Jaký tarif EuroTelu je nejvýhodnější?

Chcete vědět, jaký tarif EuroTelu je nejvýhodnější? Jste si jisti, že používáte ten nejlepší paušální program? Spočítali jsme a porovnali tarify na modelových volání.
Jaký tarif EuroTelu je nejvýhodnější?
V následujícím článku se vám pokusíme přiblížit, který tarif EuroTelu by pro vás mohl být nejvýhodnější. EuroTel jako jediný operátor v ČR používá rozdílný způsob tarifikace u předplacených karet a u tarifních programů. V našem výpočtu jsme tento fakt nijak nezohledňovali, neboť je mnoho uživatelů mobilních telefonů, jejichž hovory se vejdou do 30 vteřin, ale také mnoho uživatelů jejichž hovory trvají jen několik málo sekund nad úroveň jedné minuty.

Jak jsme porovnávali Stejně jako v článku o Oskarových tarifech a o tarifech v síti Paegas jsme i u EuroTelu zvolili čtyři modelová schémata (stejná jako v předchozích porovnáních). V prvních třech je vždy 70% hovorů směrováno na jednu z mobilních sítí a ve čtvrtém případě jsou všechny hovory rozděleny rovnoměrně mezi pevnou telefonní síť a sítě mobilní.

Na rozdíl od předchozích výpočtů se však u EuroTelu výpočet velice komplikuje posunutím doby ve špičce a mimo špičku u tarifních programů oproti předplaceným kartám. Vzhledem k tomu, že započítáním tohoto rozdílu by se výpočet značně ztížil a znepřehlednil, tak jsme se rozhodli k tomu, že ve všední dny se v době mezi 7:00 a 19:00 uskuteční stejné procento hovorů jako v době mezi 8:00 a 20:00. V obou případech se totiž jedná o dobu 12 hodin. Výpočet je také založen na předpokladu, že platby za tarifní programy jsou placeny přes inkaso.

Doba hovoruProcentuelní zastoupení hovorů
Pracovní dny 90%
Víkendy a státní svátky 10%

Rozdělení volání v pracovních dnech

Denní doba 8:00 – 16:00 16:00 – 19:00 19:00 – 7:00
Procentuelní zastoupení hovorů 55 30 15

Jak jsme volali

Typ I (hovory + SMS)
Počet provolaných minut Počet zaslaných SMS
20 10
60 30
100 50
120 60
180 90
240 120
300 150
360 180

Tabulky s přehledy volání podle schémat

Schéma 1 (Oskar 70 % hovorů, ostatní sítě EuroTel, Paegas a ČT po 10 %) – ceny jsou v Kč
Počet minut Relax Relax Plus Komplet Start Optimum Global Business Orig. Go Quatro Go Fun Go
20 415,94 Kč 267,75 Kč 330,75 Kč 688,78 Kč 582,75 Kč 1 038,45 Kč 2 198,70 Kč 298,30 Kč 202,58 Kč 150,00 Kč
60 838,31 Kč 679,79 Kč 372,75 Kč 1 070,94 Kč 558,97 Kč 1 085,70 Kč 2 245,95 Kč 894,90 Kč 607,73 Kč 450,00 Kč
100 1 260,68 Kč 1 091,83 Kč 754,52 Kč 1 453,10 Kč 864,49 Kč 1 403,60 Kč 2 287,95 Kč 1 491,50 Kč 1 012,89 Kč 750,00 Kč
120 1 471,86 Kč 1 297,85 Kč 945,41 Kč 1 644,18 Kč 1 017,25 Kč 1 562,55 Kč 2 308,95 Kč 1 789,80 Kč 1 215,47 Kč 900,00 Kč
180 2 105,42 Kč 1 915,90 Kč 1 518,06 Kč 2 217,41 Kč 1 475,53 Kč 2 039,40 Kč 2 371,95 Kč 2 684,70 Kč 1 823,20 Kč 1 350,00 Kč
240 2 738,98 Kč 2 533,96 Kč 2 090,72 Kč 2 790,65 Kč 1 933,80 Kč 2 516,24 Kč 2 434,95 Kč 3 579,60 Kč 2 430,94 Kč 1 800,00 Kč
300 3 372,53 Kč 3 152,02 Kč 2 663,37 Kč 3 363,89 Kč 2 392,08 Kč 2 993,09 Kč 2 497,95 Kč 4 474,50 Kč 3 038,67 Kč 2 250,00 Kč
360 4 006,09 Kč 3 770,08 Kč 3 236,03 Kč 3 937,13 Kč 2 850,36 Kč 3 469,94 Kč 2 916,00 Kč 5 369,40 Kč 3 646,40 Kč 2 700,00 Kč

