Jak rychlé může být EDGE?

T-Mobile dnes oficiálně spustil vysokorychlostní připojení k internetu pomocí technologie EDGE. Nejpodstatnější informace o tom, jak rychlé může být a na jakých telefonech ho lze nalézt se dozvíte v tomto článku.
Jak rychlé může být EDGE?
Počínaje dnešním dnem přichází T-Mobile oficiálně na trh s nabídkou vysokorychlostního připojení k internetu pomocí technologie EDGE (Enhanced Data Rates for Global Evolution). Přestože je EDGE dle prohlášení International Telecommunication Union (ITU) od července roku 2000 oficiálním standardem sítí třetí generace (3G), většinou je označována jako jakýsi přechodník mezi stávajícími sítěmi druhé generace (2G) a právě sítěmi UMTS (Universal Mobile Telecommunications System) třetí generace. I proto bývá EDGE nejčastěji označována jako technologie 2,5G nebo 2,75G. Podrobnější informace o EDGE jste si již mohli přečíst v tomto článku. V souvislosti se startem EDGE se však budeme stále více setkávat s mnoha novými, do této doby téměř nepoužívanými pojmy. Pojďme se tedy podívat na pár základních informací o fungování celého systému.

Poznámka: Někdy se také můžete setkat s označením EGPRS - Enhanced Global Packet Radio Service.

Implementace EDGE není pro mobilního operátora tak složitá jako postavení opravdové sítě třetí generace. Zachovává totiž jak dělení multiplexu na osm timeslotů, tak šířku jednotlivých přenosových kanálů na 200 kHz. Může fungovat na všech nejpoužívanějších kmitočtech – 850/900/1 800/1 900 MHz. Ke spuštění je třeba jen několik softwarových upgradů systému a doplnění základnových stanic BTS o novější typy transceiverů. Uživateli potom stačí jen mobilní telefon podporující tuto technologii.

Jak je to s rychlostí?

Hlavní otázka, která doprovází EDGE od počátku ohlášení testovacího provozu, je rychlost. Byly již napsány spousty článků o tom, jak rychlé může EDGE být. Pojďme si tedy všechny základní a podstatné informace shrnout do několika odstavců.

Primárním prvkem, díky němuž je možné EDGE využívat, aniž by bylo třeba nějak zásadně měnit strukturu mobilní sítě GSM, je změna v systému modulace. Stávající dvoustupňový systém modulace používaný především u technologie GPRS je označován jako GMSK (Gaussian Minimum Shift Keying). Přidáním novějšího typu modulace 8-PSK (8-Phase Shift Keying) mohou datové rychlosti vystoupat teoreticky až na trojnásobek dnešní maximální rychlosti GPRS.

V praxi je rychlost o něco málo nižší, ale toto snížení rychlosti není nijak závratné. Zatímco u GPRS připadá na jeden timeslot maximální rychlost 20 kbit/s, změnou v systému modulace je u sítí EDGE možné dosáhnout až 59,2 kbit/s na jeden timeslot. A jelikož během jednoho datového přenosu může být nabídnuto až 8 timeslotů současně, jednoduchým výpočtem dojdeme k tomu, že zatímco u GPRS je teoreticky možné dosáhnout maximálně 160 kbit/s, u EDGE může přenosová rychlost dosáhnout až 473,6 kbit/s. Tyto hodnoty jsou však opravdu jen teoretické. Rychlost dat závisí především na vzdálenosti od vysílače signálu (EDGE je totiž velice náchylné na přenosové podmínky) a aktuální vytíženosti sítě. Průměrná rychlost připojení se většinou pohybuje mezi 100–150 kbit/s.

Rychlost záleží také na použitém kódovacím schématu. Čím vyšší kódovací schéma je použito, tím vyšších rychlostí na jeden timeslot je možné dosáhnout, ale tím větší je také riziko, že část datového segmentu dorazí k uživateli poškozená. Pokud jsou podmínky datového přenosu dobré, je bitová chybovost (Bit Error Rate – BER) nízká a použité kódovací schéma vyšší. Jakmile bitová chybovost stoupne, klesá hodnota kódovacího schématu a rychlost se následkem toho snižuje.

