Modrý zub, jak ho neznáte

Bluetooth je jednoduchá a snadno použitelná technologie. Umí ale mnohem více, než přenášet obrázky, hudbu a video.

Tento článek zamíříme směrem k možným i nemožným způsobům použití čím dál rozšířenější technologie bluetooth, ponecháme stranou obsáhlý popis vzniku a celou historii. Nedozvíte se tak například, že název technologie byl zvolen podle jména vikingského krále z desátého století, Haralda Bluetootha. Dokonce i technická fakta tentokrát omezíme jen na několik základních údajů. Tedy: Bezdrátová technologie bluetooth spadá do kategorie osobních počítačových sítí. Od počátku v roce 1998 prošla technologie několika vývojovými stupni.

Přes první a ještě problematické verze 1.0 a 1.0B se technologie dostala ke stadiu 1.1. Po něm následovala v současnosti nejvíce využívaná verze s označením 1.2. Tato vývojová verze bluetooth dosáhla zatím největšího rozšíření, implementuje se do naprosté většiny zařízení. Od té doby vznikla ještě verze bluetooth 2.0 EDR (zkratka anglického Enhanced Data-Rate), která umí oproti bluetooth 1.2 trojnásobně zvýšit rychlost přenosu dat, tedy z původního maxima 721 kb/s až na 2,1 Mb/s. Zatím poslední verzí je pak bluetooth 2.1 s dalšími vylepšeními.

Klepněte pro větší obrázek Klepněte pro větší obrázek 

Modrý zub z profilu

Bezdrátová komunikační technologie bluetooth se může v praxi chovat mnoha způsoby a vyznačovat se různými vlastnostmi. Podle toho se dá použít k mnoha různým účelům, z nichž řada je těch velmi málo známý či takřka vůbec nevyužívaných.

Klepněte pro větší obrázek Klepněte pro větší obrázek Klepněte pro větší obrázek
Toto a mnohé další lze připojit přes bluetooth

K těm dobře známým použitím patří připojení sady handsfree, sériové spojení mobilního telefonu s počítačem nebo třeba bezdrátové předávání obrázků či hudby. Těmito příklady ale možnosti bluetooth zdaleka nekončí. Technologie má mnoho dalších zajímavých možností. Způsob použití bluetooth se rozlišuje takzvanými profily. V podstatě jde o to, že standard bluetooth jako celek se skládá z celé řady dílčích protokolů, určených k provádění různých specifických operací. Protokoly se dle charakteru činnosti sdružují do vrstev. Takovému úhlu pohledu se říká vrstvový model.

Když si představíme na sobě poskládané vrstvy fiktivního modelu, každá z nich bude obsahovat svoji skupinu protokolů. A právě výše zmíněné profily bluetooth předepisují, které protokoly se z té které vrstvy použijí. Konkrétní profil si tedy lze jednoduše představit jako lámaný svislý řez vrstvami modelu. Profily tedy nedefinují žádné nové funkce nebo vlastnosti bluetooth. Pouze určují, které části z celé specifikace se při dané službě využijí. Z pohledu koncových zařízení profily v podstatě definují to, jaký druh dat a jakým způsobem se bude při komunikaci přenášet.

Třináct statečných

Specifikace bluetooth 1.1 obsahuje celkem třináct dílčích profilů. Tím základním a nejdůležitějším je profil GAP (Generic Access Profile), z něhož v podstatě vycházejí všechny ostatní protokoly. Přísně vzato všechny bluetooth profily obsahují vlastnosti tohoto základního profilu a doplňují je navíc o sadu dalších vlastností a funkcí.

Klepněte pro větší obrázek 
Schéma specifikace bluetooth

Profil GAP má na starosti dvě procedury, které tvoří základ bluetooth komunikace. Je to vyhledávání okolních bluetoothových zařízení a pak také následný proces propojení se s nalezenými objekty. Na základní profil GAP navazuje další, který se stará o zjištění služeb a funkcí, jimiž nově nalezené zařízení disponuje. Označuje se SDAP (Service Discovery Aplication Profile).

Hojně používaný a důležitý je také profil GOEP (Generic Object Exchange Profile), který slouží k výměně obecných datových objektů mezi zařízeními. Z něj vycházejí další tři profily, které mnoho uživatelů v praxi využívá. Je to jednak OPP (Object Push Profile) pro rozesílání elektronických vizitek jiným zařízením, dále je to FTP (File Transfer Profile) k přenosu datových souborů a do třetice SP (Synchronization Profile). Díky němu si můžete přes bluetooth svůj kalendář a adresář v mobilu synchronizovat třeba s notebookem.

Jedním z velmi významných profilů, z něhož pak některé další profily vycházejí, je SPP (Serial Port Profile). Protokol totiž umí vytvořit přes bluetooth sériové spojení mezi dvěma zařízeními. Sestavená vazba je emulací klasického kabelového spojení přes rozhraní RS-232, přičemž rychlost přenášených dat je až 128 kb/s. Díky existenci tohoto profilu lze mezi sebou rychle propojit notebooky v kanceláři nebo třeba i na chodbě a sdílet data bez nutnosti natahovat dráty. Na funkcích a vlastnostech SPP staví další z profilů HP (Headset Profile), který zajišťuje komunikaci například mezi rádiem a bezdrátovými sluchátky. Tím jsme zavadili o další velice časté použití bluetooth. Pozor ale, tento profil se netýká handsfree sad pro telefonování, k těm se dostaneme až dále.

