Která předplacená karta je nejvýhodnější?

Poté, co včera Oskar zrušil bonusy u dobíjecích kuponů za 800 a 1500 Kč, jsme se rozhodli udělat nové srovnání cen předplacených karet. A proč? Protože nejvýhodnější bývala právě Oskarta dobíjená kupony za 1500 Kč, to se ale změnilo.
Která předplacená karta je nejvýhodnější?

Jaké jsou ceny u předplacenek

Úvodem bude asi dobré podívat se na to, kolik vlastně u jednotlivých předplacených karet stojí volání a SMS. Nejprve se ale trochu pozastavme nad rozdělením volací doby u jednotlivých předplacených tarifů – u tarifů Go Fun, Go Original, Twist SMS a u Oskarty je cena stejná po celý den. Tarif Go Quatro má volací dobu rozdělenou na dobu ve špičce, která je ve všední dny od 7:00 do 16:00 a dobu mimo špičku. V případě Twist standard je pak volací doba dokonce rozdělena na dobu ve špičce ve všední dny od 8:00 do 15:30, dobu mimo špičku ve všední dny od 15:30 do 19:00 a na večerní hodiny + víkendy a státní svátky.

Original Go Quatro Go Fun Go Twist Standard Twist SMS Oskarta
Eurotel (špička) 6,60 Kč 6,90 Kč 6,60 Kč 6,80 Kč 6,60 Kč 6,30 Kč
Eurotel (mimo špičku) 6,60 Kč 2,70 Kč 6,60 Kč 6,80 Kč 6,60 Kč 6,30 Kč
T-Mobile (špička) 6,60 Kč 9,90 Kč 6,60 Kč 5,00 Kč 6,60 Kč 6,30 Kč
T-Mobile (mimo špičku) 6,60 Kč 7,90 Kč 6,60 Kč 5,00 Kč 6,60 Kč 6,30 Kč
T-Mobile (noc) 6,60 Kč 7,90 Kč 6,60 Kč 2,80 Kč 6,60 Kč 6,30 Kč
Oskar (špička) 6,60 Kč 9,90 Kč 6,60 Kč 6,80 Kč 6,60 Kč 3,15 Kč
Oskar (mimo špičku) 6,60 Kč 7,90 Kč 6,60 Kč 6,80 Kč 6,60 Kč 3,15 Kč
Pevná síť (špička) 6,60 Kč 9,90 Kč 6,60 Kč 9,90 Kč 6,60 Kč 6,30 Kč
Pevná síť (mimo špičku) 6,60 Kč 2,70 Kč 6,60 Kč 7,90 Kč 6,60 Kč 6,30 Kč
Pevná síť (noc) 6,60 Kč 2,70 Kč 6,60 Kč 5,00 Kč 6,60 Kč 6,30 Kč
SMS 3,30 Kč 3,30 Kč 1,80 Kč 2,80 Kč 1,70 Kč 2,10 Kč
*ceny jsou uvedeny včetně DPH

TIP: Srovnání služeb u českých předplacených karet naleznete v tomto článku.

Modelové srovnání

Stejně jako v posledním srovnání jsme se rozhodli kromě schémat s voláním vytvořit také modelová schémata s voláním a 100 odeslanými SMS. Tentokrát právě ony textové zprávy poměrně změnily pořadí, hlavně v případě nízkého objemu volání. Konkrétní srovnání si však samozřejmě můžete nejlépe udělat vy sami, a to pomocí našeho Tarifikátoru, který naleznete v sekci Soubory. Ve srovnání nejsou záměrně zahrnuty některá tarifní a cenová zvýhodnění jako levnější volání po první minutě u Original Go, Twist Nej a FlexiSazba u Oskarty. Stejně tak do srovnání nezahrnujeme Twist Extra, neboť tento tarif je v podstatě spíše tarifní zvýhodnění uplatněné na tarif Twist Standard, které, stejně jako FlexiSazba u Oskarty, má vliv pouze na ceny za volání a SMS do vlastní sítě.

