Jak používat tísňová volání z mobilních telefonů

Málo kdo ví, kam se po vytočení nouzového čísla 112 z mobilního telefonu dovolá. Je nutné před čísla 150, 155 nebo 158 připojovat předvolbu místa, ve kterém se právě nacházíte?
Jak používat tísňová volání z mobilních telefonů
Málo kdo ví, kam se po vytočení nouzového čísla 112 z mobilního telefonu dovolá. Je nutné před čísla 150, 155 nebo 158 připojovat předvolbu místa, ve kterém se právě nacházíte?

Pomoc! Hoří!

Mezinárodní tísňové číslo 112 je po svém vytočení – a stejně je tomu i při vytočení „klasických“ čísel 150, 155, 156 nebo 158 – zachyceno aktuálním základnovým vysílačem (BTS), odkud je hovor přepojen do pevné telefonní sítě. Tam je směřován na nejbližší volné krajské operační středisko Policie ČR (to v případě volání na číslo 112) nebo na operační středisko příslušné složky, opět nejčastěji krajské (hasiči, záchranná služba). Směrování je prováděno automaticky a je předem pevně naprogramováno, proto před navolením čísla hasičům, policii nebo záchranné službě nesmí být nikdy uvedeno předčíslí – pokud se tedy chcete dovolat, což asi chcete.

IZS - všichni dohromady

Zatím pouze v Ostravě existuje Centrum tísňového volání jako společné dispečerské stanoviště tzv. IZS – Integrovaného záchranného systému. Je to pracoviště, kde v jedné velké místnosti sedí současně dispečeři všech složek sdružených v IZS. Jsou zde tedy dispečeři záchranné služby, hasičů, městské i státní policie. Všechna nouzová volání – z mobilních telefonů i pevných linek – jsou přepojována přímo do centra IZS. Toto řešení má několik výhod, mezi které patří snazší komunikace mezi jednotlivými složkami, kdy jednotliví dispečeři mají přehled o všech nahlášených krizových situacích v regionu a usnadňuje koordinaci záchranných operací – například u požárů kromě hasičů bude jistě zapotřebí i policie nebo zdravotníků. Pokud tedy ve stresu vytočíte místo záchranky číslo na hasiče, nemusíte se bát, že vám hovor položí. Dispečer přepojí váš hovor na správné pracoviště. Pokud toto pracoviště není volné, vyřídí váš hovor ten, kdo jej přijal.

Jak volat

Nejdříve je třeba si uvědomit, že zneužívání linek nouzového volání je trestné a může ohrozit i život toho, kdo se kvůli zbytečně obsazeným linkám nemůže dovolat a skutečně pomoc potřebuje. Na lince tísňového volání bude dispečera zajímat vaše jméno, místo odkud voláte a také co se stalo – při požáru co a v jakém množství hoří, při dopravní nehodě počet zraněných, apod. Číslo telefonu, ze kterého voláte znát nemusíte – dispečer jej vidí na panelu před sebou i v případě, že máte aktivovánu funkci omezení identikace volajícímu (takto to funguje v Ostravě a asi v polovině ostatních center v republice).

Pomohou nám

Proto si zapamatujte: pokud volám nouzové číslo z mobilního telefonu, nebudu uvádět směrovací číslo UTO, ve kterém se právě nacházím!

Obsah článku jsme konzultovali s MUDr. Roman Gregor, ředitelem Územní střediska záchranné služby v Ostravě.

Diskuze (9) Další článek: Ušetříme s novými cenovými programy Telecomu?

Témata článku: Ostatní, Volání, Telefon, Mobilní telefon, Mobil, Záchranná služba

Určitě si přečtěte