Schéma 2 (Paegas 70 % hovorů, ostatní sítě EuroTel, Oskar a ČT po 10 %) – ceny jsou v Kč
Počet minut Relax Relax Plus Komplet Start Optimum Global Business Orig. Go Quatro Go Fun Go
20 408,97 Kč 267,75 Kč 330,75 Kč 679,28 Kč 582,75 Kč 1 038,45 Kč 2 198,70 Kč 178,30 Kč 202,58 Kč 150,00 Kč
60 817,40 Kč 679,79 Kč 372,75 Kč 1 042,44 Kč 558,97 Kč 1 085,70 Kč 2 245,95 Kč 534,90 Kč 607,73 Kč 450,00 Kč
100 1 225,83 Kč 1 091,83 Kč 754,52 Kč 1 405,60 Kč 864,49 Kč 1 365,32 Kč 2 287,95 Kč 891,50 Kč 1 012,89 Kč 750,00 Kč
120 1 430,05 Kč 1 297,85 Kč 945,41 Kč 1 587,18 Kč 1 017,25 Kč 1 505,14 Kč 2 308,95 Kč 1 069,80 Kč 1 215,47 Kč 900,00 Kč
180 2 042,70 Kč 1 915,90 Kč 1 518,06 Kč 2 131,93 Kč 1 475,53 Kč 1 924,57 Kč 2 371,95 Kč 1 604,70 Kč 1 823,20 Kč 1 350,00 Kč
240 2 655,35 Kč 2 533,96 Kč 2 090,72 Kč 2 676,67 Kč 1 933,80 Kč 2 344,01 Kč 2 434,95 Kč 2 139,60 Kč 2 430,94 Kč 1 800,00 Kč
300 3 268,00 Kč 3 152,02 Kč 2 663,37 Kč 3 221,41 Kč 2 392,08 Kč 2 763,44 Kč 2 497,95 Kč 2 674,50 Kč 3 038,67 Kč 2 250,00 Kč
360 3 880,65 Kč 3 770,08 Kč 3 236,03 Kč 3 766,15 Kč 2 850,36 Kč 3 182,88 Kč 2 812,32 Kč 3 209,40 Kč 3 646,40 Kč 2 700,00 Kč

Schéma 3 (EuroTel 70 % hovorů, ostatní sítě Oskar, Paegas a ČT po 10 %) – ceny jsou v Kč
Počet minut Relax Relax Plus Komplet Start Optimum Global Business Orig. Go Quatro Go Fun Go
20 389,88 Kč 267,75 Kč 330,75 Kč 607,45 Kč 582,75 Kč 1 038,45 Kč 2 198,70 Kč 178,30 Kč 153,25 Kč 150,00 Kč
60 760,13 Kč 544,09 Kč 372,75 Kč 826,94 Kč 567,42 Kč 1 085,70 Kč 2 245,95 Kč 534,90 Kč 459,74 Kč 450,00 Kč
100 1 130,39 Kč 820,43 Kč 678,92 Kč 1 046,43 Kč 839,14 Kč 1 279,49 Kč 2 287,95 Kč 891,50 Kč 766,23 Kč 750,00 Kč
120 1 315,52 Kč 958,59 Kč 832,01 Kč 1 156,18 Kč 975,01 Kč 1 376,38 Kč 2 308,95 Kč 1 069,80 Kč 919,48 Kč 900,00 Kč
180 1 870,90 Kč 1 373,10 Kč 1 291,26 Kč 1 485,42 Kč 1 382,59 Kč 1 667,07 Kč 2 371,95 Kč 1 604,70 Kč 1 379,21 Kč 1 350,00 Kč
240 2 426,28 Kč 1 787,61 Kč 1 750,52 Kč 1 814,66 Kč 1 790,18 Kč 1 957,75 Kč 2 434,95 Kč 2 139,60 Kč 1 838,95 Kč 1 800,00 Kč
300 2 981,66 Kč 2 202,11 Kč 2 209,77 Kč 2 143,89 Kč 2 197,77 Kč 2 248,43 Kč 2 497,95 Kč 2 674,50 Kč 2 298,69 Kč 2 250,00 Kč
360 3 537,05 Kč 2 616,62 Kč 2 669,03 Kč 2 473,13 Kč 2 605,36 Kč 2 539,11 Kč 2 758,75 Kč 3 209,40 Kč 2 758,43 Kč 2 700,00 Kč

