Lze odposlouchávat mobil nebo ne?

Poměrně nedávno se v jednom tištěném bulvárním deníku objevily informace, že odposlouchávání mobilních telefonů je běžná praxe a není v tom nic složitého. Je to skutečně pravda nebo jen honba za senzací?
Lze odposlouchávat mobil nebo ne?

Možné odposlouchávání mobilních telefonů je na stránkách časopisů i na obrazovkách některých televizních stanic poměrně oblíbené téma. Lidé jsou totiž ostražití a své soukromí si každý z nás úzkostlivě střeží a jakýkoli možný útok tak vnímáme jako velmi reálnou hrozbu. Vždyť každý ví, že mobilní telefony bylo možno skutečně odposlouchávat! Pravda, tehdy se jednalo o staré přístroje analogové mobilní sítě NMT, ale i tak.

Poznámka: Protože se budu snažit poměrně složité věci vysvětlit především laickým čtenářům, prosím zdatné techniky mobilních sítí,aby toto mé počínání omluvili.

Jak to dělají

Nejlepším začátkem jakéhokoli povídání o odposlouchávání našich mobilních telefonů je malá troška mobilní teorie. Při přihlašování mobilního telefonu k síti (obvykle ihned po svém zapnutí) se generují bezpečnostní kódy, s jejichž pomocí se šifruje veškerá komunikace mezi mobilním telefonem a základnovou stanicí. Tyto kódy se sítí nikdy nepřenášejí – vygeneruje si je každý účastník sám. Pokud se síť s telefonem na vygenerovaných kódech neshodne, odmítne jeho přihlášení.

Protože je každý přenos mezi mobilem a sítí kódován, je v současnosti nemožné tento hovor rozšifrovat. Pokud se tedy našemu špiónovi podaří odchytit náš hovor, nedokáže si poslechnout o čem mluvíme, protože každý hovor se přenáší digitálně – jako soubor jedniček a nul. Aby bylo nějaké zařízení schopno z těchto digitálních dat sestavit opět hlasový záznam, musel by znát použité šifrovací kódy. Protože se tyto kódy sítí nepřenášejí, nemá je špión šanci zjistit. Pro větší zabezpečení už tak bezpečného spojení se před každým novým hovorem generují kódy nové.

Zajímavost: Možná jste před časem zaslechli zprávu, že šifra A5, která se používá právě pro kódování mobilní komunikace, byla už prolomena. Ano, máte pravdu, ovšem šlo o prolomení tzv. hrubou silou – a i vzhledem k této skutečnosti nelze bez znalosti šifrovacího klíče použít tuto metodu pro rozkódování hovoru v reálném čase.

Jedna překážka za druhou

Přestože rozšifrování odposlechnutého hovoru není technicky proveditelné, hází mobilní síť špionovi nejeden klacek pod nohu. Ono totiž zaznamenat šifrovaný hovor není vůbec nic jednoduchého, protože i když se odposlouchávaný telefon nepohybuje (tzn. komunikuje pouze s jednou základnovou stanicí), mění v průběhu hovoru používanou frekvenci poměrně často. Stejně se chovají i ostatní mobilní telefony, které komunikují se stejnou stanicí – a těch může být až několik desítek. Náš špión by tedy musel být velmi dobře technicky vybavený – musel by odposlouchávat všechny hovory na všech kanálech (frekvencích) a později by musel složitou analýzou tyto hovory kompletovat.

Pokud se mobilní telefon pohybuje – například telefonujete v autě nebo v tramvaji – předávají si jej základnové stanice mezi sebou. Špión by tak musel „mít napíchnuté“ všechny základnové stanice podél vaší cesty, aby mohl vůbec získat kousíčky zakódovaných hovorů.

Přesto to lze!

Ano, opravdu existuje jeden způsob odposlechu mobilních hovorů – nemusíte dokonce nic dešifrovat. Tím nejjednodušším způsobem je požádat o pomoc mobilního operátora. Aby vám to operátor povolil, musíte být ve službách českých tajných služeb nebo Policie ČR a navíc k takovému odposlechu musí být vydáno soudní povolení na konkrétní osobu.

Diskuze (22) Další článek: Duel: vyplatí se Nokia 9210, nebo stačí 9110?

Témata článku: Ostatní, Mobil

Určitě si přečtěte