Polopatě: jak a kdy využívat blokování hovorů

Víte o tom, že když chcete, máte možnost si určit, kdo se vám dovolá nebo kam z vašeho telefonu půjde volat? K tomu slouží prastará, ale přesto málo známá služba blokování hovorů.
Polopatě: jak a kdy využívat blokování hovorů

K čemu blokovat telefon

Už podle svého názvu slouží služba k zablokování hovorů, ať už jdou jakýmkoli směrem. Může se týkat jak hovorů příchozích, tak i odchozích. Služba je vhodná v případě, pokud nechcete, aby vám někdo volal nebo pokud chcete nějakým způsobem zamezit určitým typům volání z vašeho mobilu. Služba blokování hovorů je velmi stará a nabízí se už od samotného počátku fungování sítě GSM. Podobně jako funkce přesměrování hovorů, o níž jsme psali nedávno zde, nebo konferenční hovory, jejichž podrobný popis je v tomto článku, je i služba blokování ještě stále nepříliš známá a všeobecně rozšířená.

V případě odchozích hovorů si můžete zablokovat jednak úplně všechny odchozí hovory bez výjimky, dále je možné blokovat pouze odchozí mezinárodní hovory nebo všechny mezinárodní hovory vyjma volání do České republiky. Blokování všech odchozích hovorů může být užitečné např. v případě, kdy mobilní telefon dáváte do rukou třeba dítěti, u kterého hrozí nebezpečí, že vám nekontrolovaným voláním způsobí vítr v peněžence.

Podobně jako u odchozích hovorů se má situace i s hovory příchozími. Je tedy možné zablokovat si příchozí hovory do zahraničí, což vám může uspořit nezanedbatelné množství peněz. To znamená, že jakmile překročíte hranice, nikdo se vám nedovolá. Tím se chráníte situace, kdy automaticky přijmete hovor, za který v roamingu pochopitelně zaplatíte.

Blokovat lze pak také komplet všechno najednou, tedy příchozí i odchozí hovory. Poslední dvě varianty blokování se na první pohled mohou zdát krajně zvláštní a neužitečné. Vždyť telefon lze přece jednoduše vypnout a je to. To je jistě pravda, ale pokud telefony vypnete, nebudete moci listovat v kalendáři, telefon vás neupozorní na schůzku a některé modely vás dokonce ani nevzbudí.

Jak si zablokovat hovory

Službu blokování hovorů nabízejí bez výjimky všichni tři naši mobilní operátoři. Avšak stejně jako některé jiné služby tohoto typu je blokování hovorů plně k dispozici pouze tarifním zákazníkům jednotlivých operátorů, ovšem s výjimkou Oskaret, které dovolují blokování plně využít. Zákazníci s předplacenkami Go a Twist však mohou na různé varianty blokování zapomenout. Pro majitele karty Twist je k dispozici pouze blokování příchozích hovorů v zahraničí a pro uživatele s kartou Go je pak blokování zapovězeno úplně. Blokování hovorů lze nastavit třemi způsoby. Jednak to jde prostřednictvím menu v telefonu, dále pak je to možné na infolince toho kterého operátora a třetí možností je využít standardizovaných kódů sítě. Ty jsou pro všechny operátory bez rozdílu stejné, jsou ale na zapamatování poněkud komplikovanější. Přesto ale stojí za to o kódech sítě vědět, a to právě kvůli jejich univerzálnosti. Rozmanitostem nastavení v menu různých telefonů se nemá smysl podrobněji věnovat, což také platí i o infolinkách operátorů.

Kódy sítě GSM pro různé typy blokování jsou pro přehlednost uvedeny v následující tabulce.

Kódy GSM pro blokování hovorů
Typ blokování Aktivace Zrušení Stav
Všechny hovory *330*kód*služba# #330*kód# *#330#
Všechny odchozí hovory *33*kód*služba# #33*kód# *#33#
Odchozí mezinárodní hovory *331*kód*služba# #331*kód# *#331#
Odchozí mezinárodní vyjma hovorů do ČR *332*kód*služba# #332*kód# *#332#
Všechny příchozí hovory *35*kód*služba# #35*kód# *#35#
Příchozí hovory při roamingu *351*kód*služba# #351*kód# *#351#

Číslo služby, které je uvedeno za bezpečnostním kódem, není potřeba uvádět. Pokud na místě čísla nebude nic, bude se blokování týkat hovorů. Koho by zajímaly čísla pro jednotlivé služby, jsou k dispozici v další tabulce.

Čísla služeb GSM
Typ služby Číslo
Všechny služby 10
Hlasové služby 11
Data 12
Fax 13
SMS 16
Všechny služby bez SMS 19
Data a fax 25

Bezpečnostní kódy se používají proto, aby s blokováním hovorů a jiných služeb nemohl disponovat kdokoli. Je ale třeba mít na paměti, že při aktivaci služby je kód nastaven od operátora pro všechny účastníky stejně a je proto vhodné si bezpečnostní číslo po aktivaci změnit. Eurotel nastavuje zabezpečení při aktivaci standardně na hodnotu 9999, T-Mobile pak na 0000 a Oskar také na 0000. Bezpečnostní kód musí mít vždy právě čtyři cifry a změnit si jej můžete takto:

**03*330*starý_kód*nový_kód*nový_kód#

Kódy se po zadání odesílají do sítě stejně jako klasický hovor. Ještě je třeba dodat, že při blokování příchozích hovorů dojde i k zablokování příchozích SMS. Také je třeba myslet na to, že blokování hovorů není použitelné současně s přesměrováním. Kromě deaktivace jednotlivých druhů blokování lze zrušit všechna blokování současně, a to zadáním následující sekvence čísel #330*kód#.

Někde za poplatek, jinde zdarma

Blokování hovorů může být v mnoha případech užitečná věc a operátoři to moc dobře vědí. Zvláště dobře si je toho vědom Eurotel, kde je pro aktivaci služby potřeba zaplatit poplatek, i když jen při první aktivaci. Prvotní aktivace služby blokování hovorů stojí 238 Kč pro blokování v rámci České republiky, za aktivaci služby blokování v roamingu zaplatíte pak až 397 Kč. V tomto ohledu máme dobrou zprávu pro tarifní zákazníky T-Mobile, kteří mají službu k dispozici úplně zdarma. Totéž platí i pro zákazníky Oskara, kde je blokování možné i u Oskaret, jak již bylo ostatně zmíněno výše.

Diskuze (8) Další článek: Sharp Zaurus SL-C300: PDA s Linuxem a 4 GB harddiskem

Témata článku: Operátoři, O2, Vodafone, T-Mobile, Blok, Klasický hovor, Blokování, Pol, Hovor

Určitě si přečtěte