Jaký je rozdíl mezi analogovou sítí NMT a digitální sítí GSM?

GSM není NMT.
V analogové mobilní síti je hlas přenášen vzduchem podobně, jako je tomu u analogových telefonních linek – bez předchozího převedení do digitálních jedniček a nul. Jenže během přenosu samozřejmě dochází ke zkreslení vinou různých atomosférických poruch, případě dochází ke zkreslení kvůli některým částem telefonní sítě - kvalita hlasu zkrátka kolísá. A kolísá přímo úměrně kvalitě signálu analogové mobilní sítě – pokud je signál silný, je přenášený hlas jasný a zřetelný, s klesající kvalitou začíná být hlas čím dál více zašuměn, není mu rozumět.

V digitální mobilní síti je hlas převeden hned v telefonu do digitální podoby. V této podobě je přenášen k druhému účastníkovi, kde je opět dekódován do analogové podoby. Samozřejmě, pokud je druhý účastník připojen k analogové síti (až už pevné či mobilní), je hlas převeden do analogové podoby v telefonní ústředně. Při přenosu digitálních dat v žádném případě nemůže dojít k jejich zkreslení.

Jediné zkreslení v digitálních mobilních sítích mají na svědomí samotné telefony a jejich reproduktory. Pokud se někdy při hovoru mezi dvěma mobilními telefony pro síť GSM stane, že hovor není zřetelný, je to sice také způsobeno nedostatečným signálem, ale nikdy nedojde k zašumění hlasu nebo jeho ztišení. Takto znehodnocený hlas je kouskován. Je to způsobeno tím, že některá data prostě nedorazí a samozřejmě je nelze rekonstruovat do původní podoby.

Váš názor Další článek: Přepnutí na operátora v síti Paegas z hlasové schránky

Témata článku: Ostatní, Zkreslení, Mobilní telefon, Mez, Rozdíl, NMT, Telefonní síť, Kvalita, Analogová síť, Mobilní síť, Hlas, Digitální síť, Podoba, Druhý účastník, Telefonní ústředna, Analog, Síť, Analogový telefon, Signál, Digitální data, Původní podoba, Telefon, GSM

Určitě si přečtěte