Mobil vám zjistí název písničky

Už se vám někdy stalo, že jste slyšeli z rádia skvělou písničku, ale nedozvěděli se od moderátora její název? Nevadí, v blízké budoucnosti si budeme názvy zjišťovat pomocí mobilního telefonu.
Mobil vám zjistí název písničky

Jistě se vám již někdy stalo, že jste v rádiu zaslechli skvělou písničku, ale moderátor vám nesdělil interpreta ani název skladby? Z vlastní zkušenosti mohu říci, že absence informací je přímo úměrná mému zájmu o libozvučnou písničku. Tímto problémem se začali zabývat i u Philipsu. Výsledkem je velmi důmyslný systém, který označí každou písničku pro nás neslyšitelným „číslem“. Proč ale píšeme o takové věci na Mobilmáníi? Inu – název písničky si totiž zjistíme pomocí mobilního telefonu.

Stačí zavolat

Celé to bude fungovat následovně: Při poslechu rádia zavoláte na dané číslo (s největší pravděpodobností na číslo vašeho operátora) a pak přiložíte mikrofon mobilního telefonu na tři sekundy k reproduktoru rádia. Databáze na straně operátora vyhodnotí záznam a formou textové zprávy obdržíte název autora, popřípadě skupiny, název alba a další podrobnosti. Nemusíme se omezovat jen na rádio, rozeznat bude možno i skladby s cd, televizoru či minidisku.

Každého asi napadne, že identifikace skladeb nebude probíhat způsobem hrubého porovnávání třísekundového záznamu se všemi písničkami v databázi. Tento způsob by byl nepraktický po mnoha stránkách (velká náročnost paměti na databází a hlavně rychlost, s jakou by se vzorek porovnával se všemi písničkami, také přesnost by zřejmě nebyla stoprocentní). Podstata celého systému tkví v jedinečnosti každé skladby. Značka však není „viditelná“ ale spíše „slyšitelná“. Tvoří ji třiatřicet vedle sebe uspořádaných frekvenčních pásem, které se od sebe liší svou sílou. Změřením síly každého z nich si systém vytvoří jedinečnou kombinaci, kterou uloží do databáze. Vyhledání skladby na základě této kombinace je pak jednoduché a časově nenáročné.

Dočkáme se?

Tuto otázku bychom měli položit spíše našim operátorům, jejíž podpora je pro realizaci nezbytná. Myslím, že zavedení celého systému by neměla být operace příliš náročná a/nebo finančně nákladná. Navíc by si mohli operátoři přivydělat slušnou korunku. Vezmeme-li v potaz, že Ježíškova linka Paegasu slaví úspěchy, věřím, že by si uživatelé oblíbili i tuto zajímavou a hlavně, na rozdíl od výše zmiňované, smysluplnou službu. Důležitá je také otázka ceny. Rozumná by se zdála tak hranice dvou korun. Ovšem čím méně, tím samozřejmě lépe. A co vy? Využívali byste této služby? Kdy si myslíte, že naši operátoři tuto službu uvedou?

Diskuze (13) Další článek: Čtenářské zkušenosti s mobilem Siemens ME45

Témata článku: Mobil, Důmyslný systém, Název


Určitě si přečtěte