Dalším ze zajímavých profilů je méně známý CTP (Cordless Telephony Profile), který umožňuje využívat bluetooth zařízení na způsob bezdrátového telefonu. Tento profil také určuje, jak se má takové zařízení chovat v případě, že nalezne ve svém dosahu Bluetooth základnu. S tím úzce souvisí další profil s příznačným názvem Intercom Profile (IP), který dovoluje dvěma telefonům komunikovat přímo mezi sebou bez jakékoli účasti dalších prvků sítě. Klasické mobily tyto možnosti nenabízejí, ale nakonec proč taky – dosah jejich bluetooth signálu takové využití ani příliš nedovoluje. Profil DNP (Dial-up Network Profile) slouží typicky ke spojení počítače a mobilního telefonu při vytáčeném připojení k internetu přes mobilní telefon. Podobnou funkci má i profil FP (Fax Profile), který má ale na starost práci s faxovými zprávami. Do kompletu všech základních profilů ještě zbývá profil LAN (LAN Access Profile), který slouží pro připojení koncových zařízení do lokálních sítí přes bluetooth rozhraní.

Když třináct nestačí

Kromě jedenácti základních profilů zmíněných výše existují ještě další novější profily, z nichž některé jsou ještě ve stádiu vývoje. Mezi ty nejzajímavější z nich patří jistě HID (Human Interface Device Profile), jenž specifikuje použití zařízení ovládaných člověkem. Tedy jinak řečeno např. propojení bezdrátové myši nebo klávesnice s počítačem, popř. mobilním zařízením. Pokud píšete na bezdrátové klávesnici a pohybujete bezdrátovou myší, pomocníkem je vám s největší pravděpodobností bluetoothový profil HID. Mobily, jež umí použít HID, dovolují používat externí bezdrátovou klávesnici pro pohodlnější psaní.

Užitečný je i profil AVRCP (Audio/Video Remote Control Profile). Využijete jej, pokud chcete dálkově ovládat zařízení pro přehrávání zvuku a obrazu. Dovoluje vyslat z ovladače, kterým může být třeba PDA nebo mobil, přes bluetooth pokyn třeba k nastavení hlasitosti, nastavení obrazu, popř. funkce Play nebo Stop. Označení HFP (Hands-Free Profile) souvisí se snad nejznámějším současným využitím technologie bluetooth. Profil HFP dovoluje připojit a používat sadu handsfree. Právě tento profil je tedy využíván třeba při telefonování v autě.

S bezdrátovým přenosem zvuku přes bluetooth souvisí také profil A2DP (Advanced Audio Distribution Profile). Ten je určen pro přenos dvoukanálového stereo zvuku, což lze využít pro přenos hudby z mobilního telefonu či přehrávače MP3 do bezdrátových sluchátek nebo třeba do HiFi soustavy s vestavěným bluetooth. Tak jako se A2DP stará o přenos zvuku, přenos videa v podobném duchu zajišťuje profil VDP (Video Distribution Profile). Oba profily pak spadají pod základní profil GAVDP (General Audio/Video Distribution Profile), jehož vlastností pro svoji činnost využívají.

Do rozšířené skupiny profilů patří i BPP (Basic Printing Profile), který je určen k propojení přenosných zařízení (notebook, PDA, mobil) s bluetoothovou tiskárnou. Pomocí profilu BPP je možné jen přijít do dosahu tiskárny, spojit se s ní a poslat obrázek z fotomobilu. Zajímavý je také profil BIP (Basic Imaging Profile), který slouží k transportu obrázků. S jeho pomocí lze přenášet fotografie z bluetooth fotoaparátu do počítače nebo prohlížet si fotografie ve fotoaparátu vzdáleně na mobilu. Stačí jen být v dosahu signálu a mít podporu tohoto profilu.

Karta SIM na dlani

Podrobněji stojí za to zaobírat se profilem SAP (SIM Access Profile). Je zajímavý tím, že umožňuje přes bluetooth vzdálený přístup přímo ke kartě SIM a dovoluje také ovládání jejích funkcí a parametrů. Zdánlivě neužitečná vlastnost v sobě skrývá velice pestrou paletu možností.

Profil je určen stručně řečeno pro přístup k SIM kartě přes rozhraní bluetooth. SIM karta musí být pochopitelně uložena v zařízení, které profil podporuje, nejčastěji tedy v některém z novějších mobilních telefonů. Výrobci naštěstí s podporou tohoto profilu příliš neváhají. Jiné zařízení s podporou profilu SAP má pak prostřednictvím bluetooth přístup k informacím, které jsou na SIM kartě uloženy. Toto zařízení pak může zacházet s informacemi ze SIM stejně, jako by bylo k telefonu připojeno přes kabel. Díky tomu může být ze SIM karty například zkopírován seznam kontaktů do jiného zařízení, které obsahuje GSM modul, a ten pak přebírá kontrolu nad datovou a hlasovou komunikací. Možných využití je ale mnohem více.