Zatímco GPRS nabízí pouze čtyři kódovací schémata označená jako CS1 až CS4, u EDGE je možné využít až devět kódovacích schémat. Jejich označení je MCS1 až MCS9. Protože je při použití EDGE možné měnit nejen kódovací schémata, ale také systémy modulace, schémata MCS1 až MCS4 využívají klasické modulace GMSK, u schémat MCS5 až MCS9 je pak použit novější typ 8-PSK.

Klepněte pro větší obrázek
srovnání kódovacích schéma GPRS a EDGE 

Třídy EDGE

Až budete uvažovat o pořízení mobilního telefonu s podporou EDGE, setkáte se s označením EDGE class x. Co znamená označení třídy? Dalo by se říci, že téměř to samé, jako u technologie GPRS, tedy počet timeslotů pro jednotlivé směry komunikace. Čím je třída EDGE vyšší, tím rychlejším připojením k internetu budete disponovat.

Ještě podotknu, že konfigurace slotů (4+1, 3+2 apod.) jsou přepínány automaticky operátorem v závislosti na aktuálním vytížení sítě. Zpravidla je více vytěžován downlink (což je patrné z tabulky níže). Proto se systém snaží automaticky co nejvíce snížit počet obsazených downlink timeslotů. V praxi to vypadá asi tak, že máte-li mobilní telefon třídy 8, podle dané konfigurace budete stále připojeni 4+1 (236,8 kbit/s downlink, 59,2 kbit/s uplink). Vlastníte-li však zařízení třídy 10, může se stát, že budete neustále pracovat v konfiguraci s nižším downlinkem 3+2 (177,6 kbit/s downlink, 118,4 kbit/s uplink) a na konfiguraci 4+1 se nikdy nedostanete. Pokud vám tedy jde právě o stahování dat, je někdy na místě nesáhnout okamžitě po nejvyšší třídě, ale trochu se zapřemýšlet nad tím, co vlastně chcete. 

Multislot Class downlink timesloty uplink timesloty aktivní timesloty konfigurace slotů
1 1 1 2 1+1
2 2 1 3 2+1
3 2 2 3 2+1
4 3 1 4 3+1
5 2 2 4 2+2
6 3 2 4 3+1, 2+2
7 3 3 4 3+1, 2+2, 1+3
8 4 1 5 4+1
9 3 2 5 3+2
10 4 2 5 4+1, 3+2
11 4 3 5 4+1, 3+2, 2+3
12 4 4 5 4+1, 3+2, 2+3, 1+4

Multislot Class downlink max. rychlost uplink max. rychlost celková max. rychlost
1 59,2 kbit/s 59,2 kbit/s 118,4 kbit/s
2 118,4 kbit/s 59,2 kbit/s 177,6 kbit/s
3 118,4 kbit/s 118,4 kbit/s 177,6 kbit/s
4 177,6 kbit/s 59,2 kbit/s 236,8 kbit/s
5 118,4 kbit/s 118,4 kbit/s 236,8 kbit/s
6 177,6 kbit/s 118,4 kbit/s 236,8 kbit/s
7 177,6 kbit/s 177,6 kbit/s 236,8 kbit/s
8 236,8 kbit/s 59,2 kbit/s 296 kbit/s
9 177,6 kbit/s 118,4 kbit/s 296 kbit/s
10 236,8 kbit/s 118,4 kbit/s 296 kbit/s
11 236,8 kbit/s 177,6 kbit/s 296 kbit/s
12 236,8 kbit/s 236,8 kbit/s 296 kbit/s

Se zařízeními třídy 10 se dnes už běžně setkáte na trhu. Třídy 11 a 12 jsou zatím jen výjimkou.

Světová podpora

Ve světě najdete spoustu operátorů podporujících EDGE. O datovém roamingu jsme se již zmiňovali. Pokud hodláte někam vycestovat na delší dobu a nechcete se vysokorychlostního připojení EDGE vzdát, prohlédněte si seznam světových operátorů podporujících nebo pracujících na technologii EDGE. Zajímavostí je, že na tomto seznamu je mezi operátory provádějícími testování EDGE v praxi i český Eurotel a naopak Oskar, který spuštění EDGE nedávno oficiálně oznámil, chybí.

Tip: přečtěte si, jakou přenosovou rychlost jsme naměřili u EDGE T-Mobilu

Diskuze (24) Další článek: Proč mají někteří čtenáři v podpisu své mobily?

Témata článku: Operátoři, Ostatní, T-Mobile, Gauss, Edge, Přenosový kanál, Hlavní otázka

Určitě si přečtěte