Jaká předplacená karta je nejvýhodnější IV.

V poslední části našeho srovnání předplacených karet se podíváme, jak je to s roamingem, kolik stojí volání a jak jej v zahraničí prakticky používat.
Jaká předplacená karta je nejvýhodnější IV.
Předplacený roaming spustil u nás jako první EuroTel, který s ním loni udělal docela velkou díru do světa. Následoval Twist, ten ale dlouhou chvíli nabízel pouze roaming příchozí. Plný roaming spustil až letos v létě následován Oskarem, jehož roaming je však pouze příchozí.

Z předchozího odstavce jasně vyplývá, že se roaming dělí na příchozí a odchozí. První varianta umožňuje odchozí hovory pouze na základě zpětného volání, druhá umí volat přímo, tj. jako kdybyste volali z Česka.

Při klasickém volání v roamingu (s paušálem) dochází k vyúčtování mezi operátory až později (offline). Toto samozřejmě nelze u předplacených karet, kde se účtuje v reálném čase. Při zúčtováni offline by se totiž kredit na kartě mohl dostat do minusu a to operátor samozřejmě nepřipustí. Proto je volání v roamingu s předplatnou kartou o něco složitější a je založeno na principu zpětného volání. Určitým způsobem definovaným požadavkem (podobně jako je třeba požadavek o získání stavu kreditu) požádáte domovskou ústřednu o zprostředkování spojení s daným číslem. Toto se obecně nazývá zpětné volání neboli callback, toto spojení sestaví operátor (jeho ústředna), čili protistraně nevoláte vy, ale operátor. To vše platí s výjimkou 100procentního Twist roamigu, jeho použití je omezeno prozatím pouze na německého operátora D1 a švýcarského Swisscom.

Příchozí roaming

Příchozí roaming nabízejí všichni naši tři operátoři. Cena, kterou zaplatíte za příchozí hovor je stejná jako cena za uskutečněný odchozí mezinárodní hovor z ČR, viz. minulý článek. Takže nezapomínejte, že v zahraničí platíte i za příchozí hovory!

Jak na zpětné volání ?

Go roaming

Před číslo volaného účastníka, které musí být v mezinárodním formátu, vložte kód *101*; celý číselný řetězec musí být ukončen symbolem #.

Příklad volání ze zahraničí do ČR, sítě EuroTel : *101*+420602xxxxxx#

Twist roaming se zpětným voláním

Před volaným číslem je vždy nutné zadat kód **111*, potom telefonní číslo v mezinárodním formátu a znak #.

Příklad volání ze zahraničí do ČR, sítě Paegas: **111*00420603xxxxxx#

Oskarta roaming

Oskarta v současné době odchozí roaming neumožňuje.

Jak aktivovat roaming?

Go roaming

 • Před odjezdem z ČR zavolejte ze svého Go telefonu na linku Go *88.
 • Vyberte v automatickém menu položku aktivace služby Go roaming.
 • Postupujte podle instrukcí hlasového informačního systému.
 • Takto můžete aktivovat Go roaming pouze pro číslo, ze kterého voláte.
 • Můžete také využít služeb „živého“ operátora, který vše udělá za vás.

Twist roaming

Aktivace probíhá automaticky do 72 hodin po aktivaci vlastní Twist karty (1 odchozí hovor), ale přesto vám doporučuji zkontrolovat zapojení roamingu na infolince.

Některé další funkce v roamingu

Go roaming:
 • přístup k hlasové schránce: *101*+420 602 989898#;
 • volání na linku Go: *101*+420 2 67011188# (zdarma);
 • odesílání textovek běžným způsobem, v Evropě stojí jedna 10 Kč, na Slovensku 8 Kč, příjem je zdarma;
 • minimální výše kreditu v zahraničí je 100 korun, pokud bude kredit nižší, nebudete moci telefonovat ani přijímat hovory.

Twist roaming:

 • dobíjení kreditu: **111*00420603124602# (zdarma);
 • informace o výši kreditu: **111*00420 603 12 4601# (zdarma);
 • vybírání hlasové schránky: **111*00420 603 12 3311#;
 • volání na Paegas infolinku: **111*00420 603 604 605#;
 • odesílání SMS zpráv stojí 8 Kč ze Slovenska, 10 Kč z vybraných evropských zemí a 18 Kč ze zemí ostatních.

Ceny volání v roamingu

Ceny volání v roamingu se liší podle toho, v jaké zemi se nacházíte a jaká země je cílovou zemí vašeho telefonátu (tj. nemusíte volat jen do ČR). Ve většině případů ovšem telefonujete zpátky do ČR a tak tato cena je v níže uvedených tabulkách zvýrazněna.

Go roaming

Příchozí hovory

Oblast roamingu Cena (Kč)
Slovenská republika 16,00
Evropa 30,00
Rusko 40,00
USA a Kanada 60,00
Ostatní země 100,00

Oblast roamingu = země, kde se nacházíte v době příchozího hovoru.