Vzhledem k tomu, že předplacené karty u nás používají tarifikaci 60+1 (v případě Twistu a Oskarty) či 30+30 (v případě Go), tak jsme pro výpočet v Tarifikátoru zvolili průměrnou délku hovoru 45 sekund, což je doba, kdy se oba dva způsoby účtování vyrovnají. V našich příkladech jsme počítali s tím, že 85% hovorů je realizováno v pracovní dny a 15% o víkendech. 70% volání přitom probíhalo od 8:00 do 15:30 (respektive od 7:00 do 16:00), 20% od 15:30 do 19:00 (respektive od 16:00 do 20:00) a zbývajících 10% od 19:00 do 8:00 (respektive od 20:00 do 7:00).

Poznámka: Tučně je v tabulkách označena nejnižší cena, kurzívou je pak vyznačena druhá nejnižší cena.

Rozdělení hovorů u jednotlivých schémat

Schéma I Schéma II Schéma III Schéma IV
Eurotel 70% 10% 10% 25%
T-Mobile 10% 70% 10% 25%
Oskar 10% 10% 70% 25%
Pevná síť 10% 10% 10% 25%

Schéma I

Počet minut provolaných za měsíc Orig. Go Quatro Go Fun Go Oskarta Twist Standard Twist SMS
10 66 Kč 62 Kč 66 Kč 60 Kč 67 Kč 66 Kč
32 213 Kč 199 Kč 213 Kč 193 Kč 217 Kč 213 Kč
55 360 Kč 336 Kč 360 Kč 327 Kč 368 Kč 360 Kč
77 508 Kč 474 Kč 508 Kč 460 Kč 518 Kč 508 Kč
99 655 Kč 611 Kč 655 Kč 594 Kč 668 Kč 655 Kč
122 802 Kč 748 Kč 802 Kč 727 Kč 818 Kč 802 Kč
144 949 Kč 885 Kč 949 Kč 861 Kč 968 Kč 949 Kč
166 1 097 Kč 1 023 Kč 1 097 Kč 994 Kč 1 118 Kč 1 097 Kč
188 1 244 Kč 1 160 Kč 1 244 Kč 1 128 Kč 1 268 Kč 1 244 Kč
211 1 391 Kč 1 297 Kč 1 391 Kč 1 261 Kč 1 418 Kč 1 391 Kč
233 1 538 Kč 1 435 Kč 1 538 Kč 1 395 Kč 1 568 Kč 1 538 Kč
255 1 686 Kč 1 572 Kč 1 686 Kč 1 528 Kč 1 719 Kč 1 686 Kč
278 1 833 Kč 1 709 Kč 1 833 Kč 1 662 Kč 1 869 Kč 1 833 Kč
300 1 980 Kč 1 847 Kč 1 980 Kč 1 796 Kč 2 019 Kč 1 980 Kč

Schéma II

Min. za měsíc Orig. Go Quatro Go Fun Go Oskarta Twist Standard Twist SMS
10 66 Kč 85 Kč 66 Kč 60 Kč 53 Kč 66 Kč
32 213 Kč 274 Kč 213 Kč 193 Kč 172 Kč 213 Kč
55 360 Kč 464 Kč 360 Kč 327 Kč 292 Kč 360 Kč
77 508 Kč 653 Kč 508 Kč 460 Kč 411 Kč 508 Kč
99 655 Kč 842 Kč 655 Kč 594 Kč 530 Kč 655 Kč
122 802 Kč 1 032 Kč 802 Kč 727 Kč 649 Kč 802 Kč
144 949 Kč 1 221 Kč 949 Kč 861 Kč 768 Kč 949 Kč
166 1 097 Kč 1 411 Kč 1 097 Kč 994 Kč 887 Kč 1 097 Kč
188 1 244 Kč 1 600 Kč 1 244 Kč 1 128 Kč 1 006 Kč 1 244 Kč
211 1 391 Kč 1 789 Kč 1 391 Kč 1 261 Kč 1 125 Kč 1 391 Kč
233 1 538 Kč 1 979 Kč 1 538 Kč 1 395 Kč 1 244 Kč 1 538 Kč
255 1 686 Kč 2 168 Kč 1 686 Kč 1 528 Kč 1 363 Kč 1 686 Kč
278 1 833 Kč 2 358 Kč 1 833 Kč 1 662 Kč 1 483 Kč 1 833 Kč
300 1 980 Kč 2 547 Kč 1 980 Kč 1 796 Kč 1 602 Kč 1 980 Kč

