T-Mobile International má nejlepší pololetí v historii společnosti

Skupina operátorů T-Mobile International zveřejnila svoje finanční výsledky za uplynulé plynulé pololetí. Zatímco Eurotelu tržby klesaly, RadioMobil se raduje z jejich růstu. Až se tomu člověku nechce věřit. Komentář výsledků připravujeme.
T-Mobile International má nejlepší pololetí v historii společnosti

Tisková zpráva: T-Mobile International se může ohlédnout za nejlepším pololetím v historii společnosti. Tržby skupiny vzrostly ve srovnání se stejným obdobím loňského roku o 53 procent na 9,1 miliardy eur (1. pololetí 2001: 6,0 miliardy eur). Současně vzrostla hodnota EBITDA, a to o 86,1 procenta na 2,56 miliardy eur (1. pololetí: 1,4 miliardy eur) a odpovídající EBITDA marže se zvýšila z 23 na 28 procent.

Počet zákazníků vzrostl o téměř 20 procent z 48,0 na 57,5 miliónu. Z toho 47,5 (41,8) miliónu tvořili zákazníci dceřiných společností a společností, v nichž má T-Mobile většinovou účast, v Německu, USA, Velké Británii, Rakousku a České republice. Společnosti skupiny v Nizozemsku, Polsku a Rusku měly ke 30. červnu přibližně 10 miliónů zákazníků, tj. o 3,7 miliónu více než o rok dříve.

„Podařilo se nám udržet skvělý vývoj prvního čtvrtletí, aniž bychom zpomalili tempo. Stimulem pro nás v tomto směru byla těsná spolupráce našich dceřinných společností v Evropě a přechod na globální značku T-Mobile. Nyní je třeba tuto výkonnost udržet i v druhé polovině roku,“ komentoval výsledky René Obermann, člen představenstva zodpovědný za evropské aktivity společnosti.

Thomas G. Winkler, finanční ředitel T-Mobile, dodal: „Neustálé zlepšování všech významných finančních ukazatelů potvrzuje, že jsme jak v USA, tak v Evropě nabrali ten správný kurz. Ve druhém čtvrtletí se nám také podařilo dokázat, že růst počtu zákazníků a zvyšování ziskovosti skutečně mohou jít ruku v ruce.“

VoiceStream

Jedním z hlavních motorů růstu zákaznické základny zůstala americká dceřiná společnost VoiceStream. I přes pokles počtu zákazníků využívajících předplacené služby (-166 000 ve 2. čtvrtletí 2002) vzrostla zákaznická základna o 526 000 na současný celkový počet více než 8 miliónů: tj. o 2,1 miliónu či téměř 35 více než v předchozím roce. S 282 milióny eur se společnosti VoiceStream poprvé podařilo dosáhnout kladné pololetní hodnoty EBITDA.

Tržby společnosti VoiceStream v prvním pololetí roku 2002 dosáhly téměř 2,8 miliard eur. Podíl tarifních zákazníků nyní činí 80 procent a ačkoliv průměrná tržba na zákazníka v porovnání s prvním čtvrtletím letošního roku poklesla z 52 na 51 euro, jde pouze o důsledek vývoje měnového kurzu. V dolarech naopak došlo k mírnému nárůstu.

Evropa

Tržby evropských společností, v nichž má T-Mobile majoritní účast, vzrostly z 5,6 na 6,3 miliardy eur. EBITDA marže činila v prvním pololetí více než 35 procent, což představuje absolutní hodnotu EBITDA téměř 2,3 miliardy eur ve srovnání s 1,4 miliardy eur v roce předchozím. EBITDA marže vzrostla oproti témuž období loňského roku o 10 procent.

