Jak se ze zahraničí dovolat levně bez mobilu II.

Včera jsme nakousli téma volání z ciziny bez mobilu. Dnes důkladně proklepneme předplacené karty Global Prepaid Card a Kartu X.
Jak se ze zahraničí dovolat levně bez mobilu II.
Pavel Frantál: Včera jsme nakousli téma volání z ciziny bez mobilu. Dnes důkladně proklepneme předplacené karty Global Prepaid Card a Kartu X.

Kouzelná karta X

Další služba provozovaná opět Českým Telecomem má tajemný název Karta X. Tuto kartu si můžete koupit v prodejnách Českého Telecomu, ve vybraných cestovních kancelářích, supermarketech, u benzínových čerpadel a na jiných místech označených příslušným logem. Můžete si vybrat cenu karty, která vám vyhovuje (300, 500, 750 a 1000 Kč) – čím vyšší je cena, tím déle s ní samozřejmě budete moci volat. Použití v cizině je obdobné, jako u předchozí služby Czech Direct. Opět vytočíte zvláštní přístupové číslo, které najdete na letáčku u Karty X (volání na toto číslo by mělo být téměř ve všech zemích zdarma) a na výzvu zadáte čtrnáctimístné číslo své karty X a nakonec číslo volaného účastníka. Po ukončení hovoru se cena za hovor odečte z kreditu karty. Telefonní systém vás před začátkem hovoru bude vždy informovat o tom, jakou výši kreditu na kartě máte a jak dlouho na dané telefonní číslo můžete volat.

Výhody Karty X ale nekončí u volání ze zahraničí. Můžete s ní volat také do ciziny a i doma v České republice –je univerzální. Není tedy problém doma spotřebovat zbytek kreditu, který jste v zahraničí nestačili provolat. Je dokonce možné použít ji i pro volání na mobilní telefony a to i ze zahraničí (volání na mobily je ovšem o 3,90 Kč dražší, než volání na pevnou linku). Karta je přenosná, můžete ji tedy půjčovat členům rodiny a známým

Seznam zemí, pro které je možno tuto službu použít, ceníky pro jednotlivé druhy volání a další informace získáte na webové adrese www.telecom.cz/sluzby_home/karta_x nebo na bezplatné asistenční lince Karty X s číslem 0800 190 198, případně na bezplatné lince Českého Telecomu 0800 123 456.

Přístupová čísla a ceny za volání z vybraných zemí do ČR pomocí Karty X

Země Přístupové číslo Cena [Kč/minuta hovoru]
Francie 0 800 990 420 18,00
Itálie 172 0420 18,00
Kanada 1 877 299 7420 27,00
Německo 0 800 330 4200 15,00
Rakousko 0 800 280 298 15,00
Řecko 00 800 4241 18,00
Španělsko 900 980 420 18,00
USA 1 888 842 2420 27,00
Velká Británie 0 800 731 0304 18,00

Globální jednička

Další předplacenou kartu pro mezinárodní hovory pod názvem Global Prepaid Card nabízí společnost Global One, která patří telekomunikačnímu gigantu France Telecom. S těmito kartami je možné telefonovat z více než 80 zemí na světě do jakékoli jiné země a z dalších 20 zemí pouze do USA. Neomezují tedy svého majitele pouze na hovory Česká republika-zahraničí a obráceně. Je možné koupit karty s 20, 40, 50 a 100 jednotkami, kde jedna jednotka stojí 12 Kč. Délka a počet hovorů závisí kromě počtu jednotek i na tzv. zónách, do kterých jsou jednotlivé země rozděleny. Zóny jsou definovány tak, že nejvýhodnější jsou s touto kartou hovory do USA a Kanady, neboť ty jsou kupodivu levnější než například hovory mezi evropskými zeměmi. Karty je možné zakoupit u distributorů – ve vybraných směnárnách a cestovních kancelářích. Kromě zmíněné karty Prepaid Card nabízí tato společnost i další typy karet, které se ale spíše uplatní při častém cestování pracovníků firem, protože umožňují pravidelné měsíční vyúčtování uskutečněných mezinárodních hovorů na firemní účet. Seznam distributorů a další informace jsou k dispozici na webové stránce www.globalone.cz.

Přístupová čísla a ceny za volání z vybraných zemí do ČR pomocí Global Prepaid Card

Země Přístupové číslo Cena [Kč/minuta hovoru]
Francie 0 800 90 6791 60,00
Itálie 800 871 453 60,00
Kanada 1 800 659 1114 36,00
Německo 0 800 181 3723 60,00
Rakousko 0 800 200 236 60,00
Řecko 008 001 411 60,00
Španělsko 900 99 0013 60,00
USA 1 800 800 1717 36,00
Velká Británie 0 800 89 5883 60,00
Váš názor Další článek: Jak je to s napájením mobilu Nokia 3210?

Témata článku: Ostatní, Mobil, Czech Direct, Zahraničí

Určitě si přečtěte