Schéma III

Min. za měsíc Orig. Go Quatro Go Fun Go Oskarta Twist Standard Twist SMS
10 66 Kč 85 Kč 66 Kč 41 Kč 67 Kč 66 Kč
32 213 Kč 274 Kč 213 Kč 132 Kč 217 Kč 213 Kč
55 360 Kč 464 Kč 360 Kč 224 Kč 368 Kč 360 Kč
77 508 Kč 653 Kč 508 Kč 315 Kč 518 Kč 508 Kč
99 655 Kč 842 Kč 655 Kč 406 Kč 668 Kč 655 Kč
122 802 Kč 1 032 Kč 802 Kč 498 Kč 818 Kč 802 Kč
144 949 Kč 1 221 Kč 949 Kč 589 Kč 968 Kč 949 Kč
166 1 097 Kč 1 411 Kč 1 097 Kč 680 Kč 1 118 Kč 1 097 Kč
188 1 244 Kč 1 600 Kč 1 244 Kč 772 Kč 1 268 Kč 1 244 Kč
211 1 391 Kč 1 789 Kč 1 391 Kč 863 Kč 1 418 Kč 1 391 Kč
233 1 538 Kč 1 979 Kč 1 538 Kč 954 Kč 1 568 Kč 1 538 Kč
255 1 686 Kč 2 168 Kč 1 686 Kč 1 046 Kč 1 719 Kč 1 686 Kč
278 1 833 Kč 2 358 Kč 1 833 Kč 1 137 Kč 1 869 Kč 1 833 Kč
300 1 980 Kč 2 547 Kč 1 980 Kč 1 229 Kč 2 019 Kč 1 980 Kč

Schéma IV

Min. za měsíc Orig. Go Quatro Go Fun Go Oskarta Twist Standard Twist SMS
10 66 Kč 76 Kč 66 Kč 55 Kč 66 Kč 66 Kč
32 213 Kč 245 Kč 213 Kč 178 Kč 214 Kč 213 Kč
55 360 Kč 415 Kč 360 Kč 301 Kč 362 Kč 360 Kč
77 508 Kč 584 Kč 508 Kč 424 Kč 509 Kč 508 Kč
99 655 Kč 753 Kč 655 Kč 547 Kč 657 Kč 655 Kč
122 802 Kč 923 Kč 802 Kč 670 Kč 805 Kč 802 Kč
144 949 Kč 1 092 Kč 949 Kč 793 Kč 953 Kč 949 Kč
166 1 097 Kč 1 261 Kč 1 097 Kč 916 Kč 1 100 Kč 1 097 Kč
188 1 244 Kč 1 431 Kč 1 244 Kč 1 039 Kč 1 248 Kč 1 244 Kč
211 1 391 Kč 1 600 Kč 1 391 Kč 1 162 Kč 1 396 Kč 1 391 Kč
233 1 538 Kč 1 769 Kč 1 538 Kč 1 285 Kč 1 544 Kč 1 538 Kč
255 1 686 Kč 1 939 Kč 1 686 Kč 1 408 Kč 1 691 Kč 1 686 Kč
278 1 833 Kč 2 108 Kč 1 833 Kč 1 531 Kč 1 839 Kč 1 833 Kč
300 1 980 Kč 2 277 Kč 1 980 Kč 1 654 Kč 1 987 Kč 1 980 Kč

