Už vím proč mohou SMS chodit i během hovoru

Když mobilem s někým hovoříte, nikdo jiný se vám už zpravidla nedovolá. Pokud vám ale pošle SMS, není sebedelší hovor žádnou překážkou a zpráva k vám bez problémů dorazí. Jak je to možné?
Už vím proč mohou SMS chodit i během hovoru

Není kanál jako kanál

Začněme trochu obecněji. Kmitočtové pásmo, které je přiděleno systému GSM, je rozděleno na určitý počet dílčích pásem, tzv. rádiových kanálů. Ty jsou pak ještě dále rozděleny v časové rovině na dalších osm kanálů. O systému časového dělení jsme podrobněji psali v tomto článku. Kanálům, které takto vzniknou, se říká kanály fyzické. V podstatě to jsou skutečné přenosové kanály, které jsou přidělovány mobilním stanicím.

Z jiného úhlu pohledu však kromě fyzických kanálů rozlišujeme také kanály logické. Ty sdružují informace, které spolu svým charakterem logicky souvisejí. Rozeznáváme tak logické kanály provozní (anglicky Traffic Channels) a kanály signalizační (Signaling Channels). Logické kanály se potom podle přesně definovaných pravidel sdružují do kanálů fyzických. Danému procesu se odborně říká mapování logických kanálů do kanálů fyzických. 

Provozní kanály jsou určeny k přenosu digitalizovaných hovorových signálů nebo uživatelských dat: tedy např. při GPRS spojení, kdy je dokonce jednomu mobilnímu telefonu přiděleno několik provozních (a tedy i fyzických) kanálů. Signalizační kanály jsou pak určeny pro přenos režijních dat sítě.

K čemu je signalizace

Signalizační kanály se používají pro zajištění veškerého provozu mobilní komunikace v síti GSM. Základnové stanice v signalizačních logických kanálech posílají informace, které jsou důležité pro orientaci mobilního přístroje v síti. Patří mezi ně např. kód země, sítě a oblasti, ve které se daný mobilní telefon právě nachází, dále je zde údaj o kmitočtové korekci (kvůli přesnému naladění na kanál) a o korekci výkonu (regulace na nutné minimum), a také signál časové synchronizace. Mobilní telefon využívá signalizační kanály při přístupu do sítě a při žádosti o hovor nebo některou jinou službu. Pomocí těchto kanálů se řeší např. i handover.

Důležité je to, že signalizačními kanály jsou přenášeny standardně i textové zprávy. A to je právě důvod, proč je možné přijímat textové zprávy i během hovoru nebo třeba při právě probíhajícím spojení přes GPRS. Textové zprávy jsou také v GSM síti směrovány jinam, než klasické hovory. Zprávy SMS procházejí mimo jiné uzlem SMSC, který se stará o jejch směrování a může také za to, že jsou SMS v případě nedostupnosti uživatele uschovány a při pozdější dostupnosti předány. 

Je to výhodné

Signalizační kanály jsou víceméně pravidelně zařazovány do přidělených časových úseků (timeslotů) mezi provozní kanály, kterými putuje hovor. Při probíhajícím hovoru se blok signalizace zařazuje zpravidla jednou za 26 timeslotů.

Pro operátory je provoz krátkých textových zpráv z mnoha důvodů výhodný. Kromě inho také proto, že probíhá servisními kanály, což je provozně méně nákladné, než hovor. Běžné zprávy SMS se také na rozdíl od hovorů nešifrují.

Diskuze (21) Další článek: Umělecké tapety pro symbianové Nokie

Témata článku: Ostatní, SMS, Hovor, Rádiový kanál, Chod

Určitě si přečtěte