Eurotel se svým Akceleratorem porušil zákon

Eurotel v minulém roce nabídl službu Akcelerator, která zrychlila a zlevnila stahování dat prostřednictvím GPRS. Operátor ale kvůli nenápadné chybě způsobil mnoha uživatelům problémy. Po dlouhém vyšetřování vyšlo najevo, že Eurotel porušil zákon o telekomunikacích.
Eurotel se svým Akceleratorem porušil zákon

Jak zrychlit GPRS připojení

Připojení k internetu prostřednictvím GPRS je dostupné téměř na každém místě v České republice. Nevýhodou tohoto typu mobilního připojení je žalostná rychlost stahování dat. Zejména procházení webových stránek, které se čím dál tím více plní obrázky a grafikou, je s počítačem připojeným přes GPRS mnohdy až deprimující.

Aby probíhalo načítání internetových stránek rychleji, nabízejí operátoři speciální služby, které eliminují množství dat přenášených mobilní sítí. V praxi to probíhá tak, že uživatel připojený přes internetové připojení zadá například do svého internetového prohlížeče adresu, čímž vydá vzdálenému serveru pokyn pro stažení obsahu požadované stránky. Stahovaná data se však nejprve dostanou na speciální server provozovaný operátorem, kde se zkomprimují a zmenšené balíky dat pak putují k uživateli. Mobilní sítí se přenáší dat méně a přenos je proto podstatně rychlejší.

Komprese dat přitom probíhá v zásadě třemi způsoby. Stahování některých typů dat se může úplně zakázat, například objemná multimediální data jako zvuky nebo videa. Druhý způsob se týká pouze obrázků, které se mohou komprimovat se ztrátou obrazové kvality a třetím nástrojem je bezztrátová komprese kódových dat.

Eurotel Akcelerator: spása pro GPRS

Eurotel při zprovoznění služby Akcelerator v dubnu 2004 nabídl dvě verze. V prvním případě se jednalo o základní službu, která nevyžadovala instalaci žádného softwaru na straně uživatele. Komprese dat se týkala pouze obrázků. Nastavení služby se provádělo přes webové rozhraní na adrese akcelerator.eurotel.cz, kde bylo možné nastavit stupeň komprese a tedy poměr kvality obrázků a rychlosti připojení. Služba dostala jméno Eurotel Akcelerator.

S přídavkem Plus byla označena vylepšená verze této služby, která umožňovala i bezztrátovou komprimaci dat. Je logické, že v počítači koncového uživatele bylo nutné tato data uvést do originálního tvaru a proto byla nezbytná instalace příslušného programu do uživatelova počítače. Tento program navíc umožňoval blokovat zasílání některých typů obsahu jako jsou obrázky, zvuky, animace, videa a Java Applety.

Zapeklité adresy obrázků

Obě verze Eurotel Akceleratoru byly od počátku nabízeny zdarma. A co víc, základní verze, tedy komprimace obrázků, byla automaticky zavedena všem uživatelům. Eurotel však v tu chvíli možná ani netušil, co si tím zavaří.

Objevil se totiž nenápadný problém. Vzhledem k tomu, že se komprimované obrázky stahovaly k uživateli z VPN serveru Eurotelu, změnila se také jejich adresa. Konkrétně došlo k doplnění řetězce adresy obrázku:

Původní obrázek: http://www.abc123.cz/adresar/obr.jpg

Komprimovaný obrázek: http://10.1.5.101/www.abc123.cz/adresar/obr.jpg

Brána Eurotelu musela zároveň upravit i kód předávaných stránek, aby se načítaly komprimované obrázky s upravenou adresou a nikoli obrázky v původním umístění a v plné velikosti. To je celkem logické, kód byl však upravován i do zdrojových kódů stránek putujících přes VPN server opačným směrem. To pochopitelně způsobilo problémy nejen provozovatelům stránek, ale vůbec všem uživatelům, kteří se úpravou zdrojových kódů zabývali. Odkaz na obrázek umístěný na nějakou stránku od uživatele připojeného přes Eurotel GPRS nebyl platný.

Nejlepší obrana – útok

Někteří uživatelů se proto právem rozhořčili a jedním z nich byl také provozovatel blogu Razzi. Ten se na společnost Eurotel obrátil s reklamací a když neuspěl, neváhal podat na Eurotel stížnost u Českého telekomunikačního úřadu (ČTÚ) za porušení smluvních podmínek služby Eurotel Data Nonstop.

Vyšetřování ČTÚ se protáhlo na dlouhé měsíce, výsledkem nakonec bylo zamítnutí stížnosti ve prospěch argumentů Eurotelu. Po odvolání však celou věc ČTÚ prověřil znovu a své rozhodnutí opravil, pravdu má znepokojený uživatel a Eurotel porušil § 82 odst. 10 zákona o telekomunikacích.

Co se zde praví?

„Pokud sužbu bylo možno využít jen částečně, anebo ji nebylo možné využít vůbec pro závadu technického nebo provozního charakteru na straně poskytovatele veřejné telekomunikační služby, je tento povinen zajistit odstranění závady a přiměřeně snížit cenu nebo po dohodě s účastníkem zajistit poskytnutí služby náhradním způsobem. Poskytovatel veřejné telekomunikační služby není povinen uhrazovat jejím uživatelům náhradu škody v důsledku neposkytnutí služby nebo vadného poskytnutí služby.“

V případě Eurotelu došlo ke snížení kvality poskytované služby Data Nonstop v důsledku zavedení služby Akcelerator. Operátor navíc na základě reklamací závadu neodstranil, ani přiměřeně nesnížil její cenu. Uživateli bylo pouze nabídnuto, aby si za cenu 499 Kč požádal o zřízení tzv. transparentního přístupového bodu, což by vedlo k odstranění závady. Obvinění se přitom samozřejmě opírá o Všeobecné podmínky pro využíván služeb společnosti Eurotel Praha, které tímto byly porušeny.

Operátor se na základě tohoto rozhodnutí může dočkat ze strany ČTÚ až miliónové pokuty. A pokud patříte k uživatelům, kteří na službu Akcelerator ze stejných důvodů v té době podávali reklamaci, máte šanci na získání slevy ze zaplacených komunikačních služeb.

Už se není čeho bát

Zmíněný problém se službou Akcelerator trval přibližně tři měsíce, konkrétně od 20. 4. 2004 do 21. 7. 2004. Jednalo se v podstatě o zkušební provoz, nicméně aplikovaný na všech zákaznících, kteří o možných úskalích nebyli informováni.

Problémová služba Akcelerator již ve svém původním pojetí nefunguje, v nabídce Eurotelu však na stejnojmennou službu stále narazíte. Jedná se ale službu původně nazývanou Akcelerator Plus, k jejímu provozu je tedy zapotřebí instalovat program na počítač uživatele. V tomto případě k žádným problémům nedochází a internetové stránky můžete stahovat s originálními zdrojovými kódy podstatně rychleji.

V podstatě stejnou službu nabízí i konkurenční T-Mobile pod názvem GPRSpeed. Opět si musíte stáhnout ze stránek operátora nezbytnou aplikaci a poté se můžete těšit z „rychlejšího“ internetu. V obou případech je služba nabízena zcela zdarma.

Diskuze (44) Další článek: Přenositelnost čísla nebude mít vliv na uzavřenou smlouvu s operátorem

Témata článku: Operátoři, O2, EU, Původní umístění, Stejný důvod, Nejlepší obrana, Zákon, Euro