Paegas: nové všeobecné podmínky ku prospěchu?

Nové všeobecné podmínky RadioMobilu, které budou platit od začátku července, jsou trošku kontroverzní. Umožní vám např. odstoupit beztrestně od smlouvy, a to i na dobu určitou.
Paegas: nové všeobecné podmínky ku prospěchu?
Společnost RadioMobil, a. s., se rozhodla změnit k 1. červenci 2001 své Všeobecné podmínky. O tom, v čem spočívají hlavní změny vám nyní přinášíme náš článek. Nové Všeobecné podmínky obdrželi všichni stávající zákazníci poštou pokud se tomu tak nestalo nebo pokud se jedná o zákazníky předplacené služby Twist, tak si je mohou vyzvednout v kterékoliv autorizované prodejně společnosti RadioMobil, a. s.

Práva a závazky Účastníka (článek 3)

Do nových podmínek přibila klauzule v článku 3.3.1 říkající toto: „Účastník je oprávněn umožnit třetím osobám užívat za úplatu Služby poskytované RadioMobilem pouze na základě předchozího výslovného souhlasu RadioMobilu.“ Tento článek je platný i pro uživatele služby Twist.

Úprava platebních podmínek (článek 5)

Článek 5.1 prodlužuje dobu zúčtovacího období z původních 31 na maximálně 35 dnů.

Opatření proti zneužití Služeb (článek 7)

Do nových Všeobecných podmínek přibyl nový článek řešící problematiku ztráty, odcizení či poškození SIM karty. Rovněž je zde také řešen problém vyzrazení některého z kódů PUK (Personal Unblocking Key), který si uživatel nemůže sám změnit. Kód PUK potřebujete např. tehdy, když zadáte po zapnutí vašeho telefonu třikrát nesprávně kód PIN.

Zpracování osobních údajů Účastníka (článek 9)

Tento článek je pravděpodobně tou nejkontroverznější částí nových Všeobecných podmínek. Dle vyjádření RadioMobilu byla změna Všeobecných podmínek způsobena zákonem 101/2000 Sb. o ochraně osobních údajů. Tento zákon ovšem vstoupil plně v platnost již 1. prosince 2000! Kromě toho ani EuroTel ani Oskar své Všeobecné podmínky nemění.

V článku 9 se mimo jiné o používání osobních údajů zákazníků společností RadioMobil, a. s., píše:

Článek 9.1: „RadioMobil vede aktuální databázi Účastníků, případně uživatelů telekomunikační sítě obsahující jejich osobní a jiné dále specifikované údaje. Tyto údaje je RadioMobil oprávněn zpracovávat v souladu s platnými právními předpisy pro účely poskytovaní telekomunikačních služeb a služeb s nimi souvisejících, jakož i pro marketingové a obchodní účely RadioMobilu.

Článek 9.3: „…Účastník dále souhlasí s tím, že RadioMobil může tyto údaje předávat pro další zpracování a využití třetím subjektům uvedeným v čl. 9.2 těchto Všeobecných podmínek pro účely uvedené v tomto článku a že třetí subjekty uvedené v čl. 9.2.5 a 9.2.6 těchto Všeobecných podmínek mohou tyto údaje poskytovat dalším subjektům pro účely, pro které byly RadioMobilem těmto třetím subjektům poskytnuty…“

Článek 9.2: „RadioMobil je oprávněn údaje dle čl. 9.1 těchto Všeobecných podmínek zpřístupnit:“

Článek 9.2.5: „třetím subjektům pro účely ověřování a hodnocení platební morálky a důvěryhodnosti Účastníka a provozování s tím souvisejících registrů.“

Článek 9.2.6: „jiným subjektům v případech stanovených obecně závaznými právními předpisy.“

V případě, že si nebudete přát, aby RadioMobil s vašimi osobními údaji nadále nakládal (na to máte právo ze zákona 101/2000 Sb.), tak vám dle článku 9.3, který praví: „Odvolá-li Účastník svůj souhlas se zpracováním svých osobních údajů, je RadioMobil oprávněn vypovědět Účastnickou smlouvu,“ může být vypovězena vaše Účastnická smlouva.

Změny ohledně reklamací (článek 12)

Článek 12.4.1 prodloužil dobu, kdy může Účastník podat reklamaci na dobu 2 měsíců od doručení Vyúčtování ceny za poskytnutou Službu.

Článek 12.4.2 naopak zkrátil dobu na vyřízení reklamací týkajících se jiných závad na dobu 3 dnů ode dne, kdy se Účastník o závadě dozvěděl nebo dozvědět měl či mohl.

Článek 12.5.1 zkrátil dobu, kterou má RadioMobil na vyřízení reklamace vyúčtované ceny na 30 dnů, pokud vyřízení reklamace nevyžaduje projednání se zahraničním provozovatelem, kdy musí být reklamace vyřízena do 60 kalendářních dnů.

Platnost a účinnost Účastnické smlouvy (článek 12)

V původních Všeobecných podmínkách se tato problematika řešila v článku 14. V nových podmínkách se upravuje především vypovězení účastnické smlouvy z důvodu změny Všeobecných podmínek a Ceníku služeb.