Odchozí hovory

Výchozí oblast Cílová oblast
ČR a SR (Kč) Pásmo 1 (Kč) Pásmo 2 (Kč) Ostatní země (Kč)
Slovenská republika 30,00 40,00 50,00 100,00
Evropa 40,00 50,00 60,00 110,00
Rusko 70,00 90,00 90,00 120,00
USA a Kanada 70,00 90,00 90,00 130,00
Ostatní země 110,00 120,00 130,00 180,00

Výchozí oblast = země, ze které je uskutečněn hovor.

Evropa = Belgie, Bulharsko, Dánsko, Finsko, Francie, Holandsko, Chorvatsko, irsko, Itálie, Jugoslávie, Kypr, Lucembursko, Maďarsko, Malta, Německo, Norsko, Polsko, Portugalsko, Rakousko, Rumunsko, Řecko, Slovinsko, Španělsko, Švédsko, Švýcarsko, Ukrajina, Velká Británie.

Cílová oblast = země, do které je hovor směrován

Pásmo 1 = Belgie, Bělorusko, Dánsko, Faerské ostrovy, Francie, Holandsko, Chorvatsko, Itálie, Lichtenštejnsko, Litva, Lucembursko, Maďarsko, Monako, Německo, Polsko, Rakousko, San Marino, Slovinsko, Švédsko, Švýcarsko, Ukrajina.

Pásmo 2 = Albánie, Alžírsko, Andorra, Arménie, Azerbájdžán, Bosna a hercegovina, Bulharsko, Kanada, Kypr, Estonsko, Finsko, Gruzie, Gibraltar, Řecko, Irsko, Island, Lotyšsko, Lybie, Makedonie, Malta, Maroko, Moldávie, Norsko, Portugalsko, Rumunsko, Rusko, Srbsko a Černá Hora, Španělsko, Tunisko, USA.

Za spojení je účtován vždy jednorázový poplatek 15 korun a to v okamžiku, kdy přijmete zpětné volání ze systému Go roaming. Takže například jednominutový telefonát ze SR do ČR Vás bude stát 45 korun.

Ceny jsou včetně DPH a jsou účtovány ve 30sekundových intervalech.

Twist roaming

Odchozí hovory

Výchozí oblast Cílová oblast
ČR (Kč) 2. pásmo (Kč) 3. pásmo (Kč) Ostatní země (Kč)
SR 30,00 40,00 50,00 110,00
2. Pásmo 40,00 50,00 60,00 120,00
3. Pásmo 70,00 90,00 100,00 160,00
Ostatní země 140,00 150,00 170,00 200,00

Pásma pro Výchozí oblast:

2. pásmo = Andora, Belgie, Bulharsko, Chorvatsko, Dánsko, Finsko, Francie, Gibraltar, Irsko, Itálie, Jugoslávie, Lucembursko, Maďarsko, Německo, Nizozemí, Norsko, Polsko, Portugalsko, Rakousko, Rumunsko, Řecko, Slovinsko, Španělsko, Švédsko, Švýcarsko, Turecko, Velká Británie a ostrov Man.

3. pásmo = Albánie, Bosna a Hercegovina, Estonsko, Faerské ostrovy, Island, Kanada, Kypr, Litva, Makedonie, Malta, Maroko, Rusko, Seychelské ostrovy, Tunisko, Ukrajina, USA

Pásma pro Cílové oblasti:

2. pásmo = Bělorusko, Belgie, Chorvatsko, Dánsko, Faerské ostrovy, Francie, Itálie, Lichtenštejnsko, Litva, Lucembursko, Maďarsko, Monako, Německo, Nizozemí, Polsko, Rakousko, San Marino, Slovensko, Slovinsko, Švédsko, Švýcarsko, Ukrajina, Vatikán, Velká Británie.

3. pásmo = Albánie, Alžírsko, Andora, Arménie, Arezbájdžán, Bosna a Hercegovina, Bulharsko, Finsko, Gruzie, Gibraltar, Řecko, Island, Irsko, Jugoslávie, Kanada, Kypr, Lotyšsko, Lybie, Makedonie, Malta, Moldávie, Maroko, Norsko, Portugalsko, Rumunsko, Rusko, Španělsko, Tunisko, Turecko, USA.

I u Twist roamingu je také vždy účtován tzv. sestavovací poplatek 15 korun za uskutečnění hovoru bez ohledu na jeho délku. Takže například v jediná minuta hovoru ze SR do ČR vás bude stát 45 korun.

Twist 100procentní roaming

Umožňuje ve vybraných zahraničních sítích (dnes německé D1 a švýcarské Swisscom) spojit hovor bez zpětného volání, což je jednoznačně výhoda. Protože však už lze odesílat SMS ze všech zemí, je to také jediná výhoda.

Diskuze (8) Další článek: Jak předplacená karta je nejvýhodnější III.

Témata článku: Operátoři, Vodafone, O2, T-Mobile, Předplacené karty, Minimální výše, Karta, Alžírsko, Jediná výhoda, Předplacená karta

Určitě si přečtěte