Jak se měří SAR

U každého mobilního telefonu je jako jeden z jeho parametrů uváděna hodnota SAR. Co přesně tento údaj vyjadřuje, jak jsou stanoveny hygienické limity pro mobilní telefony a jaké jsou metody měření SAR se dozvíte v tomto článku.
Jak se měří SAR

Krátce o SAR

Označení SAR (z anglického Specific Absorption Rate) vyjadřuje množství záření, které absorbuje hmota s definovanými vlastnostmi. Pokud jde o oblast mobilních telefonů, pak se SAR hodnotí především kvůli průniku záření do lidské mozkové tkáně. Číslo SAR je maximální hodnota energie, kterou daná látka absorbuje, vztaženo na jednotku hmotnosti. Při porovnávání mobilních telefonů podle SAR je třeba dát pozor na to, že v různých částech světa je uváděná hodnota SAR vztahována k různým hmotnostním jednotkám.

Existují maximální hodnoty SAR, které nesmí žádný mobilní telefon překročit. Pro různé části světa jsou povolené hodnoty SAR různé. V Evropě jsou předpisy ohledně SAR stanoveny standardem ICNIRP Guidelines 1998, který dovoluje maximálně 2,0 W/kg v deseti gramech tkáně. To se týká hlavy a trupu. Pro končetiny je maximální hodnota SAR poněkud vyšší a dosahuje 4 W/kg.

V USA a v Austrálii je hodnota SAR udávána na 1 gram tkáně a proto při porovnávání mobilních telefonů dejte pozor o jakou vztažnou jednotku jde. 

Tyto hodnoty se vztahují frekvenční oblasti 10 MHz až 10 GHz, do které spadají i frekvence systému GSM. V jiných frekvenčních pásmech mohou být povolené limity jiné, protože přípustné hodnoty SAR jsou stanovovány s ohledem na vliv elektromagnetického záření na lidský organismus. A každé frekvenční pásmo má na člověka trošku jiné účinky.

Jak se měří uvnitř hlavy 

Na tomto místě si nelze odpustit trochu fyziky. SAR se určuje jako podíl druhé mocniny intenzity elektrického pole v daném bodě a hustoty látky, ve které intenzitu měříme, to celé vynásobeno měrnou vodivostí. Měrná vodivost vyjadřuje zjednodušeně řečeno schopnost látky vést elektrický proud. Tak.

Jak ale změřit intenzitu elektrického pole uvnitř lidské hlavy? Nelze jinak, než přes modely. Vesměs všechna měření jsou založena na modelu lidské hlavy průměrného dospělého muže. Dutá schránka modelu je vyplněna tekutinou, která má elektrické vlastnosti podobné lidské tkáni. Pro co nejpřesnější přiblížení byla při určování vlastností výplně brána v úvahu jak mozková tkáň, tak tkáň pokožky hlavy, a samozřejmě také lebka.

Samotné měření na zhotoveném modelu potom probíhá tak, že na jedné straně modelu hlavy je přiložen testovaný mobilní telefon v přesně definované poloze, která odpovídá standardní poloze mobilu při telefonování. Mobil při měření vysílá s maximální možnou intenzitou. Automatická sonda se během měření pohybuje uvnitř i vně modelu a měří intenzitu elektromagnetického pole. Z naměřených hodnot se pak podle vzorce vypočítá hodnota SAR a ze získaných hodnot se zhotoví grafické zobrazení. To bývá nejčastěji v podobě map v řezech podle každé ze tří rovin (tedy pravo-levá svislá, předo-zadní svislá a vodorovná), na nichž jsou barevně odlišeny oblasti podle hodnoty SAR. 

Klepněte pro větší obrázek Klepněte pro větší obrázek
Nákres upevnění mobilního telefonu k modelu

Pro vícepásmové telefony se provádí samostatné měření pro každé pásmo zvlášť. Jak se takové měření provádí prakticky se můžete podívat na následujícím obrázku.

Klepněte pro větší obrázek
Měřicí přístroj SARAMS 1.0

Je to fotografie měřícího přístroje SARAMS 1.0, který byl vyvinut ve výzkumném centru v rakouském Siebersdorfu. Je zde polovina modelu lidské hlavy, která je vyplněna speciální tekutinou. Model odpovídá vlastnostem lidské hlavy. Na spodní straně modelu je upevněn mobilní telefon. Uvnitř modelu se pak pohybuje speciální sonda, která se může najednou pohybovat ve všech třech dimenzích a přitom měří intenzitu elektrického pole v prostoru modelu. Z měřených hodnot se pomocí speciálního softwaru průběžně počítají hodnoty SAR. Kvůli potlačení vlivu rušení a odrazů je celá měřicí aparatura umístěna v bezodrazové komoře, která má stěny pokryté jehlany ze speciálního vysoce pohlcujícího materiálu.

Proti záření se lze i chránit 

Jak prokázaly mimo jiné také výzkumy z centra v Siebersdorfu, zásadní vliv na hodnotu SAR má anténa mobilního telefonu. Jiné hodnoty vykazují telefony s integrovanou (např. mikropáskovou) anténou a jiné telefony s dlouhou externí anténou. Jak bylo řečeno v předchozím textu, měří se hodnoty SAR pro průniku záření do hlavy člověka. Vyšší hodnota SAR tedy znamená více záření pronikajícího do hlavy. Pokud však anténa mobilního telefonu nezáří všesměrově, ale většina záření jde směrem od hlavy telefonujícího člověka, tedy v podstatě za telefon, je hodnota SAR výrazně nižší.

Klepněte pro větší obrázek Klepněte pro větší obrázek
Princip stínění

V duchu této myšlenky existuje na trhu několik výrobků, které nabízejí odstínění záření antény od hlavy volajícího. Mají většinou podobu klasického pouzdra na mobil, ve kterém je speciální stínící vložka. Několik takových pouzder pro různé typy mobilních telefonů je na následujících obrázcích.

Klepněte pro větší obrázek Klepněte pro větší obrázek Klepněte pro větší obrázek 
Ukázka stínících pouzder  

Hodnota SAR je uváděna u každého mobilního telefonu a před uvedením do prodeje musí každý nový model projít testy. Jaká je hodnota SAR právě u vašeho mobilního telefonu najdete mezi parametry v našem katalogu mobilů. Jak na tom jsou s hodnotami SAR současné mobilní telefony se můžete podívat na náš květnový srovnávací článek

Diskuze (13) Další článek: Můj mobil: Siemens C55

Témata článku: Ostatní, Tkáň, Lidský organismus

Určitě si přečtěte