Schéma I + 100 SMS

Počet minut provolaných za měsíc Orig. Go Quatro Go Fun Go Oskarta Twist Standard Twist SMS
10 396 Kč 392 Kč 246 Kč 270 Kč 347 Kč 236 Kč
32 543 Kč 529 Kč 393 Kč 403 Kč 497 Kč 383 Kč
55 690 Kč 666 Kč 540 Kč 537 Kč 648 Kč 530 Kč
77 838 Kč 804 Kč 688 Kč 670 Kč 798 Kč 678 Kč
99 985 Kč 941 Kč 835 Kč 804 Kč 948 Kč 825 Kč
122 1 132 Kč 1 078 Kč 982 Kč 937 Kč 1 098 Kč 972 Kč
144 1 279 Kč 1 215 Kč 1 129 Kč 1 071 Kč 1 248 Kč 1 119 Kč
166 1 427 Kč 1 353 Kč 1 277 Kč 1 204 Kč 1 398 Kč 1 267 Kč
188 1 574 Kč 1 490 Kč 1 424 Kč 1 338 Kč 1 548 Kč 1 414 Kč
211 1 721 Kč 1 627 Kč 1 571 Kč 1 471 Kč 1 698 Kč 1 561 Kč
233 1 868 Kč 1 765 Kč 1 718 Kč 1 605 Kč 1 848 Kč 1 708 Kč
255 2 016 Kč 1 902 Kč 1 866 Kč 1 738 Kč 1 999 Kč 1 856 Kč
278 2 163 Kč 2 039 Kč 2 013 Kč 1 872 Kč 2 149 Kč 2 003 Kč
300 2 310 Kč 2 177 Kč 2 160 Kč 2 006 Kč 2 299 Kč 2 150 Kč

Schéma II + 100 SMS

Min. za měsíc Orig. Go Quatro Go Fun Go Oskarta Twist Standard Twist SMS
10 396 Kč 415 Kč 246 Kč 270 Kč 333 Kč 236 Kč
32 543 Kč 604 Kč 393 Kč 403 Kč 452 Kč 383 Kč
55 690 Kč 794 Kč 540 Kč 537 Kč 572 Kč 530 Kč
77 838 Kč 983 Kč 688 Kč 670 Kč 691 Kč 678 Kč
99 985 Kč 1 172 Kč 835 Kč 804 Kč 810 Kč 825 Kč
122 1 132 Kč 1 362 Kč 982 Kč 937 Kč 929 Kč 972 Kč
144 1 279 Kč 1 551 Kč 1 129 Kč 1 071 Kč 1 048 Kč 1 119 Kč
166 1 427 Kč 1 741 Kč 1 277 Kč 1 204 Kč 1 167 Kč 1 267 Kč
188 1 574 Kč 1 930 Kč 1 424 Kč 1 338 Kč 1 286 Kč 1 414 Kč
211 1 721 Kč 2 119 Kč 1 571 Kč 1 471 Kč 1 405 Kč 1 561 Kč
233 1 868 Kč 2 309 Kč 1 718 Kč 1 605 Kč 1 524 Kč 1 708 Kč
255 2 016 Kč 2 498 Kč 1 866 Kč 1 738 Kč 1 643 Kč 1 856 Kč
278 2 163 Kč 2 688 Kč 2 013 Kč 1 872 Kč 1 763 Kč 2 003 Kč
300 2 310 Kč 2 877 Kč 2 160 Kč 2 006 Kč 1 882 Kč 2 150 Kč