T-Mobile Deutschland

Celkový počet zákazníků T-Mobile Deutschland činil na konci prvního pololetí 2002 23,3 miliónu zákazníků. To představuje nárůst oproti konci prvního pololetí 2001 přibližně 1,2 miliónu, resp. 5%. Podíl společnosti T-Mobile Deutschland na trhu vzrostl oproti stejnému období loňského roku o cca 1 procento na přibližně 41%. Podíl tarifních zákazníků činil na konci 1. pololetí 2002 téměř 47 procent. Společnosti se podařilo během prvního čtvrtletí zvýšit tržby oproti témuž období roku 2001 o cca 9 procent, a to na 3,7 miliardy eur (3,4 miliardy v loňském roce).

EBITDA v Německu vzrostla oproti roku 2001 o přibližně 44 procent na více než 1,5 miliardy eur (1,1 miliardy eur v loňském roce). To znamená, že EBITDA marže vzrostla z 31,4 na 41,3 procent. Toto zlepšení je důsledkem dalšího snižování nákladů na získání zákazníka, zvýšení efektivity a striktnímu řízení nákladů. Průměrné náklady na získání zákazníka činily 93 eur, přičemž v případě tarifních zákazníků se jednalo o 165 eur a u zákazníků předplacených služeb o 32 eur. Průměrné náklady na získání nového zákazníka v prvním pololetí roku 2001 činily 131 eur.

T-Mobile UK

Také společnosti T-Mobile UK se ve srovnání s loňským rokem podařilo získat značný počet nových zákazníků. Zákaznická základna tak oproti předchozímu roku vzrostla o téměř 1,7 miliónu na 11,1 miliónu, což představuje nárůst o 18 procent. V první polovině letošního finančního roku získala společnost více než 150 000 nových tarifních zákazníků. Podíl na trhu se zvýšil z 21 na 22 procent.

Společnosti T-Mobile UK se rovněž v prvním pololetí podařilo významným způsobem zvýšit tržby, jež tak dosáhly 1,85 miliardy eur. To představuje oproti témuž období loňského roku nárůst o 19 procent. Hodnota EBITDA vzrostla ve srovnání s údaji z loňského roku o 90 procent – z 229 miliónů eur na 436 miliónů eur. EBITDA marže činila 23,6 procent – tj. o téměř devět procent více než loni (14,7 procenta). Hodnota ARPU vzrostla oproti loňskému roku z 24 na 28 eur – to znamená o 16 procent, a to i přes negativní vliv vývoje měnového kurzu.

T-Mobile Austria

Společnost T-Mobile Austria zvýšila své průměrné tržby na zákazníka z 27 na 29 eur, a to díky zeštíhlení své základny zákazníků předplacených služeb. V důsledku této eliminace neaktivních zákazníků realizované v prvním čtvrtletí se snížil počet běžných zákazníků z 2,1 miliónu v předchozím roce na letošní 2,0 miliónu.

Tržní podíl v Rakousku činil přes 33 procent. Tržby se udržely téměř na úrovni loňského roku, a sice dosáhly 0,50 miliónů eur, zatímco v roce 2001 činily 0,52 miliónů eur. Společnosti T-Mobile Austria se podařilo zvýšit hodnotu EBITDA o přibližně 47 procent na 170 miliónů eur (v předchozím roce: 116 miliónů eur). EBITDA marže tak vzrostla o téměř 12 na více než 34 procent. Toto zlepšení je zejména důsledkem snížení nákladů na získání zákazníka. Společnosti se například podařilo snížit průměrné náklady na získání nového zákazníka o více než jednu třetinu na 85 eur. K dosažené hodnotě EBITDA významně přispěl rovněž prodej pevné sítě, a to částkou 20 miliónů eur netto.

T-Mobile CZ

Počet zákazníků T-Mobile v České republice se k 30. červnu podařilo zvýšit ve srovnání s předchozím rokem o více než 40 procent, a to z 2,2 na téměř 3,2 milióny. Čistý přírůstek tarifních zákazníků činil v první polovině letošního roku 25 procent oproti přibližně 6 procentům za stejné období loňského roku.

Tržby dosáhly 325 miliónů eur a EBITDA činila 151 miliónů eur, což představuje EBITDA marži ve výši 46,5 procenta. Se svým 41% podílem na trhu je T-Mobile s velkým náskokem druhým největším poskytovatelem služeb mobilní komunikace v České republice.