Účastník je oprávněn Účastnickou smlouvu písemně vypovědět v následujících případech: Článek 14.2.2: „Během 20 kalendářních dnů ode dne zveřejnění změny Všeobecných podmínek, pokud není tato změna způsobena změnou legislativy, a to s výpovědní lhůtou 15 kalendářních dnů.“

Článek 14.2.3: „Během 20 kalendářních dnů ode dne zveřejnění změny Ceníku služeb, pokud změna spočívá ve zvýšení ceny Služby poskytované Účastníkovi, a to s výpovědní lhůtou 15 kalendářních dnů.“

Původní Všeobecné podmínky však umožňovaly dle článku 14.2.2: vypovědět Účastnickou smlouvu, a to písemně v následujících případech: „během 20 kalendářních dnů od oznámení změny Všeobecných podmínek a Ceníku Služeb RadioMobilu, s výpovědní lhůtou 15 kalendářních dnů, která počíná běžet dnem doručení účastníkova oznámení o jeho výpovědi RadioMobilu.“ Toto ustanovení vám tedy v případě nesouhlasu s novými Všeobecnými podmínkami umožňuje od 1. 7. 2001 vypovědět ve stanovené lhůtě vaši Účastnickou smlouvu, a to i v případě, že máte smlouvu na dobu určitou. Toto tvrzení nám potvrdilo i tiskové oddělení společnosti RadioMobil, a. s. Kromě toho by se dalo čistě teoreticky také uvažovat o tom, že podle starých Všeobecných podmínek, lze Účastnickou smlouvu také vypovědět v případě zlevnění Služeb (např. při změny ceny za volání do hlasové schránky).

Podmínky pro poskytování předplacených služeb (článek 16)

Nově také Všeobecné podmínky řeší problematiku předplacené služby Twist. Zákazníci, kteří tuto službu využívají, si mohou Všeobecné podmínky vyzvednout u kteréhokoliv autorizovaného dealera Paegas.

Podmínky poskytování veřejné telefonní služby prostřednictvím pevné telekomunikační sítě (článek 17)

V tomto článku stanoví RadioMobil podmínky, které mu v budoucnu umožní rozšířit své služby o služby pevné telekomunikační sítě.

Změna Všeobecných podmínek a jejich platnost, změna jiných smluvních podmínek (článek 18)

Zde stojí za zmínku článek 18.3., kde se uvádí: „RadioMobil je oprávněn měnit rozsah, kvalitu a ceny služeb, případně ukončit poskytování stávajících služeb z důvodu inflace, zavedení nových služeb, změny podmínek na trhu telekomunikací, zkvalitnění sítě, vývoje nových technologií, apod. Služby, jejichž poskytování bylo ukončeno, se Radiomobil zavazuje nahradit zavedením jiných, obdobných služeb, je-li to technicky a ekonomicky možné.“

Možný výklad tohoto článku nechávám na laskavém čtenáři.

Zrušení smlouvy na dobu určitou

Pokud nesouhlasíte s novými Všeobecnými podmínkami společnosti RadioMobil, a. s., tak můžete v období od 1. 7. 2001 vypovědět vaši Účastnickou smlouvu s odvoláním se na bod 14.2.2 původních Všeobecných podmínek, a to i v případě, že máte Účastnickou smlouvu na dobu určitou. Toto vyjádření nám poskytlo přímo tiskové oddělení společnosti RadioMobil, a. s.

Trochu jiné (spíše dosti podstatně odlišné) byly informace, které jsme obdrželi od infolinky Paegas (4603), kde jsme se buď dozvěděli, že to není možné, protože to je změna vyvolaná změnou legislativy, na čemž dle starých Všeobecných podmínek vůbec nezáleží a nebo že Účastnickou smlouvu můžeme vypovědět ihned, což nelze. Někteří z operátorů infolinky se dokonce pokoušeli polemizovat o možném výkladu zejména článku 9, který se snažili odlehčit a vyložit jej způsobem typu: „Co tím chtěl básník říci.“ Někteří operátoři se nám dokonce snažili vysvětlit, že jsme to „špatně“ pochopili. Drobný problém je v tom, že co je psáno, to je dáno a je to pro obě strany závazné, i když operátor třeba tvrdí, že to bylo myšleno úplně jinak.

Na závěr bych uvedl pravděpodobně nejkurióznější výklad jednoho z operátorů infolinky, který tvrdil, že změna Všeobecných podmínek je vyvolána novým Telekomunikačním zákonem, který je teprve projednáván na půdě Poslanecké sněmovny a má vstoupit v platnost až 1. července 2001.

Poznámka: Tento článek z pochopitelných důvodů obsahuje pouze úryvky z nových Všeobecných podmínek společnosti RadioMobil, a. s. Všeobecné podmínky v plném znění můžete najít přímo na prodejních místech společnosti RadioMobil, a. s. Dokument, který platí v současnosti, je k dispozici na webu. Článek rozhodně neobsahuje všechny změny ve Všeobecných podmínkách výše jmenované společnosti a snaží se pouze poukázat na některé důležité z nich.

Diskuze (8) Další článek: Oskar pro firmy: ceny, nabídky

Témata článku: Operátoři, T-Mobile, Následující případ, Paegas, Účastnická smlouva


Určitě si přečtěte

RECENZE: Nokia 6.1 a Android One mají trumfy, které z tabulky nevyčtete

RECENZE: Nokia 6.1 a Android One mají trumfy, které z tabulky nevyčtete

** Výrazně vyšší výkon ve srovnání s předchůdcem ** Čistý Android není pro každého, má ale svoje kouzlo ** Moderní pojetí klasiky bez zbytečných módních výstřelků

Martin Herodek | 14

Amazfit BIP: Vyzkoušeli jsme nejlevnější chytré hodinky od Xiaomi

Amazfit BIP: Vyzkoušeli jsme nejlevnější chytré hodinky od Xiaomi

Odlehčená verze prvních hodinek Xiaomi Huami Amazfit Xiaomi Huami Amazfit Bip míří do ČR za cenu 2 500 Kč Mají vestavěnou GPS a slibují výdrž až 45 dní

Petr Březina | 136