Satelitní BTS Eurotelu: Vezměte si na dovolenou svoji síť

Česká republika patří v oblasti mobilních telefonů mezi nejvyspělejší státy na světě, o tom koneckonců svědčí také to, že při mírové misi české polní nemocnice v Albánii byli čeští vojáci jediní, kteří mohli v Albánii běžně používat své mobilní telefony. Eurotel jim tam totiž postavil do té doby nevídanou satelitní BTS.
Satelitní BTS Eurotelu: Vezměte si na dovolenou svoji síť

Jak to celé začalo

Když 6. polní nemocnice Armády ČR opustila hranice našeho státu, aby se ujala své úlohy, kterou měla v rámci mírové mise OSN v Albánii za války v Kosovu, tak nikdo z jejích zaměstnanců netušil, že si za krátkou dobu po příletu do této nehostinné a velice chudé země bude moci každý den po telefonu povídat se svoji rodinou tak jako kdyby byl doma, v České republice. Tou dobou totiž nikdo ještě ani nemohl tušit, co se začalo rodit v hlavách několika techniků společnosti Eurotel, kteří svou vynalézavostí a důvtipem dokázali zpříjemnit několika desítkám našich vojáků pobyt stovky kilometrů od jejich rodin.

Klepněte pro větší obrázek

Nápad je tady

Celá myšlenka satelitní BTS byla založena na do té doby nevídaném řešení. Jedna z klasických mobilních BTS společnosti Eurotel (COW – Cellular on Wheel), Mobil 5, měla být propojena přes vyhrazený satelitní okruh se zbytkem sítě Eurotel. Ačkoliv to zní na první pohled poměrně jednoduše, tak realizace tohoto nápadu až tak jednoduchá není.

Prvním krokem je vyřešení samotné satelitní komunikace. Jsou třeba dvě satelitní antény, z nichž jedna bude umístěna na území ČR a druhá bude převážena spolu s COW. Problém je ale v tom, že na dosažení požadované přenosové rychlosti (256 kbps) je třeba satelitní anténa s průměrem kolem dvou metrů a ta by příliš mobilní nebyla. Technici to tedy elegantně vyřešili anténou skládací. Problém číslo dvě zní, nakonfigurovat BSC (zařízení, které řídí několik BTS v dané oblasti) tak, aby mohlo komunikovat i s několik tisíc kilometrů (myšleno vzdálenost Země-družice + družice-Země) vzdálenou BTS stejně jako s BTS vzdálenou jen několik kilometrů. I když komunikace probíhá téměř rychlostí světla, tak zde nastává již jisté zpoždění, které bylo třeba, obzvláště pak u hovorů, jistým způsobem vykompenzovat. To se naštěstí podařilo, a tak po rekonfiguraci brněnského BSC a BTS v Albánii pro komunikaci přes satelit, fungovali veškeré přenosy takřka bezchybně a zpoždění při hovoru nebylo téměř znát.

Poslední, co tedy zbývalo, bylo Mobil 5, satelitní anténu a diesel generátor naložit a odvézt do Albánie. Na její cestě ji samozřejmě doprovázeli také dva technici Eurotelu a dva externisté, kteří též stáli za jejím uvedením do provozu: Ivo Kosíř, Jiří Valter, Jiří Ježek a Aleš Kliner.

Setkání s autory

Když před měsícem a půl generální ředitel společnosti Eurotel Terrence Valeski podepsal spolu s ministrem Schlingem dohodu, že ČR bude moci v případě potřeby (přírodní katastrofy, humanitární mise, apod.) bezplatně používat její satelitní BTS včetně technické obsluhy, tak jsem se o tuto BTS začal zajímat poněkud podrobněji. Slovo dalo slovo, a tak mi tiskový mluvčí společnosti Eurotel, Jan Kučmáš, nabídl možnost podívat se na toto unikátní řešení, za které Eurotel v roce 2000 obdržel cenu Asociace GSM operátorů osobně a setkat se přímo s těmi, kteří stáli u jejího zrodu.

Jednoho dne jsme se tedy společně vydali na cestu na místo, kde je momentálně nová satelitní BTS umístěna. S techniky, kteří satelitní BTS vymysleli a byli s ní v Albánii jsme se měli setkat na předem sjednaném místě. Když jsme tam přijeli, tak už na nás čekali ve služební Felicii Kombi a zbytek cesty nás vedli za sebou. První naše zastávka směřovala do restaurace na oběd, kde u dobrého jídla začali vyprávět o své cestě do Albánie.

Cesta do Albánie

Cesta do Albánie byla podle jejich slov poměrně dobrodružná. První mouchy na COW – Mobil 5 se objevily již při cestě. Zatímco armáda měla veškeré své zásoby i techniku připravenu ve standardních ISO kontejnerech, tak Mobil 5 byla jako každá klasická COW koncipována jako přívěs za terénní vozidlo. Stejně tak vypadal i diesel generátor, který ji měl pohánět. Při překládání tak nastaly v přístavu poměrně velké problémy s tím, jak dostat Mobil 5 na loď. Při manipulaci se pak ohnulo táhlo, takže další přeprava se značně zkomplikovala, nehledě na to, že Mobil 5 již nebyla schopná stát na původních podpěrách.

