Jaký si to uděláš, takový to máš …

Vytvořte si vlastní zvonění pro mobilní telefon. Není to tak těžké, jak se může na první pohled zdát.
Mobilní telefon u nás používá přes třicet procent lidí. To je opravdu hodně a přitom škála mobilních telefonů na českém trhu není zase tak široká. V praxi to tedy znamená, že mnoho uživatelů vlastní stejný mobil. Většina lidí chce být ovšem vyjímečná, něčím se lišit, mít něco lepšího … Jak to udělat? Vytvořte si vlastní zvonění.

Máte v podstatě dvě možnosti: buď si složíte vlastní písničku, nebo s vědomím porušení autorských práv zvolíte nějakou známou melodii. Autorský zákon se nevztahuje na autory, kteří zemřeli více než před padesáti lety, takže zde je malá skulinka.

Ponechme tedy již stranou problematiku výběru melodie, která je ostatně pouze otázkou vašeho vkusu. Důležité je vědět, jak melodii do telefonu zadat. Vlastní tvorbu vyzvánění bohužel nepodporuje každý mobil, dokonce je tomu spíše naopak; prozradíme, jak dostanete vlastní tóny do tří nejrozšířenějších značek: do telefonů Nokia, Siemens a Ericsson.

Vyzvánění pro mobily Nokia.

Skládání melodií podporuje pouze model 3210. Jiné telefony Nokia editaci neumožňují, ale je možné do nich melodii dostat například přes kabel, lze ji poslat z webu nebo z již zmiňovaného telefonu Nokia 3210. Editaci vyzváněcích melodií umožňuje sice také komunikátor Nokia 9110, ovšem zvonění se u něho tvoří odlišným způsobem a navíc není tak rozšířený, proto popíšeme postup skládání vlastní melodie pouze pro model Nokia 3210.

Vyzvánění se tvoří v nabídce menu Volba tónů a jeho podsložce Skladatel. Pro zadávání jednotlivých tónů C až B jsou určena tlačítka 17. Klávesami 8 a 9 můžete volit délku noty od celé až po dvaatřicetinovou. Délku tónu můžete také prodloužit o polovinu jeho hodnoty delším podržením tlačítka pro zadávání tónu (tedy z noty čtvrtinové budete mít „šestinovou“). Takto můžete vytvořit tzv. tečkovanou notu. Stiskem tlačítka 0 vložíte do melodie pauzu. Zmáčknutím klávesy s hvězdičkou volíte oktávu následujícího tónu, křížek tón o půltón zvýší. Snížení o půltón není možné, ale snížený tón je možné vyjádřit zvýšením nižšího tónu.

Mezi notami na displeji se pohybujete šipkami, stiskem tlačítka c smažete tón před kurzorem. Podržením tlačítka c smažete celý displej.

Například zkratka 8#g2 označuje osminovou notu Gis ve dvoučárkované oktávě. Ve volbách můžete zvolit přehrání melodie - Zahrát, vyzvánění lze Uložit a nastavit jeho Tempo (v rozsahu 40 až 225 dob za minutu). Jak jsme již zmiňovali, složenou melodii je možné Poslat na jiný telefon Nokia a také na vlastní číslo, a tím počet vlastních melodií, které lze do telefonu uložit, rozšíříte na dvě.

Vyzvánění pro mobilní telefony Siemens

U různých telefonů této jsou dvě různé možnosti tvorby vlastních vyzváněcích melodií, do všech však lze vložit pouze jedno vlastní vyzvánění.

V přístrojích typu C25, C35 a M35 zadáváte tlačítky 17 tóny C až H, klávesou 0 vložíte pauzu. Tlačítkem se symbolem křížku na rozdíl od jiných značek měníte oktávy, stisknutím hvězdičky měníte půltóny. Délku tónu nastavíte přirozeně, držením tlačítka.

V již napsaném notovém zápise na displeji se bohužel nemůžete pohybovat. Noty se mohou jen postupně umazávat a zadávat znovu. Zkratka Fis2 (1/16) označuje šestnáctinovou notu Fis ve dvoučárkované oktávě.

U telefonu S25 a S35 se tóny C až H zadávají znaky 17. Klávesami 8 a 0 se volí oktáva. Pro pauzu je určeno tlačítko se symbolem hvězdičky, klávesa s křížkem je vyhrazena pro půltóny. Vertikálními šipkami je možné změnit výšku zadané noty, horizontální šipky slouží pro pohyb mezi notami. Dvě tlačítka na boku telefonu jsou určena k nastavení délky noty. Tlačítkem pro přístup do telefonního seznamu můžete melodii přehrát. V menu lze kromě běžných povelů nastavit také rychlost přehrávání melodie. Noty jsou znázorňovány v grafické notové osnově, což je jediný případ mezi všemi mobilními telefony, kde nejsou používány nepřehledné textové kódy.

Vyzvánění pro mobilní telefony Ericsson

V menu vyberte Nastavení a poté Editace melodie. Klávesami 19 zadáváte krátké tóny v rozsahu C1 až D2, delším podržením těchto tlačítek se délka tónů zdvojnásobí, což poznáte tak, že písmeno označující název noty bude napsané jako velké (tedy v zápisu telefonu je např. písmeno d krátká nota a D značí dlouhou notu). Tlačítkem 0 můžete měnit oktávy. Tlačítkem se symbolem hvězdičky vložíte krátkou pauzu, křížek změní výšku tónu o polovinu. Nejdříve zadejte tón a potom stiskněte příslušné tlačítko.

Objeví-li se na displeji zkratka #a, znamená to krátký tón Ais – tedy tón a zvýšený o půltón (proto je zde symbol #). Zkratka +bA značí o oktávu vyšší dlouhý tón As – tón a snížený o půltón (proto je zde symbol béčka, vyšší oktávu značí znaménko +). V řádku s notovým zápisem se můžete pohybovat šipkami, tlačítkem CLR smažete tón nalevo od kurzoru. Pokud toto tlačítko podržíte déle, smažete celý displej. Stisknutím tlačítka Yes melodii přehrajete, stejným tlačítkem se následně vyzvánění uloží. Klávesou No se vrátíte k editaci.

Do telefonů Ericsson můžete uložit jedno až čtyři vlastní vyzvánění - záleží na typu telefonu.

Diskuze (9) Další článek: Je odblokování mobilního telefonu nelegální?

Témata článku: Ostatní, Nokia 3210, Vyzváněcí melodie, Melodie, Noty, Klávesa, Známá melodie, Stejný mobil, Tlačítko, Tón, Telefonní seznam, Jednotlivý tón, Stejné tlačítko, Skladatel, Vyzvánění, Horizontální šipka, Nízký tón, Telefon, Vertikální šipka, Autorské právo, Dlouhé podržení, Notový zápis, Krátký tón, Jediný případ, Zvonění

Určitě si přečtěte