Společné podniky v Nizozemsku, Polsku a Rusku

Velmi příznivě se vyvíjely počty zákazníků společností, v nichž má T-Mobile menšinovou účast, v Nizozemsku (Ben), Polsku (PTC) a Rusku (MTS). Např. Ben má nyní 1,3 miliónu zákazníků – tj. přibližně o 0,3 miliónu více než v předchozím roce. Společnost, v níž se T-Mobile chystá převzít majoritní podíl, je nyní nespornou trojkou na nizozemském trhu.

Rovněž společnosti PTC se na polském trhu podařilo dále posílit svoji pozici, přičemž její zákaznická základna vzrostla oproti loňskému roku o 3,3 miliónu na 4,2 miliónu a se svým 36 tržním podílem je na polském trhu mobilních telekomunikací druhým nejsilnějším operátorem.

Ruská jednička na trhu, MTS, zvýšila počet svých zákazníků o 132 procent, a to z 1,9 na 4,4 miliónu.

Nejdůležitější výsledky skupiny TMO za 1. pololetí 2002 (Finanční ukazatele TMO zahrnující efekty konsolidace)

Počet zákazníků ('000.) 1. pololetí 2001 1. pololetí 2002 Změna Změna%
Skupina TMO 41.795 47.533 5.738 13,7
T-Mobile Deutschland 22.082 23.262 1.180 5,3
T-Mobile UK 9.428 11.099 1.671 17,7
T-Mobile Austria 2.089 1.995 94 -4,5
T-Mobile CZ* 2.243 3.150 907 40,4
VoiceStream** 5.953 8.027 2.074 34,8
Tržby (v miliónech eur) 1. pololetí 2001 1. pololetí 2002 Změna Změna%
Skupina TMO 5.973 9.140 3.167 53,0
T-Mobile Deutschland 3.04 3.721 317 9,3
T-Mobile UK 1.555 1.849 294 18,9
T-Mobile Austria 517 497 -20 -3,9
T-Mobile CZ* 148 (2Q) 325 177 119,6
VoiceStream** 370 2.796 2.426 n.m.
EBITDA (v miliónech eur) 1. pololetí 2001 1. pololetí 2002 Změna Změna%
Skupina TMO 1.375 2.559*** 1.184 86,1
T-Mobile Deutschland 1.068 1.535 467 43,7
T-Mobile UK 229 436 207 90,4
T-Mobile Austria 116 170**** 54 46,6
T-Mobile CZ* 68 (2Q) 151 83 n.m.
VoiceStream** -63 282 345 n.m.

* RadioMobil byl poprvé konsolidován s účinností od 1. dubna 2001; finanční výsledky jsou uvedeny v souladu s německým obchodním zákoníkem

** VoiceStream (včetně společnosti Powertel) byl poprvé konsolidován s účinností od 1. června; finanční výsledky jsou uvedeny v souladu s německým obchodním zákoníkem ***Zahrnuje jednorázový mimořádný efekt ve výši 47 miliónů eur z prodeje podílu ve společnosti Westel společnosti Matáv společností Media One.

**** Zahrnuje jednorázový mimořádný efekt ve výši 20 miliónů eur netto z prodeje standardních pevných linek Memorex.

ARPU 1. pololetí 2001 1. pololetí 2002 Změna Změna%
T-Mobile Deutschland 24 24 0 -0.8
T-Mobile UK 24* 28 4 16.2
T-Mobile Austria 27 29 2 6.2
T-Mobile CZ** 19 15 -4 -20.9
VoiceStream*** 57 51 -6 -10.8
Náklady na získání zákazníka

(vztaženo k hrubému přírůstku zákazníků)