Schéma 4 (EuroTel, Oskar, Paegas i ČT po 25 %) – ceny jsou v Kč
Počet minut Relax Relax Plus Komplet Start Optimum Global Business Orig. Go Quatro Go Fun Go
20 401,16 Kč 267,75 Kč 330,75 Kč 663,71 Kč 582,75 Kč 1 038,45 Kč 2 198,70 Kč 231,25 Kč 190,25 Kč 150,00 Kč
60 793,99 Kč 643,95 Kč 372,75 Kč 995,72 Kč 561,41 Kč 1 085,70 Kč 2 245,95 Kč 693,75 Kč 570,74 Kč 450,00 Kč
100 1 186,82 Kč 1 020,16 Kč 735,62 Kč 1 327,73 Kč 857,16 Kč 1 353,45 Kč 2 287,95 Kč 1 156,25 Kč 951,23 Kč 750,00 Kč
120 1 383,24 Kč 1 208,26 Kč 917,06 Kč 1 493,73 Kč 1 005,03 Kč 1 487,33 Kč 2 308,95 Kč 1 387,50 Kč 1 141,47 Kč 900,00 Kč
180 1 972,48 Kč 1 772,57 Kč 1 461,36 Kč 1 991,75 Kč 1 448,65 Kč 1 888,95 Kč 2 371,95 Kč 2 081,25 Kč 1 712,21 Kč 1 350,00 Kč
240 2 561,72 Kč 2 336,87 Kč 2 005,67 Kč 2 489,77 Kč 1 892,26 Kč 2 290,58 Kč 2 434,95 Kč 2 775,00 Kč 2 282,94 Kč 1 800,00 Kč
300 3 150,96 Kč 2 901,18 Kč 2 549,97 Kč 2 987,79 Kč 2 335,88 Kč 2 692,21 Kč 2 497,95 Kč 3 468,75 Kč 2 853,68 Kč 2 250,00 Kč
360 3 740,21 Kč 3 465,49 Kč 3 094,28 Kč 3 485,80 Kč 2 779,50 Kč 3 093,84 Kč 2 824,88 Kč 4 162,50 Kč 3 424,41 Kč 2 700,00 Kč

Cena, kterou platíte za 1 volnou minutu
Tarifní program Cena
EuroTel Relax -
EuroTel Relax Plus 13,39 Kč
EuroTel Komplet 5,16 Kč
EuroTel Start Týden -
EuroTel Optimum 8,33 Kč
EuroTel Global Týden 17,31 Kč
EuroTel Business Týden 7,33 Kč

Předplacené karty

Naprosto překvapivě se jako zcela nejvýhodnější tarif ve většině případů ukázal tarif Fun Go. Pokud tedy nevyužijete služeb, které EuroTel nabízí svým tarifním zákazníkům a stačí vám služby pro předplacené zákazníky, pak je Fun Go ten správný tarifní program pro vás.

EuroTel Relax

Relax se po příchodu tarifu Relax Plus stal naprosto nevýhodný. Jediným případem, kdy se vyplatí oproti předplacené kartě je snad případ, kdy z nějakého důvodu potřebujete přejít na nejlevnější tarifní program.

EuroTel Relax Plus

Pokud voláte jen málo, ale potřebujete mít možnost využívat služby, které jsou dostupné pouze tarifním zákazníkům, pak je Relax Plus pro vás tím pravým.

EuroTel Komplet

Tento speciální tarifní program je nejvýhodnější pro ty z vás, kteří provolají okolo 60 minut měsíčně. V tomto případě je to dokonce nejvýhodnější tarif EuroTelu vůbec. Pokud chcete požívat výhod tarifních zákazníků EuroTelu a tarif Fun Go by vám nevyhovoval, pak je Komplet také velice výhodný při měsíčním objemu telefonování mezi 60 – 240 minutami do sítě EuroTel nebo 60 až 120 minutami měsíčně do sítí ostatních.

