Průzkum: máte zájem o mobilní Internet?

Nabízíme vám výsledek velmi zajímevého výzkumu o mobilních komunikacích probíhajícím ve dvanácti evropských zemích. Je velmi zajímavé sledovat, jak jsme na tom ve srovnání s ostatními. Těšíme se na UMTS více než Německo?
Průzkum: máte zájem o mobilní Internet?

Tisková zpráva TN Sofres Factum

Metodika

Divize Taylor Nelson Sofres Telecoms Europe provedla výzkum „UMTS MONITOR“ metodou telefonického (CATI) a osobního (Face-to-Face) dotazování. Vzorek respondentů (13.058, 15+), kteří vlastní mobilní telefon a (nebo) mají připojení k Internetu, byl reprezentativní za každou zúčastněnou zemi. Výzkum proběhl ve 12 evropských zemích a USA v dubnu a květnu roku 2001. Studie byla zaměřena jak na znalost UMTS tak i na využívání Internetu a mobilních telefonů. Studie proběhla v následujících zemích - Belgie, Česká republika, Dánsko, Francie, Německo, Itálie, Nizozemí, Norsko, Polsko, Slovensko, Španělsko, Velká Británie a USA.

Hlavní zjištění

Nová studie publikovaná divizí Taylor Nelson Sofres Telecoms Europe ukazuje, že povědomí o UMTS (Universal Mobile Telecommunications Systems neboli „3G“) je mezi potenciálními uživateli této služby v České republice nízké, přestože technologie „bezdrátových internetových služeb (wireless internet technology)“ již mohou být implementovány.

Výsledky studie zahrnující 12 evropských zemí a USA ukazují, že kolem 77 % uživatelů mobilních telefonů a uživatelů Internetu v České republice nezná nebo je jen velmi málo informováno o „bezdrátové internetové technologii (wireless internet technology)“. Stejně tak 77 % v Polsku a na Slovensku. V USA je to naopak více - 89%, naproti tomu v Německu výrazně méně -  54 %.

Dále je mezi respondenty, kteří tuto technologii v České republice znají, zaznamenán pouze slabý zájem o její využití. Na škále od 1 do 6 (kde „6“ znamená velký zájem), průměrný zájem (ze všech 13 zemí) byl zhruba roven číslu 3. V České republice je průměr mírně vyšší - 3,5.      

Mezi nejpopulárnější internetové služby patří „přijímání a odesílání e-mailů“ a „přístup k plánům měst…(nebo)…nejnovějším zprávám“. Za nejméně populární služby byly považovány „hraní interaktivních her…(nebo)…her s možností výhry peněz“.
Ve všech evropských zemích (včetně České republiky), kde probíhalo šetření, uživatelé mobilních telefonů naznačili, že by se spíše zajímali o „bezdrátové internetové služby (wireless internet technology)“ kvůli autorizaci plateb nebo kvůli bankovnictví nebo jiným „m-commerce“ aktivitám, spíše než respondenti v USA.

Dále byly zjištěny velké rozdíly v rozšíření mobilních telefonů u dospělé populace v jednotlivých zemích. Například v České republice vlastní mobilní telefon kolem 50 % dospělé populace, v Holandsku je to více než 75 % a v USA a na Slovensku je to naopak méně než 36 %.

Další zjištění:

  • Pouze 23 % uživatelů Internetu a mobilních telefonů v České republice si myslí, že je „velmi dobře“ informováno nebo „spíše dobře“ informováno o UMTS technologii. V porovnání s ostatními zúčastněnými zeměmi, v Itálii je to také jen 23 %, naopak v Německu 44 %.
  • Muži do 35 let projevili největší zájem o používání „bezdrátových internetových služeb (wireless internet technology)“.
  • Zhruba 73 % uživatelů mobilních telefonů v České republice používá SMS nebo textové služby „často“ (= téměř každý den nebo 2-3 krát za týden) nebo „pravidelně“ (= jednou týdně nebo 2-3 krát za měsíc). V USA je pouze 6 % uživatelů mobilních telefonů, kteří posílají textové zprávy nejméně jednou týdně. Není překvapivé, že nejpopulárnější jsou textové zprávy mezi mladými lidmi – do 25 let. Více než 90 % uživatelů mobilních telefonů v Evropě říká, že posílá textové zprávy pomocí mobilních telefonů, naproti tomu v USA je to jenom jeden člověk z pěti (20 %). 

Mezi uživateli, kteří se nejvíce zajímají o „bezdrátové internetové služby (wireless internet technology)“, je také nejpopulárnější „přijímání a odesílání e-mailů“ a „přístup k plánům měst…(nebo)…nejnovějším zprávám“. Nicméně, současní internetoví uživatelé emailových schránek se méně zajímají o zpřístupnění těchto služeb pomocí technologie UMTS.

„Současní uživatelé mobilních telefonů a Internetu jsou samozřejmě také potenciálními uživateli „3G“ služeb na evropských trzích jako je Česká republika, ale stejně tak i v USA. Nicméně, na základě zjištění z této studie předpokládáme, že poskytovatelé „bezdrátových internetových služeb (wireless internet technology)“ by měli mít výraznou snahu zvýšit povědomí o těchto službách a jejich výhodách mezi potenciálními uživateli před tím, než tyto služby zavedou na trh. WAP má pouze omezený úspěch a proto hlavní výzvou pro všechny stávající i potenciální operátory je přesvědčit zákazníky, že „bezdrátové internetové služby (wireless internet technology)“ poskytnou uživateli něco nového, zcela odlišného,“ říká Štěpán Čekal, Project Manager společnosti Taylor Nelson Sofres Factum.

 

Témata článku: Ostatní, Mobilní internet, Průzkum, Mobil, Internet, Zájem

Určitě si přečtěte

Vodafone rozsekal internet. Dílky jsou neomezené, první dva stojí po 99 Kč

Vodafone rozsekal internet. Dílky jsou neomezené, první dva stojí po 99 Kč

** Vodafone hlásá revoluci, ale jednoduché to mít nebude ** Pass jsou příplatkové balíčky pro sociální sítě, chatovací aplikace, hudbu a video ** Uživatelé budou zmatení, který provoz se kam počítá

5.  10.  2017 | Kůžel Filip, Posejpal Jan | 81