maCLOCK - účelné hodiny pro váš Palm

Aplikace maCLOCK pochází z dílny společnosti SymbioForge (např. Handy Pilot Font Editor). Jedná se o multifunkční aplikaci určenou pro správu času.
Aplikace maCLOCK pochází z dílny společnosti SymbioForge (např. Handy Pilot Font Editor). Jedná se o multifunkční aplikaci určenou pro správu času. Aplikace je velmi propracovaná a nabízí vám mimo jiné zobrazení sekundárního času, "Internetového" času, jednoduché stopky, možnost nastavení 3 alarmů, indikátor stavu baterie, možnost nastavení časového pásma a mnoho dalších příjemných funkcí.

Klepněte pro větší obrázekNa obrázku vidíte aplikaci maCLOCK v jejím standardním zobrazení. Ve žlutém proužku zobrazeném v horní části displeje naleznete jméno/města státu (viz. nastavení časových zón), datum, den v týdnu a v neposlední řadě pořadové číslo dne/týdne od začátku roku. Celému displeji vévodí digitální hodiny. Vedle času je zobrazen režim hodin (režim je standardně použit stejný jaký máte nastaven v aplikaci Prefs, můžete jej však změnit v nastavení). Čas může být zobrazován pomocí tří různých fontů, ze kterých si můžete vybrat v nastavení. Pod hodinami je zobrazen kalendář se zvýrazněným aktuálním dnem, a vpravo je zobrazena mapa světa znázorňující ve kterých světových částech je den a ve kterých noc. O něco níže je zobrazeno sekundární město/stát se svým aktuálním datem a časem. Tři políčka se symboly zvonku slouží k nastavení alarmů (viz. dále), řádek se symbolem budíku pod nimi zobrazuje informace o nejbližším nastaveném alarmu a zobrazuje, kolik času zbývá do jeho zaznění. V pravé spodní části displeje naleznete indikátor stavu baterie, ukázáním na něj vybíráte mezi zobrazením grafickým, procentuálním, či zobrazením hodnoty napětí. Ukázáním na tlačítko se symbolem "i" vyvoláte jednoduchou nápovědu.

StopkyStopky aktivujete pomocí položky "Timer" menu "Options" (volby). Kalendář s mapou světa jsou nahrazeny stopkami s tlačítky reset a start. Jedná se o jednoduché stopky, žádné nadstandardní funkce od nich nečekejte.

Zobrazení "Internetového" času aktivujete pomocí položky "Internet Time" z menu "Options" (volby). Jedná se o čas vytvořený společností Swatch. Tento čas je měřen v tzv. "Beats" (údery). Jeden "beat" (úder) má 86.4 sekund, jeden den má potom 1000 "beats". Tento čas je přepočítáván podle času, který máte nastaven na svém Palmu a závisí na zvoleném časovém pásmu.

nastaveníAplikaci nastavíte vybráním položky "Preferences" (nastavení) z menu "Options" (volby). Můžete zde nastavit odmlku při odložení alarmu, automatické odložení alarmu, počet odložení alarmu, zda má aplikace při svém spuštění aktivovat podsvětlení displeje či nikoliv, znemožnit vypnutí Palmu (tato položka umožňuje majitelům Palmů s akumulátory nechat Palm stále zapnutý v kolébce a využívat jej jako stolní hodiny) a nastavení fontů kterými bude zobrazován čas (na výběr máte ze tří fontů - "Times Font", "Euro Font" a "Glasten Font").

nastaveníAby aplikace správně ukazovala čas, je nutno nastavit správné časové pásmo. Učiníte tak užitím položky "Time Zones" z menu "Options" (volby). Zobrazí se okno "Time Zone Settings" (nastavení časových pásem). Můžete zde nastavit časová pásma pro primární i sekundární zobrazovaný čas a jména měst/států která budou zobrazena, nastavit 30 minutovou odchylku, zapnout či vypnout letní čas a nastavit, zda má aplikace používat formát data a času podle vašeho nastavení v aplikaci Prefs, použít am/pm režim či režim 24 hodinový. Správné časové pásmo pro naši republiku je GMT+1 (Paris, Berlin, Arni).

BudíkUkázáním na některé z políček se symbolem zvonku se zobrazí okno pro nastavení alarmu. Čas zadáte, ukážete-li tužkou do příslušných políček a nastavíte jej tlačítky "+" a "-". Poté vyberte dny ve kterých má alarm zaznít označením jejich políček a nastavte k alarmu poznámku. Na řádku "Sound" vyberte zvuk alarmu (na výběr máte z devíti zvuků nepočítaje zvuk systémový, mezi nejzajímavější patří položka "Morse Alarm Text", která převede text alarmu do morseovy abecedy), na řádku "Rings" (zvonění) nastavte kolikrát se bude zvukové upozornění opakovat, a u "Pause" nastavte pauzu mezi jednotlivými upozorněními. Ke každému alarmu je možno přiřadit jednu ze tří akcí - "Light" - aktivuje podsvětlení displeje, "Lock" - zablokuje Palm (pozor - na tuto položku nespoléhejte nemáte-li Palm OS 4 - viz. můj článek o bezpečnosti dat na Palmech) a "Off" - vypne Palm. Zvuk alarmu si můžete poslechnout ukázáním na tlačítko "Test". Po nastavení všech parametrů ukažte na tlačítko se symbolem zvonku a nápisem "On" (aktivujete tím alarm) a ukažte na tlačítko OK.

maCLOCK je velmi zdařilou aplikací s pěkným uživatelským rozhraním (GUI), jednoduchým ovládáním a řadou funkcí. Přesto má však své chyby, jako například jen velmi strohou nápovědu. Pokud hledáte elegantní aplikaci pro správu času, pak je maCLOCK určena právě pro vás. Hledáte-li však ještě více funkcí, poohlédněte se jinde.

Závěrečné hodnocení:

+ příjemné uživatelské rozhraní
+ přehledné zobrazení
+ kalendář
+ mapa světa
+ propracované nastavení alarmů
+ zobrazování času zbývajícího do zaznění alarmu
- možnost nastavení pouze 3 alarmů
- stopky jsou pouze jednoduché, bez dalších funkcí
- strohá nápověda
- velikost (aplikace po instalaci zabírá 98 kB RAM)
- cena (11.95$)
MaCLOCK verze 1.5X
Shareware - 11.95$
Autor: SymbioForge
Zdroj: Palmgear H.Q.
Aplikace po instalaci zabírá 98 kB RAM.<P>Testováno na Palm IIIx, Palm OS 3.5.2.

Váš názor Další článek: Oskar business: levnější volání pro firmy a další výhody

Témata článku: Palm, Zaznění, Účel, MAC

Určitě si přečtěte