Sony Mobile Data Software: balík programů pro „sonáče“

Telefony SONY CMD-J5 a především J6 ve své době bořily hranice mezi zaběhnutými kategoriemi telefonů. Za cenu kolem pěti tisíc představovaly levnou alternativu k manažerským telefonům. Z tohoto pohledu pak typy CMD-J7 a J70 představovaly jen designovou inovaci.
Sony Mobile Data Software: balík programů pro „sonáče“

Manažerovi (a nejen jemu), který si organizuje svůj čas telefony Sony CMD-Jx nabízejí vícepoložkový adresář s 500 paměťovými místy a kvalitně provedený plánovač s jednoduchým úkolovníkem. Největším plusem je však možnost synchronizace telefonu s počítačem. I když pouze pomocí kabelu. Firma Sony se ale k tomuto telefonu na českém trhu postavila velice macešsky (což však pro Sony Czech není neobvyklé, viz. např. distribuce spíše však nedistribuce skvělých notebooků Sony Vaio nebo ještě lepších PDA Clié) a nebyla schopna nabídnout na českém trhu Sony Mobile Data Software. Jedinou možností dříve bylo dovést si software ze zahraničí. V současné době si lze celou sadu stáhnout z internetu (například ze serveru www.cmd-site.tk) i s podporou češtiny. Datový kabel k propojení se sériovým portem PC nabízí u nás několik firem.

Fonesync: synchronizace mávnutím proutku?

Stěžejním programem sady balíku je FoneSync 4.0. Umožňuje synchronizaci telefonu s organizačními programy (dále jen OP) a s PDA. Program podporuje synchronizaci s ACT!, Outlook Express, GoldMine, Lotus Notes, Organizer a samozřejmě Outlook a s PDA s OS Palm nebo Widows CE/PocketPC. Organizéry firmy Psion nejsou podporovány. Program umožňuje i synchronizaci s internetovým serverem, který nabízí organizační služby.

Klepněte pro větší obrázek  Klepněte pro větší obrázek

Základem práce s tímto programem je správné je nastavení komunikace a synchronizace. Já osobně používám Outlook 2000 a proto budu popisovat zkušenosti ze synchronizace s tímto OP.

Klepněte pro větší obrázek  Klepněte pro větší obrázek

Nejdříve je nutné nastavit synchronizační body (Synchronization points) v menu Tools, Synchronization Setup. V tomto menu se nastavuje jak telefon, tak i Outlook, PDA popř. internetový organizér. Je možné určit, zda se budou synchronizovat pouze kontakty (Contacts), kalendář (Calendar) nebo úkolovník (To Dos) anebo libovolná kombinace. Dále určíme způsob sychronizace. A to buď synchronizaci automatickou (Always synchronize this component), po potvrzení (Prompt me when I synchronize) nebo vypnutí synchronizace (Don´t synchronize this component). U synchronizačního bodu Telefon si dále nastavíme zda se bude synchronizovat celý adresář s kontakty (All Contacts) nebo jen osobní kontakty (Personalized FoneList) pokud synchronizujete telefon s osobními kontakty s firemním OP a nechcete, aby se kontakty navzájem zamíchaly.

Synchronizujeme

Pokud máme nakonfigurované synchronizační body a připojený telefon můžeme spustit synchronizaci. Výhodné je, že nemusí být spuštěný Outlook. Pak synchronizaci spouštíme pomocí modrobíločervené ikony S ve spodní liště Windows. Jestliže máme spuštěný Outlook, pak synchronizaci spouštíme stejným tlačítkem na programové liště pod menu.

Klepněte pro větší obrázekPokud máme nastavenou automatickou synchronizaci telefonu a Outlooku, tak se objeví okno, které graficky ukazuje synchronizaci telefonu, programu FoneSync a Outlooku a telefonu. Pokud máme nastavenou synchronizaci po potvrzení, vybíráme ze seznamu, které komponenty budeme synchronizovat. Program FoneSync funguje jako prostředník mezi Outlookem a telefonem. Veškerá aktuální data se po synchronizaci ukládají na tři místa. Do Outlooku, budou samozřejmě i v telefonu a navíc záloha všech dat je umístěna v programu FoneSync.

Synchronizace sama o sobě probíhá rychle. I když jsou v telefonu stará data před synchronizací, program je automaticky vymaže. A podobně nově zapsané schůzky z telefonu zapíše do Outlooku. Jen je potřeba počítat s tím, že do telefonu nedostanete více jak 20 znaků. Program má drobné problémy s českými znaky. Přímo v prostředí programu se nezobrazí korektně, ale v plánovači telefonu je zobrazení v pořádku. Problém je ale s češtinou v telefonním seznamu telefonu. Proto doporučuji při nastavování programu FoneSync zatrhnout možnost jen osobní kontakty (Personalized FoneList) anebo seznam v telefonu průběžně kontrolovat a nekorektně zobrazené znaky nahradit písmeny bez diakritiky. Telefon a FoneSync řadí kontakty podle příjmení.

FoneSync je velice dobrý program a zvláště uživatelům počítačových organizačních programů, telefonů s plánovačem a PDA ušetří mnoho práce, jelikož umožňuje synchronizaci všech zařízení v jednom okamžiku. Pokud se chcete dozvědět o programu více, navštivte stránky www.phone.com. Najdete tam spoustu zajímavých informací přímo od tvůrce programu.

