Mobilní záhady: proč přijde SMS i během hovoru

Co stojí na pozadí prostého odeslání SMS? Jaktože se textovky nepřetlačují s datovým, ani hlasovým hovorem?
Mobilní záhady: proč přijde SMS i během hovoru

Když mobilem s někým hovoříte, nikdo jiný se vám už zpravidla nedovolá nebo si vyslechne něco o tom, že „účastník právě hovoří“. Pokud vám ale dotyčný pošle SMS, není sebedelší hovor žádnou překážkou a zpráva k vám bez problémů dorazí. Jak je to možné? Prostě není kanál jako kanál.

Klepněte pro větší obrázek
Tento článek vyšel v květnovém čísle časopisu Mobility

Kmitočtové pásmo systému GSM se dělí na určitý počet dílčích pásem, tzv. rádiových kanálů. Ty jsou pak ještě dále rozděleny v čase na dalších osm kanálů. Kanálům, které takto vzniknou, se říká kanály fyzické. Jde o skutečné přenosové kanály, které se přidělují mobilním účastníkům.

Kromě fyzických kanálů rozlišujeme také kanály logické. Ty sdružují informace, které spolu svým charakterem logicky souvisejí. Rozeznáváme tak logické kanály provozní a kanály signalizační. Logické kanály se potom podle přesně definovaných pravidel sdružují do kanálů fyzických. Danému procesu se odborně říká mapování logických kanálů do kanálů fyzických.

Provozní kanály jsou určeny k přenosu digitalizovaných hovorů nebo uživatelských dat, tedy např. při GPRS spojení, kdy je dokonce jednomu mobilnímu telefonu přiděleno několik provozních (a tedy i fyzických) kanálů. Signalizační kanály jsou pak určeny pro přenos režijních dat sítě.

Signalizační kanály se používají pro zajištění provozu mobilní komunikace v síti GSM. Základnové stanice v signalizačních logických kanálech posílají informace, které jsou důležité pro orientaci mobilního přístroje v síti. Patří mezi ně např. kód země, sítě a oblasti, ve které se daný mobilní telefon právě nachází, dále je zde údaj o kmitočtové korekci (kvůli přesnému naladění na kanál) a o korekci výkonu (regulace vysílacího výkonu na nutné minimum) a také signál časové synchronizace. Mobilní telefon využívá signalizační kanály při přístupu do sítě a při žádosti o hovor nebo některou jinou službu. Pomocí těchto kanálů se řeší třeba i předávání pohybujícího se účastníka mezi jednotlivými základnami.

Krátké textové zprávy podpírá robustní architektura

Signalizační informace slouží i k zajištění služeb mobilní sítě, a probíhají tedy mezi základnou a mobilem, třeba i když právě hovoříte. A právě signalizačními kanály se mj. přenášejí standardně i textové zprávy. Zde je tedy důvod, proč je možné přijímat textové zprávy i během hovoru nebo třeba při právě probíhajícím spojení přes GPRS.

Textové zprávy jsou také v GSM síti směrovány jinam než klasické hovory. Zprávy SMS procházejí při zpracování v síti speciálním centrem označovaným SMSC, který se stará o jejich směrování a který obstarává i uschování SMS v případě nedostupnosti uživatele. Signalizační informace se v předepsaných intervalech zařazují do přidělených časových úseků (timeslotů) mezi provozní kanály obsahující hovor či data. Při probíhajícím hovoru se blok signalizace zařazuje zpravidla jednou za 26 timeslotů.

Pro operátory je provoz krátkých textových zpráv z mnoha důvodů výhodný. Kromě jiného i proto, že probíhá právě servisními kanály, které fungují vždy a jsou provozně podstatně méně nákladné než třeba klasický hovor. Zprávy SMS se také na rozdíl od hovorů běžně nešifrují.

Diskuze (19) Další článek: GooSync: synchronizace pro mobil a Google Calendar

Témata článku: Ostatní, SMS, Rádiový kanál, Hovor, Mobil, Nutné minimum

Určitě si přečtěte