Klepněte pro větší obrázek 

Klepněte pro větší obrázek

Když dorazili technici Eurotelu spolu s COW a dalším vojenským personálem a technikou na vojenskou základnu, tak se ihned pustili do práce. Úkolem číslo jedna byla stavba satelitní antény. Jako druhé pak následovalo pevné ukotvení Mobil 5, k čemuž si technici vypomohli tamními cihlami. Jakmile byla COW pevně na místě, tak následoval úkol číslo tři – připojení k tamní elektrorozvodné síti (a pro jistotu také k záložnímu diesel generátoru).

Klepněte pro větší obrázek

Poměrně rychle se ale přišlo na další problém - vítr byl v Albánii natolik silný, že parabolu o průměru 2,4 metry bylo potřeba něčím zatížit. Technici tedy vzali lopaty a pytle a šli na pláž pro zátěž (pro písek do pytlů). Poté už stačilo jen propojit satelitní anténu s BTS, což obnášelo ruční rozkopání a následné zasypání části „silnice“ a pak již jen vytáhnout anténu od BTS a bylo vyhráno. Tedy to slovo vyhráno ještě nebylo na místě, neboť následovalo sáhodlouhé nastavování, jehož výsledkem byla téměř úplná eliminace negativního vlivu časového zpoždění, které jinak v hovoru dělalo poměrně nepříjemné efekty.

Klepněte pro větší obrázek 

Klepněte pro větší obrázek

Celá tato akce trvala necelé dva dny. „Když vojáci poprvé zjistili, že jim tam zase funguje normálně mobil, tak zpočátku nevěděli, co se děje,“ říká Ivo Kosíř, vedoucí celé „mise“ Eurotelu. „Když to pak zjistili, tak jsme byli hned pro všechny ti nejlepší kamarádi,“ dodává s trochu nostalgickým pohledem v očích.

Klepněte pro větší obrázek  Klepněte pro větší obrázek

Návštěva satelitní BTS

Po obědě jsme se vydali na další cestu. Já spolu s panem Kučmášem jsme jeli v těsném závěsu za Ivo Kosířem a Jiřím Ježkem, kteří nás dovedli až k místu, kde je nová VSAT BTS, která vznikla na základě zkušeností z provozem COW – Mobil 5 v Albánii momentálně umístěna. Když jsem ji uviděl, tak jsem zpočátku nemohl poznat, že se jedná o BTS, ta totiž prošla několika podstatnými úpravami, které zní udělaly již doopravdy mobilní a rychle instalovatelné zařízení.

Klepněte pro větší obrázek

Po zkušenostech z Albánie je totiž celá BTS včetně diesel generátoru a antén umístěna v ISO kontejneru, který má úchyty pro obě dvě rozteče vysokozdvižných vozíků používaných ve světových přístavech. Celý ISO kontejner je rozdělen na tři „místnosti,“ z nichž v jedné je umístěn diesel generátor, v druhé samotná BTS a třetí místnost slouží jako sklad, kde je možné kromě skládacího stožáru pro anténu s vysílači a kromě satelitní antény včetně stojanu, skladovat také další věci jako zásoby pití a potravin. V poslední místnosti jsou také umístěny dvě klimatizační jednotky, z nichž každá má na starosti jednu z předchozích místností. Kontejner slouží jako nosič GSM i satelitní antény na střeše, kde jsou pro ně speciální úchyty. Po celkové instalaci a uvedení do provozu tak nová VSAT BTS vytváří zcela kompaktní a nezávislý technologický celek.

Klepněte pro větší obrázek  Klepněte pro větší obrázek

Veškeré zařízení, včetně diesel generátoru má speciální protiotřesové uchycení. Konstrukce umístění strojovny dieselu pak byla konzultována a připomínkována přímo vojenskou zkušebnou ve Vyškově. Při poruše diesel generátoru stačí pouze porouchaný generátor vytáhnout a dát tam místo něj jiný nebo ten porouchaný upravit. Po dobu výpadku generátoru je možné BTS napájet ze záložních baterií, které jsou umístěny v prostřední místnosti spolu s ovládací elektronikou BTS a udrží celé zařízení v chodu po dobu 3 hodin.

Klepněte pro větší obrázek 

Klepněte pro větší obrázek

Klepněte pro větší obrázek 

Samotný diesel generátor má výkon 17,5 kVA a nádrž na 100 litrů nafty, což přepočteno na výdrž znamená 24 hodin provozu. Anténní stožár je 22 metrů vysoký a je schopný nést antény pracující jak na 900, tak i na 1800 a 1900 MHz, a to jak samostatně, tak i v kombinaci těchto frekvenčních pásem. V Albánii byly použity dvě antény na frekvenci 900 MHz, což umožňovalo maximální teoretický dosah až v okruhu 34 km. Lékaři, kteří jezdili ošetřovat tamní obyvatele do jejich obydlí tak měli signál i v nedalekém městě. Při dané satelitní anténě a přenosové kapacitě satelitu 256 kbps je BTS schopna obsloužit až 13 hovorů najednou. Maximální konfigurace však BTS umožňuje obsloužit až 180 hovorů najednou, k čemuž by ovšem byla potřeba větší satelitní anténa (případně více satelitních antén) nebo běžné mikrovlnné připojení a další antény pro BTS.