Ringer Composer: hudební editor pro profesionály?

Program funguje jako editor zvonění pro devítihlasý tónový generátor telefonů řady CMD-Jx. Lze s ním vytvořit devět nových melodií, které zařadí na konec seznamu originálních vyzvánění telefonu. Nedokáže však editovat zvuky SMS a událostí.

Devět hlasů se zobrazuje ve třech notových osnovách, z nichž každá slouží pro tři hlasy (shora první notová osnova pro melodie 1-3, druhá osnova pro melodie 4-6 a třetí osnova pro 7-9). Každá z devíti melodií se edituje zvlášť a nemůže obsahovat akordy, ty vytvoříme zadáním jednotlivých not akordu do více melodií.

Klepněte pro větší obrázek  Klepněte pro větší obrázek

Pro každou melodii zvlášť můžeme určit hlasitost a ovlivnit tak celkovou polyfonní melodii. Dále celé polyfonní melodii můžeme přiřadit rychlost přehrávání a měnit takt zvonění (1/2, 3/4, 4/4, 3/2, 6/8, 11/16…) i na v hudbě nepoužívané hodnoty.

Program dokáže načíst melodii z telefonu (ale pouze jednu z devíti nově vytvořených, originální melodie nelze načíst). Dokáže importovat soubory MIDI (formátu 0 a 1), ale s jistými omezením a za předpokladu, že známe MIDI kanál, ve kterém je požadovaný hlas nastaven. Taktéž jsme omezeni rozsahem tónů v importovaném MIDI souboru.

Telefon slouží i jako přehrávač editovaných zvonění, můžeme si vybírat jednotlivě z devíti melodií, které chceme poslouchat (buď sólo hlas nebo doprovodné hlasy).

Klepněte pro větší obrázek

Celková koncepce programu je spíše poloprofesionální, jelikož bez rozsáhlejších znalostí hudební teorie jen těžko vytvoříte kvalitní polyfonní vyzvánění. Pokud jste hudební amatér (tak jako já), musíte se spolehnout na připravená vyzvánění. Ty lze nalézt na internetu ve formátu SNG, ale vzhledem k menšímu rozšíření těchto telefonů je stránek s vyzváněními žalostně málo. Zřejmě nejkvalitnější je web Sony J-Series Ringers, který však v době psaní článku měl zhruba dvoudenní výpadek. Nečekejte však od tohoto webu stovky vyzvánění. Lze na něm nalézt zhruba 20 kvalitních polyfonních a asi 30 jednohlasých melodií. Pokud však počítáte s aktuálními hity, budete zklamáni.

Další možností je obstarat si notový zápis oblíbené skladby a ten pak přepsat do programu. Ale opět se bez základních znalostí hudební teorie neobejdete, jelikož se noty zadávají na pomocí klaviatury. Poslední možností je import MIDI souboru do programu. Nečekejte však zázraky.

Doporučuji vám v každém případě stažení návodu k použití ze stránek www.cmd-site.tk, který napsal Pavel Jansa. Je v něm srozumitelně popsán celý program a bez jeho pomoci bych tento odstavec nenapsal.

Wallpaper Editor: pozadí na displeji telefonu

Poslední program z této sady. Pomocí tohoto programu si můžete nahrát další dvě pozadí displeje telefonu. Již výrobce nabízí dvě tapety, které jsou pevně zakódovány do firmware a nelze je tudíž pomocí tohoto programu změnit.

Klepněte pro větší obrázek  Klepněte pro větší obrázek

Jedná se o velice spartánsky vybavený program a vzhled ovládací lišty se podobá prvním programům pro Windows 3.1. Nicméně dokáže načíst libovolný obrázek z počítače (formáty BMP, ICO, GIF, JPG ) a ty pak překonvertuje do čtyř odstínů šedi. Na virtuálním displeji telefonu v pravé části okna pak můžete zkontrolovat výsledek a popřípadě doladit korekce pomocí tlačítka s paletou.

Klepněte pro větší obrázek

Nejvhodnější je mít obrázky zkonvertované do velikosti 96 x 77 bodů, které se pak na displej vejdou celé. Na internetu je několik serverů, které již zkonvertované obrázky nabízejí ke stažení – např. již zmíněný www.cmd-site.tk nebo velice profesionálně zpracovaný server Mobile Logo, kde je několik set obrázků roztříděných do skupin. pokud si chcete nakreslit svoje vlastní logo, můžete použít program pro mobilní telefony Ericsson My Picture, který najdete například na posledním cédéčku časopisu Mobility.

Proč nepřišel dříve?

Celá sada programů balíčku Sony Mobile Data Software je vcelku zdařilá a především program FoneSync je plnohodnotným nástrojem. Po celou dobu, po kterou používám všechny tři programy, se nevyskytly jakékoliv problémy. Je však nutné mít při nastavení synchronizačního bodu Outlooku připravené instalační CD Microsoft Office. Jinak budete muset při každé synchronizaci s Outlookem 6x kliknout na Storno instalačního programu, který se snaží nainstalovat Outlook-Add In do programu FoneSync.

Diskuze (20) Další článek: T-Mobile nabízí prapodivné hry

Témata článku: Sony, Smartphony, Software, Celá sada, Notový zápis, Libovolná kombinace, Program, Son, Mobil Data, Balík, Data, Mobil

Určitě si přečtěte