Jak na přesměrování hovorů na mobilu

Funkce přesměrování hovorů je velmi užitečná v případě, že používáte buďto hlasovou schránku, nebo více telefonních čísel.
Jak na přesměrování hovorů na mobilu
Nepamatujete si, že byste někdy službu přesměrování použili? A co hlasová schránka? Toto přesměrování je sice už nastaveno operátorem, ale s výjimkami popsanými dále jej můžete libovolně měnit.

Na jaká čísla

Hovory ale můžete přesměrovat na libovolné telefonní číslo, a to jak ve své mobilní síti nebo kamkoli v České republice, ale klidně i do zahraničí. Jen počítejte s tím, že zdarma je pouze přesměrování hovoru do hlasové schránky. V případě přesměrování jinam budete platit stejnou částku, jako byste sami zaplatili za hovor na toto telefonní číslo. Tyto náklady nelze přenést na volajícího, který nemůže tušit, zda jste si nechali přesměrovat hovor na svou tetičku v Brazílii.

Složitější je to s přesměrováním předplacených karet (Go, Twist; Oskarta přesměrování zvládá), které mají pevně nastaveno přesměrování do hlasové schránky. Majitelé karet Go a Twist si jej sice můžou deaktivovat, jenže už nemůžou nastavit přesměrování na jiné číslo. Operátor tím totiž vydělává – kdo se dovolá na váš nepřístupný telefon, platí za spojení do hlasové schránky a vás stojí další poplatky vyslechnutí nahraných zpráv.

Pozor na roaming

Při roamingu si na správné nastavení přesměrování dejte pozor. Jak už bylo napsáno, při nepodmíněném přesměrování je vše v pořádku, hovor je přesměrován už v ČR, ale máte-li nastaveno přesměrování podmíněné, budete platit nejen za příchozí roamingový hovor, ale i hovor odchozí. Proto je při roamingu někdy vhodnější používat službu blokování.

Pokud nemáte funkci přesměrování v menu telefonu, o čemž pochybujeme, můžete využít následující síťové kódy:

Přesměrování hovorů Aktivace Pozastavení Reaktivace Zrušení Kontrola Poznámky
Nepodmíněné
Přesměrování všech příchozích hovorů **21*číslo*služba# #21# *21# ##21# *#21# 1)
Podmíněné
Když nezvedáte hovor, nebo když ho odmítnete **61*číslo*služba**čas# #61# *61# ##61# *#61# 2)
Když je telefon vypnutý nebo je mimo dosah signálu **62*číslo*služba# #62# *62# ##62# *#62#
Když máte obsazeno **67*číslo*služba# #67# *67# ##67# *#67#  
Zrušení všech přesměrování       ##002#    

Poznámky:

1) Textové zprávy není možné tímto způsobem přesměrovat.

2) Čas je číslo od 5 do 30 – určuje počet sekund, po kterých je hovor přesměrován, pokud jej nezvedáte.

Číslo služby nemusíte uvádět – v tom případě vynechejte i hvězdičku před tímto číslem. Pokud číslo služby neuvedete, bude přesměrování platit jen pro hovory. Čísla služeb jsou uvedena v tabulce v tomto článku.

Po zadání kódu stiskněte klávesu pro odeslání – OK, zelené sluchátko – to závisí na vašem mobilním telefonu.

V případě pozastavení přesměrování bude přesměrování zrušeno, ale síť si bude pamatovat telefonní číslo, kam byly hovory přesměrovány. Pokud zvolíte reaktivaci, bude automaticky obnoveno přesměrování na toto telefonní číslo

Poznámka: Služby Přesměrování a Blokování nelze používat současně – v jeden okamžik můžete používat jen přesměrování, nebo jen blokování.

Tento článek byl napsán pro časopis Mobility

Váš názor Další článek: Proč je volané číslo neúplné?

Témata článku: Ostatní, Přesměrování, Nepodmíněné přesměrování, Mobil, Hovor

Určitě si přečtěte