Jaký je rozdíl mezi analogovou sítí NMT a digitální sítí GSM?

GSM není NMT.
Jaký je rozdíl mezi analogovou sítí NMT a digitální sítí GSM?
V analogové mobilní síti je hlas přenášen vzduchem podobně, jako je tomu u analogových telefonních linek – bez předchozího převedení do digitálních jedniček a nul. Jenže během přenosu samozřejmě dochází ke zkreslení vinou různých atomosférických poruch, případě dochází ke zkreslení kvůli některým částem telefonní sítě - kvalita hlasu zkrátka kolísá. A kolísá přímo úměrně kvalitě signálu analogové mobilní sítě – pokud je signál silný, je přenášený hlas jasný a zřetelný, s klesající kvalitou začíná být hlas čím dál více zašuměn, není mu rozumět.

V digitální mobilní síti je hlas převeden hned v telefonu do digitální podoby. V této podobě je přenášen k druhému účastníkovi, kde je opět dekódován do analogové podoby. Samozřejmě, pokud je druhý účastník připojen k analogové síti (až už pevné či mobilní), je hlas převeden do analogové podoby v telefonní ústředně. Při přenosu digitálních dat v žádném případě nemůže dojít k jejich zkreslení.

Jediné zkreslení v digitálních mobilních sítích mají na svědomí samotné telefony a jejich reproduktory. Pokud se někdy při hovoru mezi dvěma mobilními telefony pro síť GSM stane, že hovor není zřetelný, je to sice také způsobeno nedostatečným signálem, ale nikdy nedojde k zašumění hlasu nebo jeho ztišení. Takto znehodnocený hlas je kouskován. Je to způsobeno tím, že některá data prostě nedorazí a samozřejmě je nelze rekonstruovat do původní podoby.

Témata článku: Ostatní


komerční sdělení

Komerční sdělení