pondělí, Úřad pro hospodářskou soutěž uložil Eurotelu a RadioMobilu pokutu v řádech desítek milionů za „nesportovní chování“ vůči společnosti Český Mobil. Eurotel využil možnosti podat žalobu u Vrchního soudu. Chcete vědět, jaké k tomu má důvody?
Eurotel podává žalobu k Vrchnímu soudu

Společnost Eurotel využila opravného prostředku proti rozhodnutí o rozkladu předsedy Úřadu pro hospodářskou soutěž a zažalovala toto rozhodnutí Úřadu pro hospodářskou soutěž o rozkladu u Vrchního soudu v Olomouci.

Tip: Přečtěte si náš pondělí článek s důvody UOHS k udělení pokuty.

Následují důvody pro žalobu.

Nezákonnost rozhodnutí o rozkladu předsedou Úřadu:

Úřad nesprávně určil relevantní trh (oddělil GSM a NMT) - bez jakýchkoliv důkazů a podkladů Úřad v rozporu s vlastní rozhodovací praxí (rok 2000) a v rozporu se současnou rozhodovací praxí Evropské Komise (rok 2000 a 2001) opřel své rozhodnutí (rok 2002) o zastaralé rozhodnutí Evropské Komise z roku 1996, které již bylo, na základě odborných analýz a studií prováděných samotnou EK, překonáno.  

Úřad neprokázal dominantní postavení ET - Úřad vycházel pouze z  presumpce, že ET má 30% zákazníků. Úřad však měl ještě prokázat, že ET není vystaven podstatné soutěži, což v té době platný zákon na ochranu hospodářské soutěže č. 63/1991 Sb. v § 9 odst. 1 vyžadoval a dále Úřad nevzal v úvahu, že na trhu mobilní telefonie je značná a intenzivní soutěž, což samo o sobě vylučuje existenci dominantního postavení operátora. 

Úřad neprokázal zneužití dominantního postavení ET, neprokázal ani to, že by vůbec vznikla újma (újma nevznikla ani ostatním soutěžitelům ani spotřebitelům) a navíc jsou závěry Úřadu pouze hypotetické a ničím nepodložené, což je ve velkém rozporu s rozhodovací praxí Vrchního soudu v Olomouci, který rozhodnutí Úřadu přezkoumává.

Úřad se v průběhu řízení dopustil značného množství procesních pochybení (bránil účastníkovi, aby účinně hájil svá práva, pořizoval protokoly, které neodpovídaly průběhu jednání, nedodržoval zákonné lhůty, a v tomto porušování zákona i přes upozornění účastníka pokračoval apod.) Řada z těchto pochybení byla předsedou Úřadu uznána, nicméně bylo paradoxně zkonstatováno, že nerespektování, resp. porušení zákona ze strany Úřadu údajně nemůže mít vliv na zákonnost rozhodnutí Úřadu v této věci.

Diskuze (23) Další článek: Ušetřete: infračervený port za dvě stovky

Témata článku: Operátoři, O2, EU, Euro, Soud

Určitě si přečtěte