Klepněte pro větší obrázek 

Klepněte pro větší obrázek

Možnosti využití

Díky umístění veškeré technologie v ISO kontejneru lze satelitní BTS převézt běžnou vojenskou či civilní nákladní Tatrou, vrtulníkem, lodí či vlakem, což dává možnost umístit VSAT BTS téměř na libovolné místo. BTS je možné pomocí konektorů v zadní části připojit k stávající elektrorozvodné síti nebo je možné ji napájet vlastním diesel generátorem, který je díky zhruba dvacet centimetrů tlustým stěnám téměř neslyšitelný.

Velice zajímavá je také doba, která je potřebná k nasazení této BTS. Ta je totiž omezena pouze složením a správným nasměrováním satelitní nebo mikrovlnné antény a instalací skládacího stožáru. Samotnou BTS je pak možné spustit během několika minut, o čemž jsem se mohl na vlastní oči přesvědčit. Doba instalace a spuštění BTS je přibližně 3 hodiny i s tím, že je započítána doba potřebná pro připojení k elektrorozvodné síti a s tím, že je započítáno i jisté zdržení oproti ideálním podmínkám.

Samotné spuštění BTS se zkrátilo i tím, že na straně brněnského BSC byla satelitní anténa připojena přímo k němu a ne přes 2 Mbit mikrovlnný spoj, jak tomu bylo v případě použití BTS v Albánii. Přibližná cena celé VSAT BTS se pohybuje okolo 5 milionů Kč, s tím, že měsíc provozu s 256 kbit vyhrazeným satelitním kanálem a technickou obsluhou přijde Eurotel na 200 000 Kč.

V současné době je satelitní BTS připravena pro použití v rámci IZS, kde by například v případě záplav na Moravě v roce 1997 mohla být více než užitečná, a je také k dispozici pro potřeby českého státu, aby mohl plnit závazky, ke kterým se zavázal v rámci Tamperské dohody. Společnost Eurotel se zavázala, že pro tyto účely svoji BTS poskytne zcela bezplatně a to včetně potřebné technické obsluhy. V neposlední řadě je VSAT BTS k dispozici také Armádě ČR, která ji v případě podobném misi v Albánii může kdykoliv využít.

 

Diskuze (30) Další článek: Ericsson stále ve vysoké ztrátě, šéfa firmy to stojí křeslo

Témata článku: Operátoři, Ostatní, O2, EU, BTS, Speciální úchyt, Síť, Satelit, Euro


Určitě si přečtěte

RECENZE: Xiaomi Mi Mix 2S — keramický umělec bez rámečků i kompromisů

RECENZE: Xiaomi Mi Mix 2S — keramický umělec bez rámečků i kompromisů

** Bezrámečkovost ve známé podobě se špičkovou výbavou i foťákem ** Vítanou novinkou je podpora bezdrátového nabíjení ** V neposlední řadě zaujme také svou lákavou cenou.

Martin Miksa | 39

RECENZE: Xiaomi Redmi Note 5 je téměř bez chyby a má skvělou cenu

RECENZE: Xiaomi Redmi Note 5 je téměř bez chyby a má skvělou cenu

** Kvalitně zpracovaný telefon, na kterém se obtížně hledají chyby ** NFC je zejména v ČR klíčovým parametrem, který zde bohužel chybí ** Povedený mix funkcí si může držet přijatelnou cenovku

Martin Herodek | 80

RECENZE: Nokia 8 Sirocco — luxusně nepraktická

RECENZE: Nokia 8 Sirocco — luxusně nepraktická

** Vzhled na prvním místě, vše ostatní se musí podrobit ** Nejedná se však pouze o převlečenou Nokii 8, nabídne víc ** Za nevšední design platí samozřejmě jistou daň, a ne jednu **

Milan Měchura | 10

Xiaomi Mi 8 zatopí top Androidům. Má špičkový foťák a 3D odemykání obličejem

Xiaomi Mi 8 zatopí top Androidům. Má špičkový foťák a 3D odemykání obličejem

** Vyzkoušeli jsme novinku, která se prodává zatím jen v Číně ** Mi 8 se chlubí vysokým výkonem a velmi dobrým fotoaparátem ** Pokud bude česká cena rozumná, může to být hit

Jan Láska | 21

RECENZE: Xiaomi Redmi 5 Plus — znovu trefa do černého

RECENZE: Xiaomi Redmi 5 Plus — znovu trefa do černého

** Redmi 5 Plus nabízí velký 6palcový FullHD+ displej i dostatečný výkon ** Oproti minulé generaci dokázalo Xiaomi zapracovat na fotoaparátu ** Celková vyváženost vč. rozumné ceny ho předurčuje k úspěchu

Milan Měchura | 34