Schéma III + 100 SMS

Min. za měsíc Orig. Go Quatro Go Fun Go Oskarta Twist Standard Twist SMS
10 396 Kč 415 Kč 246 Kč 251 Kč 347 Kč 236 Kč
32 543 Kč 604 Kč 393 Kč 342 Kč 497 Kč 383 Kč
55 690 Kč 794 Kč 540 Kč 434 Kč 648 Kč 530 Kč
77 838 Kč 983 Kč 688 Kč 525 Kč 798 Kč 678 Kč
99 985 Kč 1 172 Kč 835 Kč 616 Kč 948 Kč 825 Kč
122 1 132 Kč 1 362 Kč 982 Kč 708 Kč 1 098 Kč 972 Kč
144 1 279 Kč 1 551 Kč 1 129 Kč 799 Kč 1 248 Kč 1 119 Kč
166 1 427 Kč 1 741 Kč 1 277 Kč 890 Kč 1 398 Kč 1 267 Kč
188 1 574 Kč 1 930 Kč 1 424 Kč 982 Kč 1 548 Kč 1 414 Kč
211 1 721 Kč 2 119 Kč 1 571 Kč 1 073 Kč 1 698 Kč 1 561 Kč
233 1 868 Kč 2 309 Kč 1 718 Kč 1 164 Kč 1 848 Kč 1 708 Kč
255 2 016 Kč 2 498 Kč 1 866 Kč 1 256 Kč 1 999 Kč 1 856 Kč
278 2 163 Kč 2 688 Kč 2 013 Kč 1 347 Kč 2 149 Kč 2 003 Kč
300 2 310 Kč 2 877 Kč 2 160 Kč 1 439 Kč 2 299 Kč 2 150 Kč

Schéma IV + 100 SMS

Min. za měsíc Orig. Go Quatro Go Fun Go Oskarta Twist Standard Twist SMS
10 396 Kč 406 Kč 246 Kč 265 Kč 346 Kč 236 Kč
32 543 Kč 575 Kč 393 Kč 388 Kč 494 Kč 383 Kč
55 690 Kč 745 Kč 540 Kč 511 Kč 642 Kč 530 Kč
77 838 Kč 914 Kč 688 Kč 634 Kč 789 Kč 678 Kč
99 985 Kč 1 083 Kč 835 Kč 757 Kč 937 Kč 825 Kč
122 1 132 Kč 1 253 Kč 982 Kč 880 Kč 1 085 Kč 972 Kč
144 1 279 Kč 1 422 Kč 1 129 Kč 1 003 Kč 1 233 Kč 1 119 Kč
166 1 427 Kč 1 591 Kč 1 277 Kč 1 126 Kč 1 380 Kč 1 267 Kč
188 1 574 Kč 1 761 Kč 1 424 Kč 1 249 Kč 1 528 Kč 1 414 Kč
211 1 721 Kč 1 930 Kč 1 571 Kč 1 372 Kč 1 676 Kč 1 561 Kč
233 1 868 Kč 2 099 Kč 1 718 Kč 1 495 Kč 1 824 Kč 1 708 Kč
255 2 016 Kč 2 269 Kč 1 866 Kč 1 618 Kč 1 971 Kč 1 856 Kč
278 2 163 Kč 2 438 Kč 2 013 Kč 1 741 Kč 2 119 Kč 2 003 Kč
300 2 310 Kč 2 607 Kč 2 160 Kč 1 864 Kč 2 267 Kč 2 150 Kč

Kolik toho umí předplacené karty

Pořadí Operátor Počet bodů
1. T-Mobile Twist 62
2. Eurotel Go 52
3. Oskar Oskarta 46

Jak volat nejlevněji

Ještě do nedávné doby nabízela nejlevnější volání kamkoliv a kdykoliv Oskarta dobíjená 1500 Kč kupony. To se ale změnilo. Největší rozdíl je vidět v případě, kdy voláte hlavně do T-Mobilu (schéma II), kde se prostě Oskarta již nevyplatí. Se situací také trochu „zamíchaly“ textové zprávy, které jsou u Oskarty dražší než třeba u Fun Go a nebo Twist SMS. To způsobilo, že v případech, kdy hodně posíláte SMS a málo voláte, se Oskarta nevyplatí a vyplatí se spíše Twist SMS nebo popřípadě Fun Go. Onu výhodnost při posílání většího množství textovek pak Oskarta dohání především na volání, které má ve všech případech levnější než oba zmíněné „SMS tarify.“ Ve schématu II se stovkou odeslaných textovek však ani to nestačí, neboť od jisté doby se začíná vyplácet tarif Twist Standard. Pokud byste odesílali větší množství textovek do sítě T-Mobile, pak by situaci mohl poměrně změnit také tarif Twist Extra, který zlevňuje volání a SMS do T-Mobilu.