1. pololetí 2001 1. pololetí 2002 Změna Změna%
T-Mobile Deutschland 131 93 -38 -29.1
T-Mobile UK 80* 146 66 82.7
T-Mobile Austria 127 85 -42 -33.5
T-Mobile CZ** 22 30 8 38.8
VoiceStream*** 263 223 -40 -15.4
Odchod zákazníků (Churn) (v %) 1. pololetí 2001 1. pololetí 2002 Změna Změna%
T-Mobile Deutschland 0.9 1.6 0.7 -
T-Mobile UK 1.6* 2.0 0.4 -
T-Mobile Austria 1.6 2.7 1.1 -
T-Mobile CZ 0.5 0.7 0.2 -
VoiceStream** 4.5 4.3 -0.2 -

* Klíčové ukazatele výkonnosti včetně zákazníků Virgin Mobile ** RadioMobil byl poprvé konsolidován s účinností od 1. dubna 2001; finanční výsledky jsou uvedeny v souladu s německým obchodním zákoníkem

*** VoiceStream (včetně společnosti Powertel) byl poprvé konsolidován s účinností od 1. června; 2001; finanční výsledky jsou uvedeny v souladu s německým obchodním zákoníkem


A nyní finanční a provozní výsledky českého T-Mobilu:

Za první pololetí letošního roku vzrostly meziročně tržby společnosti RadioMobil téměř o 38 milionů eur a dosáhly tak celkové výše 325 milionů eur (10,1 mld. Kč). Hodnota EBITDA vzrostla o 39 procent z loňských 109 milionů eur (3,8 mld Kč) na 151 milionů eur (4,7 mld Kč) v letošním roce. EBITDA marže činila 46,5 procenta.

„První pololetí letošního roku považujeme za další úspěšné období v historii naší společnosti. Spokojeni jsme nejen s finančními, ale i provozními výsledky. Získali jsme řadu významných zákazníků z řad firem a státních institucí a k 30. červnu jsme poskytovali služby celkem 3,15 milionu zákazníků, říká Roland Mahler, generální ředitel společnosti.

Čistý přírůstek zákazníků za prvních šest měsíců tohoto roku přitom činil 300 tisíc. Téměř 25 procent představovali tarifní zákazníci, oproti pouze šesti a půl procentu ve stejném období loňského roku.

  1. pol. 2002 1. pol. 2001 Nárůst
Zákazníci (v tis.) 3 150 2 243 40 %
Tržby (v mil. EUR) 325 287 13 %
EBITDA (v mil. EUR) 151 109 39 %

Finanční výsledky jsou uvedeny v souladu s německým GAAP.

Diskuze (7) Další článek: Nokia 9210: špičkové hry Dragonfire, Pit Runner a 3D Golf

Témata článku: Operátoři, T-Mobile, Pol, Neustálé zlepšování, Mobil, Pololetí, Těsná spolupráce


Určitě si přečtěte

RECENZE: Honor 10 drtí konkurenci nejen duhovými odlesky, ale i výbavou a cenou

RECENZE: Honor 10 drtí konkurenci nejen duhovými odlesky, ale i výbavou a cenou

** Honor 10 opět přichází se skvělým poměrem ceny a výkonu ** Za přijatelnou cenu nabízí bohatou ochutnávku ze světa nejlepších ** Nastávající tuctovost displejů s výřezem zahání zády s odlesky duhy

Jakub Vrbacký | 40

RECENZE: Honor View 10 — prvotřídní výkon za polovic

RECENZE: Honor View 10 — prvotřídní výkon za polovic

** Velmi zajímavý poměr cena/výkon ** Na špičku ztrácí jen v okrajových oblastech ** Správný mix užitečných technologií bez moderních výstřelků

Martin Herodek | 15

RECENZE: Huawei P20 Lite — odlehčená verze letošní špičky láká vzhledem i cenou

RECENZE: Huawei P20 Lite — odlehčená verze letošní špičky láká vzhledem i cenou

** Osvědčený recept Huawei v trochu modernějším střihu ** Výřez v displeji neruší ani zdaleka, jak by se mohlo zdát ** Odemykání obličejem je návykové a překvapivě dobře funguje

Martin Herodek | 39