Telefonování přes Wi-Fi

Poměrně mladou technologii Wi-Fi jsme zvyklí spojovat pouze s datovými přenosy a s přístupem na internet. Wi-Fi však nabízí široké využití také v oblasti hlasové komunikace a v článku najdete lehký úvod do této problematiky.
Telefonování přes Wi-Fi

Opakování je matka moudrosti

I když už byla o bezdrátové technologii Wi-Fi napsána řada článků, shrňme si přesto pro začátek znovu důležitá fakta.

Zkratka Wi-Fi pochází z anglických slov Wireless Fidelity a označuje druh bezdrátové sítě, která pracuje v pásmu 2,4 GHz nebo 5,7 GHz. Tato pásma jsou bezlicenční, tj. volně použitelné. Technicky pracují bezdrátové sítě Wi-Fi podle standardu IEEE 802.11b pro vysokorychlostní bezdrátové přenosy. Tato síť dovoluje uživatelům připojit se k síti pomocí přístupových bodů, tzv. hotspotů (počeštěno z anglického Hotspots), což jsou v podstatě jakési základnové stanice, které pokrývají Wi-Fi signálem své blízké okolí.

Připojení může teoreticky probíhat rychlostí až 11 Mbit/s, u novějších standardů pak až 54 Mbit/s. Rychlost daného konkrétního spojení je dána mimo jiné také vzdáleností konkrétního zařízení od přístupového bodu. Maximální hodnoty vzdálenosti zařízení mohou nabývat až 500 m ve volném prostoru a 100 m v budovách za použití externích antén. U standardních produktů se dosah signálu vymezuje sto padesáti metry ve volném prostoru a padesáti metry v budovách.

Většina sítí založených na Wi-Fi funguje na buňkovém principu, kdy centrální přístupový bod (hotspot) zprostředkovává připojení všem stanicím ve svém dosahu. Body dohromady tvoří skupinu buněk. Propojení těchto přístupových bodů je řešeno opět přes Wi-Fi, nebo pomocí pevných kabelů, popř. prostřednictvím optických vláken. Současnou situací u našich operátorů pokud jde o přístupové body se zabývá tento článek.

Jak se do Wi-Fi volá, tak se z Wi-Fi ozývá

Většina zařízení pro Wi-Fi má podobu přídavné karty k notebooku a stolnímu PC, ale mohou to být také přídavné karty pro kapesní počítače. Začínají se ale objevovat i zařízení v podobě klasických telefonů, které jsou ale určeny pro Wi-Fi sítě. Jednoho takového zbrusu nového kousku, který se dokonce dokáže přepojovat mezi sítí Wi-Fi a klasickou mobilní sítí se týkala bleskovka z tohoto týdne. Zařízení pro Wi-Fi telefonii lze tedy rozdělit do dvou základních skupin. První skupinou jsou telefonní přístroje, které jsou přímo hardwarově upraveny pro přenos hlasu prostřednictvím Wi-Fi (Embedded WiFi Devices) a na druhé straně jsou to zařízení, která realizují přenos hlasu softwarově (Softphones). Druhá varianta je ve formě aplikace pro PC, notebooky nebo PDA.

Klepněte pro větší obrázek Telefon, který zvládá Wi-Fi i běžnou mobilní síť

Ačkoli je Wi-Fi určeno spíše pro bezdrátové datové přenosy mezi zařízeními, aplikace, které využívají Wi-Fi pro přenos hlasu, mají vzhledem k budoucnosti své uplatnění. Zařízení a aplikace pro přenos hlasu využívají technologii označovanou jako VoIP. Zkratka VoIP (Voice over Internet Protocol) zahrnuje technologie, které přenášejí hlasové signály za pomoci protokolů z rodiny TCP/IP.

Wi-Fi je stejně jako všechny pevné sítě určeno primárně pro přenos obecných dat, kde není příliš kritické proměnlivé tranzitní zpoždění přenášených datových jednotek, ale je zde důležitý co nejnižší výskyt chyb. Podstata hlasové komunikace však klade na přenosovou síť diametrálně odlišné požadavky. Je zde totiž nejvíce důležité minimální a pokud možno konstantní zpoždění datových jednotek, vznikající na přenosové cestě. Není zde na rozdíl od dat tolik důležitá částečná ztráta informací. Např. výpadek hovoru kolem 20 ms posluchač není ani schopen postřehnout. V rámci protokolů, které zajišťují přenos, je proto třeba zajistit vhodné podmínky a zabezpečení pro hlasové přenosy. V rámci IP síti existuje několik protokolů a doporučení, které v sobě obsahují prostředky pro zajištění těchto podmínek pro hlasovou komunikaci.

Výhody hlasových služeb Wi-Fi

Jednou z předních výhod přenosu hlasu přes Wi-Fi je společná existence hlasu a datových přenosů v jedné síti. Není tedy nutné používat zvláštní samostatné technologie pro hovory a pro přenos dat. Například v prostorách jedné kancelářské budovy, která je patřičně pokryta signálem Wi-Fi, není nutné používat vícero samostatných technologií, jako jsou pevné linky (s případnými bezdrátovými handsety na standardu DECT), mobilní GSM telefony a datové sítě LAN. Stačí v celé budově použít hardwarové nebo softwarové Wi-Fi přístroje. Služby integrované do jedné homogenní sítě jsou výhodné i z hlediska dohledu nad sítí. To je však zatím v našich zeměpisných šířkách hudba budoucnosti.

Značnou nevýhodou Wi-Fi, pokud tedy pomineme zatím nedostatečné rozšíření přístupových bodů, které by se snad mělo časem zlepšit, je bezpečnost sítě jako takové. Wi-Fi síť v současnosti neposkytuje dostatečnou ochranu proti cíleným násilným útokům (zejména druhu DoS, tedy v podstatě snahy o vyřazení z provozu).

Diskuze (8) Další článek: Ceny mobilů na červenec: Eurotel, Oskar a T-Mobile

Témata článku: Ostatní, Wi-Fi, Řada článků, Telefon, Telefonování

Určitě si přečtěte