Velmi zajímavé je ale na celém srovnání to, že v podstatě až na schéma III, kdy se nejvíce volá do sítě Oskar, zmizely téměř všechny propastné rozdíly mezi předplacenými kartami jednotlivých operátorů. Zatímco mezi Oskartou 1500 a druhým nejvýhodnějším předplaceným tarifem bývaly rozdíly po provolání 300 minut nejméně 400 Kč, tak nyní se tyto rozdíly pohybují mezi 50 až 300 Kč. To bude možná nutit některé uživatele přemýšlet také nad tím, co jim jednotlivé předplacené karty mohou nabídnout a hlavně to asi bude výrazně snižovat chuť uživatelů Go a Twistu měnit operátora kvůli ceně za volání.

Poznámka: Tarifním zvýhodněním FlexiSazba a tarifem Twist Extra se budeme zabývat v samostatném článku. Nemusíte se tedy bát, že byste o něco zůstali ochuzení.

Diskuze (75) Další článek: Samsung nabitý funkcemi? SGH-S100!

Témata článku: Operátoři, Vodafone, O2, T-Mobile, Předplacené karty, Předplacená karta, Karta


Určitě si přečtěte

RECENZE: Honor 10 drtí konkurenci nejen duhovými odlesky, ale i výbavou a cenou

RECENZE: Honor 10 drtí konkurenci nejen duhovými odlesky, ale i výbavou a cenou

** Honor 10 opět přichází se skvělým poměrem ceny a výkonu ** Za přijatelnou cenu nabízí bohatou ochutnávku ze světa nejlepších ** Nastávající tuctovost displejů s výřezem zahání zády s odlesky duhy

Jakub Vrbacký | 40

RECENZE: Nokia 6.1 a Android One mají trumfy, které z tabulky nevyčtete

RECENZE: Nokia 6.1 a Android One mají trumfy, které z tabulky nevyčtete

** Výrazně vyšší výkon ve srovnání s předchůdcem ** Čistý Android není pro každého, má ale svoje kouzlo ** Moderní pojetí klasiky bez zbytečných módních výstřelků

Martin Herodek | 14

Aplikace pro Android, bez kterých nedokážu žít [Jakub Vrbacký]

Aplikace pro Android, bez kterých nedokážu žít [Jakub Vrbacký]

** Donedávna jsem používal Windows 10 Mobile, změna bolela ** Co není na očích, neexistuje, takže mám jedinou plochu ** Důležitým pomocníkem je Nova Launcher s bohatým nastavením

Jakub Vrbacký | 31

RECENZE: Nokia 8 Sirocco — luxusně nepraktická

RECENZE: Nokia 8 Sirocco — luxusně nepraktická

** Vzhled na prvním místě, vše ostatní se musí podrobit ** Nejedná se však pouze o převlečenou Nokii 8, nabídne víc ** Za nevšední design platí samozřejmě jistou daň, a ne jednu **

Milan Měchura | 10

RECENZE: Huawei P20 Lite — odlehčená verze letošní špičky láká vzhledem i cenou

RECENZE: Huawei P20 Lite — odlehčená verze letošní špičky láká vzhledem i cenou

** Osvědčený recept Huawei v trochu modernějším střihu ** Výřez v displeji neruší ani zdaleka, jak by se mohlo zdát ** Odemykání obličejem je návykové a překvapivě dobře funguje

Martin Herodek | 35

RECENZE: Huawei P20 Pro — mistr nočního vidění

RECENZE: Huawei P20 Pro — mistr nočního vidění

** Špička portfolia Huawei nepřipouští žádné kompromisy ** Má atraktivní, zapamatovatelný design a spoustu výkonu ** Hlavním lákadlem je unikátní fotoaparát Leica se třemi objektivy

Jan Láska | 70

RECENZE: Honor View 10 — prvotřídní výkon za polovic

RECENZE: Honor View 10 — prvotřídní výkon za polovic

** Velmi zajímavý poměr cena/výkon ** Na špičku ztrácí jen v okrajových oblastech ** Správný mix užitečných technologií bez moderních výstřelků

Martin Herodek | 15