SAP pracuje systémem klient – server, a to ve dvou možných scénářích. První z nich platí pro případ, kdy má SIM kartu k dispozici pouze server. Tehdy zahájí navazování spojení klient neboli nějaké jiné zařízení začíná navazovat spojení třeba s vaším mobilním telefonem. Ve druhém případě mají svoji SIM kartu obě komunikující zařízení a sestavení spojení mohou začít kterákoli ze stran.

Protože se otevřeným rádiovým prostředím přenášejí citlivé informace z karty SIM, je nasnadě také otázka zabezpečení přenášených informací. Před každým navazováním spojení proto probíhá ověřování totožnosti. Informace, které putují přes bluetooth, jsou navíc zabezpečeny šifrováním.

Možných využití profilu SAP se dá vymyslet celá řada. Dobře je ilustruje třeba bluetoothová pevná handsfree do automobilu Nokia 610 Car Kit. Zařízení umí samo rozpoznat konkrétní telefon a spojit se s ním. Modul pak od telefonu díky SAP přebere veškerou aktivitu na sebe a stará se o všechny funkce samostatně. Zde je třeba si uvědomit, že na rozdíl od klasických handsfree je toto zařízení běžný telefon, nikoli pouze hlasitá reprodukce hovoru. Při vystupování z automobilu se modul od telefonu odpojí a mobilní telefon opět přebírá všechny funkce.

Sada obsahuje displej pro instalaci na palubní desku či přední sklo, speciální ovládací modul, mikrofonu, reproduktor a rádiový modul. Na displeji se zobrazují veškeré údaje, podobně jako na mobilním telefonu. Pomocí ovladači lze během jízdy jednou rukou listovat v telefonním seznamu, odeslat třeba přednastavenou textovou zprávu nebo si na displeji přečíst příchozí SMS. Zajímavostí je, že sada má paměť pro dva uživatelské datové profily včetně kontaktů, hlasových záznamů a osobního nastavení. To je pro případ střídání řidičů nebo pokud používá majitel dva mobilní telefony. Do budoucna se mluví i o dalších možných funkcích těchto automatických automobilových telefonů, z nichž zajímavé je třeba automatické volání o pomoc při aktivaci airbagů.

Další z možných a často diskutovaných použití SAP je placení prostřednictvím mobilů s bluetooth. Pak by stačilo za horkého léta přijít k automatu s nápoji, několikrát stisknout tlačítka na mobilním telefonu, provést pomocí bluetooth platbu a zboží vypadne z automatu připravené k odebrání. Takový styl placení by pochopitelně nemusel zůstat jen u nápojových automatů. Hovořilo se i o využití SAP v oblasti medicíny. Na kartu SIM by se ukládaly údaje o aktuálním zdravotním stavu, které by bylo možné při návštěvě lékaře nebo třeba při nehodě vždy automaticky pomocí speciálního přístroje přečíst. Při každé prohlídce nebo vyšetření by se zjištěné údaje na SIM kartu zapsaly. Karta SIM by se tak stala přenosným zdravotním průkazem.

Přehršle možností

Další možností je pomocí tohoto profilu řešit různé docházkové systémy, které zároveň využívají i poměrně krátký dosah bluetooth. Zajímavá je také možnost vzdáleně měnit různá nastavení mobilního telefonu. Třeba při příchodu na jednání nebo do kina se mobilní telefon automaticky přenastaví do tichého režimu. Na závodech nebo na fotbalovém zápase se na displeji vašeho mobilu mohou zobrazovat aktuální výsledky či statistické údaje. V metru při čekání na vůz si můžete na displeji přečíst různé novinky, při průjezdu městem se při zastavení na semaforu ukáže aktuální dopravní situace.

Jak je vidět, technologie bluetooth má mnoho tváří a je využitelná mnoha různými způsoby, což dokládá zejména SIM Access profil, jehož využití by se dala vymyslet celá řada. Spousta aplikací na svůj pravý čas teprve čeká. Pokud by se ale tyto aplikace měly do budoucna ujmout ve větší míře, bude nejprve třeba důkladně prověřit a zajistit bezpečnost údajů na kartě SIM a ošetřit tato mnohdy citlivá data proti možnému zneužití. Neméně důležité pak bude přesvědčit o užitečnosti takových aplikací výrobce zařízení a samozřejmě také uživatele.


Klepněte pro větší obrázek 
Tento článek vyšel v časopise Mobility

Diskuze (3) Další článek: O2 Internet Mobil: Sleva 50% na tři měsíce

Témata článku: Ostatní, Vývojová verze, BIP, Vyšetření, Nápojový automat, Zub, Bluetooth signál, Největší rozšíření, Hlasitá reprodukce, Osobní nastavení, Krátký dosah


Určitě si přečtěte