EuroTel Start Týden

Jestliže protelefonujete 300 až 360 minut na EuroTel měsíčně, pak je Start týden tím nejvýhodnějším, co vám síť EuroTel GSM Global může nabídnout.

EuroTel Optimum

Pro ty z vás, kteří provolají nad 180 minut měsíčně a volají hlavně do jiných sítí než do sítí EuroTel, je tu Optimum. Optimum vás sice přijde dráž než Fun Go, ale výhody, které vám EuroTel nabízí, pokud se rozhodnete pro tarifní program vám tento nepatrný rozdíl vyváží.

EuroTel Global Týden

EuroTel Global Týden by se svou cenou za volné minuty mohl být nominován na cenu za nejdražší volání v ČR. 17,31 Kč za minutu je dokonce více než platíte za volání přes NetCall-55 do většiny států světa. Global Týden se začíná vyplácet až při velkém objemu volání o víkendech a mimo špičku a zároveň dostatečně velkém počtu minut provolaných ve špičce, nicméně je vždy méně výhodný než tarifní program Business Týden. Všechny starší tarify Start Týden, Global Týden a Business Týden mají totiž mimo špičku a o víkendech stejné ceny za volání a liší se pouze v cenách ve špičce a ve volných minutách.

EuroTel Business Týden

Business Týden se vyplatí hlavně při opravdu velkém objemu volání. Platí pro něj v podstatě to samé co pro Global Týden. Na rozdíl od něj však přináší volné minuty o takřka 10 Kč / min. levněji. Při velkém objemu volání (nad 6 hodin měsíčně) je již v síti EuroTel pravděpodobně úplně nejvýhodnější. Jen pro představu – při provolání 1000 minut za měsíc ve schématu IV (viz. výše) je Business Týden nejlevnějším tarifním programem a vyjde vás o 1106,25 Kč levněji než předplacená karta Fun Go nebo o 836,89 Kč levněji než tarifní program Global Týden.

Poznámka: Námi zvolená schémata a z nich vyplývající ceny, prosím, berte pouze jako orientační. Veškeré závěry o výhodnosti jednotlivých tarifů jsou vyvozeny na základě uživatelských schémat uvedených v tomto článku. Redakce nezodpovídá za případné odlišnosti cen, které zaplatíte operátorovi a cen, které jsou uvedeny v tomto článku.

Diskuze (11) Další článek: Microsoft uvádí první betu Windows CE 4.0

Témata článku: Operátoři, O2, EU, Jediný případ, Tarif, Stejné procento, Euro


Určitě si přečtěte

Aplikace pro Android, bez kterých nedokážu žít [Jakub Vrbacký]

Aplikace pro Android, bez kterých nedokážu žít [Jakub Vrbacký]

** Donedávna jsem používal Windows 10 Mobile, změna bolela ** Co není na očích, neexistuje, takže mám jedinou plochu ** Důležitým pomocníkem je Nova Launcher s bohatým nastavením

Jakub Vrbacký | 31

RECENZE: Huawei P20 Pro — mistr nočního vidění

RECENZE: Huawei P20 Pro — mistr nočního vidění

** Špička portfolia Huawei nepřipouští žádné kompromisy ** Má atraktivní, zapamatovatelný design a spoustu výkonu ** Hlavním lákadlem je unikátní fotoaparát Leica se třemi objektivy

Jan Láska | 70

Xiaomi Mi 8 zatopí top Androidům. Má špičkový foťák a 3D odemykání obličejem

Xiaomi Mi 8 zatopí top Androidům. Má špičkový foťák a 3D odemykání obličejem

** Vyzkoušeli jsme novinku, která se prodává zatím jen v Číně ** Mi 8 se chlubí vysokým výkonem a velmi dobrým fotoaparátem ** Pokud bude česká cena rozumná, může to být hit

Jan Láska | 21

RECENZE: Honor 10 drtí konkurenci nejen duhovými odlesky, ale i výbavou a cenou

RECENZE: Honor 10 drtí konkurenci nejen duhovými odlesky, ale i výbavou a cenou

** Honor 10 opět přichází se skvělým poměrem ceny a výkonu ** Za přijatelnou cenu nabízí bohatou ochutnávku ze světa nejlepších ** Nastávající tuctovost displejů s výřezem zahání zády s odlesky duhy

Jakub Vrbacký | 40